Thảo luận Thành viên:210.245.31.18

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chào bạn,

Mời bạn Đăng nhập. Xin bạn chú ý đọc Wikipedia:Thái độ trung lập khi viết bài.

Mong được tiếp tục hợp tác. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 13:15, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Thái độ trung lập[sửa mã nguồn]

Chào bạn,

Về Wikipedia:Thái độ trung lập, Wikipedia không đưa ra ý kiến rằng ai sai ai đúng, chúng ta chỉ nếu các sự thật, nếu có học giả có uy tín nào đó nói một quan điểm là sai, chúng ta chỉ ghi lại đấy là lời nói của người đó, không phải là lời của chúng ta.

Mong bạn đăng nhập và thảo luận về vấn đề này. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:09, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tin gì?[sửa mã nguồn]

Nếu đưa tin không liên quan đến cái chết của Kiến Phúc thì đừng ghi vào. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 15:43, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

xin đừng xóa thảo luận[sửa mã nguồn]

Xin bạn đừng xóa các thảo luận cũ, chúng có ích cho người đọc hiểu lịch sử hình thành bài viết, các vấn đề liên quan đến bài viết. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 16:30, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Trả lời vào đây có được không?[sửa mã nguồn]

Xin đọc lại bản tấu nghị của Tôn Thất Thuyết (ĐNTL.CB., tập 36, sđd., tr. 176 - 178). Trong mạch văn, đúng là Tôn Thất Thuyết viết với ý là Rheinart đưa tin gièm pha triều đình về cái chết của Kiến Phúc và việc đưa Hàm nghi lên ngôi, nhưng không viết cụ thể như Trần Trọng Kim và cách viết của Phạm Văn Sơn, Tôn Thất Bình...

Vấn đề đặt ra: Minh văn & ẩn nghĩa trong ngữ cảnh.

Xin copy lại để cùng đọc:

Vụ Gia Hưng vương Hồng Hưu câu kết với giặc Pháp, lại can tội loạn luân có quả tang, tháng 9 Giáp thân (19.10 – 18.11.1884):

Sau đây là nguyên văn:

“Phụ chính thân thần Gia Hưng vương kiêm sung Tôn nhân phủ hữu tôn chính Hồng Hưu bị tội, cách chức tước, phải an trí ở phủ Cam Lộ.

Trước đây, Chấn Tĩnh quận công là Miên Trí tâu hặc vương ấy vì nhân việc tư bỏ việc công, tiết lộ quân quốc trọng sự, gia dĩ thêm thói dâm dục (cùng với công chúa Đồng Xuân can tội tước tịch, đổi theo họ mẹ là Hồ Thị Đốc, thông gian sinh con), mọi khoản giao cho Tôn nhân phủ hội đồng, phụ chính đại thần xét nghĩ; bèn giao Sở Túc vệ giam xét. Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lại đem đủ tình trạng vua ấy tâu bày, xin cùng xét nghĩ một thể.

