Thảo luận Bản mẫu:Xã của Haute-Saône

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Thảo luận Bản mẫu:Haute-Saône communes)
Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Trần Nguyễn Minh Huy
Dự án Pháp
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Pháp, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Pháp. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tạo cho có trong đặc biệt:trang cần thiết thui --minhhuy*=talk-butions 09:49, ngày 16 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời