Thảo luận Bản mẫu:Phim hoạt hình chiếu rạp của Disney

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
  Dự án Hoạt hình
  Animation disc.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoạt hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoạt hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
  BMBản mẫu dự án.
  ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
  Dự án Điện ảnh
  Video-x-generic.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
  BMBản mẫu dự án.
  ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
  Dự án Disney
  Sleepingbeautycastle50.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Disney, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Disney. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
  BMBản mẫu dự án.
  ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

  Bắt đầu cuộc thảo luận về Bản mẫu:Phim hoạt hình chiếu rạp của Disney

  Bắt đầu cuộc thảo luận