(Tâu nói: “Ngày tháng 6, Giản tông Nghị hoàng đế mất, bọn chúng tôi vâng tuân lời di chúc, chọn lấy ngày 13 làm lễ tấn quang. Trước một ngày đó, sứ cũ Pháp là Lê-na [Rheinart – TXA. ct.] uỷ cho ký lục Hinh tới dinh bọn tôi nói: Nếu tôn Gia Hưng vương lên làm vua thì y thuận nghe, bằng không thế thì y gây chuyện, đem hết gia quyến bọn tôi bắt tội. Bọn tôi trộm nghĩ vì việc lớn của Nhà nước, không dám đoái riêng, một mặt cứ y ngày làm lễ tấn quang, một mặt nói với vương ấy, bằng không tình gì, thì nên uỷ cho báo với sứ ấy đình chỉ, bớt việc, đừng nên ngăn trở sinh ngờ; nhưng vương ấy để lòng đã lâu, không chịu uỷ báo cho sứ ấy. Chước đó không thành, mới đưa thư cho quan binh ấy đóng ở miền Bắc. Ngày 22 tháng ấy, quan tham tán đóng ở miền Bắc xuất đem hơn 10 chiếc thuyền quân, đến Sứ quán đó, đe dọa, toan muốn sinh chuyện, và vào thành đóng giữ. Bọn tôi bất đắc dĩ phải nhấn nhún để định ngôi lớn, xin chuẩn cho quan ấy vào làm lễ tiến yết và cho quan binh ấy vào thành. Từ đó đi, Hồng Hưu lấy bịnh nằm rền trong phủ đệ, không để ý gì đến việc công; trong các hàng thân phiên đã có nhiều người cùng biết. Chấn Tĩnh quận công thửa nói thế cũng do lòng công phẫn. Nay phát ra việc này, tội án thật là sâu nặng, thế mà còn dám kéo dằng dai gần được một ngày. Lê-na hiện đóng ở cửa đồn Thuận An, liền về Sứ quán uỷ người tới dinh chúng tôi, bảo phải khoan tha cho Hồng Hưu về phủ, không thì y gửi điện về nước ấy, không khỏi lại sinh chuyện lôi thôi. Hôm qua tôi [*] và Nguyễn Văn Tường đi đến Sứ quán ấy (Lê-na về rồi), sứ mới [Lý Mai (Lemaire) – TXA. ct.] bảo rằng: “Trước đây về khoản làm lễ tấn tôn và việc Hồng Hưu có người không bằng lòng (ám chỉ vào Lê-na), đưa tin gièm pha đã nhiều. Nước ấy hẳn cũng sinh lòng thiên lệch, nay nên xử trí cho khéo. Vả nước ấy bảo hộ quý quốc, việc triều đã chẳng hề can dự. Duy có việc lớn là lễ tấn tôn cùng với phụ chính đại thần đều là việc quan trọng, nên cho viên ấy [khâm sứ đương chức – TXA. ct.] dự biết, thế mới hợp thể, rồi về sẽ báo tin về nước ấy, hẳn sẽ bằng lòng; còn tội án của Hồng Hưu, mặc dầu quý quốc xử đoán, viên ấy không dám nói các lẽ. Vả Hồng Hưu hệ thuộc là người ý thân của nhà vua, chung lòng nghĩa vui lo”. Xem như sứ Pháp thửa nói thửa làm, thì mối tình thông quan, thực đã không thể che được, duy đương lúc Nhà nước có tang, lòng người chưa định, Cung [Từ Dũ – TXA. ct.] đương lúc đau thương, bọn tôi không dám vào tâu, sợ phiền lòng thánh lo nghĩ mà làm cho dân chúng ngờ hoặc, nín náu lựa theo để nên việc lớn; nay can khoản ấy, vốn không dung giết, mà còn dám như thế, thực đáng khá sợ. Bọn tôi cùng bàn, nghĩ theo lời xin của sứ mới, do Viện tôi nghĩ soạn tờ tư, đệ giao cho sứ ấy và đem cái án của Hồng Hưu để tuân làm”).

Bèn chuẩn như lời tâu. Đến đây án thành, cách bỏ chức tước, phát đi an trí ở phủ Cam Lộ, Quảng Trị. Phòng (nhà) vương ấy có 7 công tử, giáng làm tôn thất, chia giao cho các tỉnh quản thúc. (Tôn Thất Huy, Tôn Thất Diễn an trí ở Cam Lộ; Tôn Thất Chuân, Tôn Thất Dũng giao về Nghệ An; Tôn Thất Linh, Tôn Thất Tân, Tôn Thất Vệ giao về Hà Tĩnh)”.

(ĐNTL.CB., tập 36, Nxb. KHXH.,

1976, tr. 176 – 178).

[*] Bản tấu do Tôn Thất Thuyết viết và đọc. TXA.

GÓP BÀN VỀ TÍNH KHÁCH QUAN - TRUNG LẬP[sửa mã nguồn]

1.

