Thảo luận Bản mẫu:Trà

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Tiêu bản này có nghĩa gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả ngạc nhiên

    --minhhuy*=talk-butions 11:45, ngày 1 tháng 11 năm 2009 (UTC)
    Trả lời[trả lời]

    Có vẻ như bản mẫu này được sử dụng khi nào muốn biếu xén ai đó :D. --Khốttabít (thảo luận) 12:17, ngày 1 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]