Thảo luận Bản mẫu:Trạng thái vật chất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

enwiki có phải là en:Template:State of matter không? Newone 00:59, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Interwiki hợp lí, nhưng nội dung tiêu bản nên bổ sung và sửa đổi cho phù hợp. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 01:06, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (UTC)