Trước hết, tôi đồng ý: Viết bài trên một loại bách khoa toàn thư, trong thời đại bùng nổ internet này, nên viết một cách khách quan (trung lập), cứ như thể người viết không thuộc quốc gia nào, dân tộc nào, không có chính kiến (chủ kiến chính trị) nào, thì người đọc thuộc các quốc tịch, dân tộc, màu da, sẽ đỡ "dị ứng".

Tuy nhiên, cần căn cứ vào chủ nghĩa dân tộc chân chính, cộng với công lí phổ quát của nhân loại mà thực hiện công việc viết của mình. Nói cụ thể, Pháp xâm lược Việt, đặt ách nô lệ trên dân tộc Việt, thế thì chính nghĩa thuộc về Việt. Nhân loại, trên các nước, chắc chắn đều chấp nhận như thế.

Như vậy, có nghĩa là phải khách quan hóa bài viết, nhưng không phải đến mức có lợi cho cái ác, cái xấu (chủ nghĩa thực dân).

2.

Theo cách chỉ liệt kê lại các nhận định của các nhà nghiên cứu, xin cảnh giác một loại nguy cơ và nguy cơ ấy đã từng xảy ra khá phổ biến. Đó là, có nhiều nhà nghiên cứu bị mua chuộc, hoặc do "lỗ hổng" trong kiến thức của họ, hoặc do trí nhớ của chính họ phản bội lại họ, hoặc do chính kiến chi phối một cách vô thức hoặc hữu thức, mà họ cứ đưa bừa ra một số bài viết, một số câu phát biểu; sau đó, những người làm công việc liệt kê cứ thế mà xếp vàng thau lẫn lộn một cách rất máy móc; và hậu quả tiếp theo, người ta sẽ lợi dụng TÍNH TRUNG LẬP "MÁY MÓC" để bất kì nhân vật lịch sử nào cũng có những vết bẩn ít ra là không nhỏ!

Do đó, liệt kê một cách khách quan, không đưa ra sự bình giá từng loại nhận định (theo yêu cầu của Wikipedia), nhưng cũng phải thấu đáo, phân biệt đúng sai, và phải lường trước loại nguy cơ trên.

3.

Để rõ hơn, xin phép thành viên Trần Thế Trung, tôi mạn phép đặt giả thiết:

Nhân vật lịch sử Trần Thế Trung vốn không có một tì vết nào, nhưng nhân vật này làm quản lí WIKIPEDIA, nên cũng có người ghét, cho là độc tài, trịch thượng, thậm chí bảo Trần Thế Trung là người bị Thiên Chúa giáo, thực dân Pháp mua chuộc bằng tiền, Trần Thế Trung đích thị là tay sai của đế quốc Mỹ trong chính sách thực dân mới trên internet. Thế rồi, trong tiểu sử của Trần Thế Trung, người ta thêm một câu: "Có người cho rằng Trần Thế Trung độc tài, trịch thượng và có người còn cho rằng Trần Thế Trung là người bị Thiên Chúa giáo, thực dân Pháp mua chuộc bằng tiền, Trần Thế Trung đích thị là tay sai của đế quốc Mỹ trong chính sách thực dân mới trên internet ...". Thêm vào giả thiết: Có người cho Trần Thế Trung cướp của giết người, vậy có nên liệt kê thêm vào tiểu sử của nhân vật lịch sử Trần Thế Trung 2 tội danh "cướp của, giết người" không?

Thành thật xin lỗi vì đã mạn phép đặt giả thiết như vậy.

Kính mong thành viên quản lí Trần Thế Trung suy nghĩ lại giúp.

Trần Xuân An

58.186.39.121 03:49, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

58.186.39.121 04:16, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Kien Phuc / From Wikipedia, the free encyclopedia[sửa mã nguồn]

NGUYÊN VĂN TIẾNG ANH & BẢN DỊCH RA TIẾNG VIỆT

wiki@wikimedia.org

THREE WEBPAGES

Retrieved from en:Kien Phuc

About the Kien Phuc (1868 – 1884)'s death, this is an article in English (of Wikipedia – English), which was not filled with the considered-and-decided-materials for citing in the historical research at all, but in it, there were only the misrepresented, distorted circumstances.

