Thảo luận Bản mẫu:Tam Hoàng Ngũ Đế

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tam Hoàng bản kỷ của Sử ký gồm 5 đoạn thì 3 đoạn đầu chép Tam Hoàng bao gồm Thái Hạo của Bào Hy thị (tức Phục Hy) với 111 năm, Nữ Oa của Nữ Oa thị (không rõ số năm) và Viêm Đế của Thần Nông thị (120 năm). Viêm Đế sinh Đế Đồi. Đồi sinh Đế Thừa, Thừa sinh Đế Minh, Minh sinh Đế Trực, Trực sinh Đế Ly, Ly sinh Đế Ai, Ai sanh Đế Khắc, Khắc sinh Đế Du, với 8 đời này tổng cộng kéo dài 530 năm thì Hiên Viên thị mới nổi lên. Đoạn thứ tư mới nói rằng có thuyết cho rằng Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Meotrangden (thảo luận) 13:07, ngày 30 tháng 7 năm 2009 (UTC)

không hẳn như thế, Đế Minh sinh Đế Nghi, Đế Nghi sinh Đế Lai, Đế Lai đã đánh nhau với Hoàng Đế rồi, Thần Nông thị truyền được 6 đờiVesaukeu (thảo luận) 11:36, ngày 14 tháng 7 năm 2013 (UTC)