Kien Phuc

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Emperor Kiến Phúc [1] was born in 1868, he was the nephew-turned-adopted son of Emperor Tự Đức.

[edit]

Biography[sửa mã nguồn]

Along with Emperors Dục Đức and Đồng Khánh, he had been taken in by Tự Đức who was unable to have children of his own. After the regicide of Emperor Hiệp Hoà the court regents acted quickly to install the fifteen year-old prince as the new Emperor. Kiến Phúc [2] was quickly enthroned on December 1, 1883 at five o'clock in the morning. His predecessor, Emperor Hiệp Hoà, had been arrested and murdered while the French Superior Resident, Champeaux had left Huế. When he returned he angrily protested the hurried coronation of the new monarch and the fact that France had not been consulted.

Resident Champeaux used the Harmond Treaty signed by Emperor Hiệp Hoà to justify his fury that the regents had not consulted Vietnam's new colonial masters before placing a new emperor on the throne. This was plain and simple bully-tactics since the treaty in no way gave France any legal influence over the Imperial succession. However, the regents ignored this fact and stated the poor excuse that since Emperor Hiệp Hoà was dead the document was no longer valid. The French were not moved by this and further angered by Hiệp Hoà's death. Also, remember that the regents had killed Hiệp Hoà supposedly for not standing up to the French. However, when military plans began to take effect the two remaining regents quickly bent to the strength of France as well and made a formal request for the recognition of Kiến Phúc as the new Emperor.

Throughout his short reign, Emperor Kiến Phúc managed to show that in him was a vast potential for an effective and moral "Son of Heaven." His upstanding character would have made him legendary had he not been hampered by poor health and the corrupt regents Tuong and Thuyet. It was the Emperor's adopted mother, Hoc Phi, who held most of the authority along with her secret liaison, regent Nguyễn Van Tuong. When the morally upright Emperor caught these two he was enraged and declared, "When I get well, I will chop off your heads down to the third generation." Naturally, the regents were not going to take the chance of giving the Emperor such an opportunity. Hoc Phi put poison in the Emperor's medicine and Kiến Phúc died on August 1, 1884. Early the following year the leader of the Imperial family council, Prince Gia Hung, began a secret investigation into the death of Emperor Kiến Phúc. When the murderous Thuyet found out the prince was exiled and disappeared. However, even in death Emperor Kiến Phúc was of some service to his country, for the events of his reign persuaded the French that the corrupt regents had to go. Their removal was one of the bright points of the French occupation, the shame was that they took over their positions themselves rather than give the Emperor any greater freedom.

____________________


[1] & [2] Kiến Phúc

See DISCUSSION of this article in English page (Wikipedia - English). Read the other article in Vietnamese page (Wikipedia - Vietnamese), too, and check some wrong main history knowledges in English page.

Talk:Kien Phuc[sửa mã nguồn]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Some main history knowledges in this article (WIKIPEDIA - ENGLISH) are not exact. Read and check them in other language: Vietnamese (WIKIPEDIA TIENG VIET / [Kiến Phúc]), please:

Kiến Phúc

210.245.31.17 12:34, 14 June 2006 (UTC)

Retrieved from en:Talk:Kien Phuc

Article not found[sửa mã nguồn]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

We don't have an article with this title, 210.245.31.17, but you can either search for it or create it if you log in or create an account. As an unregistered user, you may also submit the content that you wish to have created. Please read our introduction for more information about Wikipedia.

Retrieved from en:User:210.245.31.17

DỊCH RA TIẾNG VIỆT[sửa mã nguồn]

(từ một bài viết tiếng Anh hoàn toàn không có tư liệu dẫn chứng đã được thẩm định, mà chỉ là những suy diễn, xuyên tạc)

(from an article in English [of Wikipedia – English], which was not filled with the considered-and-decided-materials for citing in the historical research at all, but in it, there were only the misrepresented, distorted circumstances).

BA TRANG WEB

Kien Phuc[sửa mã nguồn]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Từ Wikipedia, bách khoa thư tự do

Emperor Kiến Phúc [1] was born in 1868, he was the nephew-turned-adopted son of Emperor Tự Đức.

Hoàng đế Kiến Phúc được sinh ra đời vào năm 1868; ông là cháu-được-nhận-đổi-thành-con-nuôi của hoàng đế Tự Đức.

[edit]

Biography[sửa mã nguồn]

Tiểu sử

Along with Emperors Dục Đức and Đồng Khánh, he had been taken in by Tự Đức who was unable to have children of his own.

Tiếp theo các vị vua Dục Đức và Đồng Khánh, ông đã được nhận vào [cung] bởi vua Tự Đức, người không thể có con riêng.

After the regicide of Emperor Hiệp Hoà the court regents acted quickly to install the fifteen year-old prince as the new Emperor.

Sau việc phạm tội giết vua [– hoàng đế] Hiệp Hòa [–], các phụ chính của triều đình đã hành động nhanh chóng để làm lễ nhậm chức cho vị hoàng tử mười lăm tuổi [như /] thành một tân hoàng đế.

Kiến Phúc [2] was quickly enthroned on December 1, 1883 at five o'clock in the morning.

Kiến Phúc được chóng vánh đưa lên ngôi vào ngày 01 tháng 12 năm 1883, lúc đúng 5 giờ sáng.

His predecessor, Emperor Hiệp Hoà, had been arrested and murdered while the French Superior Resident, Champeaux had left Huế.

Người tiền nhiệm của ông, hoàng đế Hiệp Hoà, đã bị bắt giữ và bị giết trong khi viên khâm sứ Pháp, Champeaux, đã rời khỏi Huế.

When he returned he angrily protested the hurried coronation of the new monarch and the fact that France had not been consulted.

Khi y trở lại [Huế], y đã phản đối một cách tức giận về lễ đăng quang [được tổ chức] vội vã của vị tân quốc vương và thực trạng mà nước Pháp đã không được hỏi ý kiến.

Resident Champeaux used the Harmond Treaty signed by Emperor Hiệp Hoà to justify his fury that the regents had not consulted Vietnam's new colonial masters before placing a new emperor on the throne.

Khâm sứ Champeaux sử dụng “hiệp ước Harmand”, [vốn] được kí kết bởi vua Hiệp Hòa, để bào chữa cho sự phẫn nộ của y, rằng, các phụ chính đại thần đã không hỏi ý kiến những viên tân chủ quản thực dân của Việt Nam trước khi đặt một tân hoàng đế trên ngai vàng.

This was plain and simple bully-tactics since the treaty in no way gave France any legal influence over the Imperial succession. However, the regents ignored this fact and stated the poor excuse that since Emperor Hiệp Hoà was dead the document was no longer valid.

Đây là một chiến thuật bức hiếp đơn thuần và rõ rệt, kể từ khi hiệp ước [phải kí kết trong sự bí đường =] do bế tắc ấy đã cho nước Pháp một vài ảnh hưởng hợp pháp, [áp đặt] trên sự thành công thuộc hoàng đế [Kiến Phúc]. Dẫu vậy, các phụ chính đại thần giả vờ không biết về thực trạng này và tuyên bố lời bào chữa thô thiển rằng, kể từ khi hoàng đế Hiệp Hòa bị chết, tập văn bản đó [= hiệp ước Harmand] thì không hợp pháp lâu hơn [= không còn hiệu lực].

The French were not moved by this and further angered by Hiệp Hoà's death.

Người Pháp vẫn không bị lay chuyển bởi điều đó và càng thêm tức giận bởi cái chết của Hiệp Hòa.

Also, remember that the regents had killed Hiệp Hoà supposedly for not standing up to the French.

Cũng nên nhớ rằng các phụ chính đại thần đã giết Hiệp Hòa, theo như [cách] được [hai phụ chính] nghĩ, [là] để khỏi đương đầu với Pháp [trong tình huống bị ràng buộc bởi hiệp ước Harmand 1883].

However, when military plans began to take effect the two remaining regents quickly bent to the strength of France as well and made a formal request for the recognition of Kiến Phúc as the new Emperor.

Dẫu sao, khi những kế họach quân sự bắt đầu gây tác dụng, hai vị phụ chính còn nguyên vị đã cúi cong [lưng] do sức mạnh của nước Pháp ở mức tối đa, một cách nhanh chóng, và [họ] làm một bản kiến nghị có tính thủ tục về việc công nhận Kiến Phúc [lên ngôi như /] là một tân hoàng đế.

Throughout his short reign, Emperor Kiến Phúc managed to show that in him was a vast potential for an effective and moral "Son of Heaven."

Xuyên suốt triều đại ngắn ngủi của ông, hoàng đế Kiến Phúc trị vì để biểu lộ rằng ở ông là một tiềm lực to lớn [đối phó (?????) / ủng hộ (????)] với [/ cho] số quân có thực lực và [đối phó (????) / ủng hộ (????)] [với /] cho giáo lí “Đứa con trai của Thiên Đường”.

[Có lẽ người viết bài bằng tiếng Anh này muốn nói Kiến Phúc ủng hộ thực dân Pháp & Thiên Chúa giáo La Mã!!!!????]

His upstanding character would have made him legendary had he not been hampered by poor health and the corrupt regents Tuong and Thuyet.

Những đức tính cố định của ông lẽ ra sẽ phải khiến ông [trở nên như] truyền ngôn đã [lan tỏa], ông đã không bị trở ngại bởi sức khỏe ốm yếu và [bởi] các vị phụ chính thối nát -- Tường và Thuyết.

It was the Emperor's adopted mother, Hoc Phi, who held most of the authority along with her secret liaison, regent Nguyễn Van Tuong.

Ấy là bà mẹ nuôi của hoàng đế, [có tên là] Học Phi, người đã nắm giữ nhiều nhất quyền lực, [thứ quyền lực] tùy thuộc sự tằng tịu bí mật của bà, [tùy thuộc vào] phụ chính Nguyễn Văn Tường.

When the morally upright Emperor caught these two he was enraged and declared, "When I get well, I will chop off your heads down to the third generation."

Lúc vị hoàng đế, chính trực theo đạo lí, bắt quả tang hai người này, ông đã cuồng nộ và tuyên bố, “Khi trẫm khỏi bệnh, trẫm sẽ chém rơi đầu các ngươi đến ba họ”.

Naturally, the regents were not going to take the chance of giving the Emperor such an opportunity.

Theo lẽ tự nhiên, các vị phụ chính thì không sẵn sàng để nắm lấy cơ hội giúp cho vị hoàng đế như vậy một cơ may.

Hoc Phi put poison in the Emperor's medicine and Kiến Phúc died on August 1, 1884.

Học Phi bỏ chất độc vào thuốc trị bệnh của hoàng đế, và Kiến Phúc chết vào ngày mùng 01 tháng tám, 1884.

Early the following year the leader of the Imperial family council, Prince Gia Hung, began a secret investigation into the death of Emperor Kiến Phúc.

Một cách sớm sủa, năm tiếp theo, vị lãnh đạo hội đồng hoàng gia [=Tôn nhân phủ], hoàng tử Gia Hưng, bắt đầu một cuộc điều tra bí mật về cái chết của hoàng đế Kiến Phúc.

When the murderous Thuyet found out the prince was exiled and disappeared.

Khi tên Thuyết sát nhân phát hiện được, vị hoàng tử [ấy] bị lưu đày và mất tích.

However, even in death Emperor Kiến Phúc was of some service to his country, for the events of his reign persuaded the French that the corrupt regents had to go.

Mặt khác, ngay trong cái chết, hoàng đế Kiến Phúc đã trở nên một vài [tác nhân] hữu ích cho đất nước của ông, do những sự kiện của triều đại ông đã thuyết phục người Pháp rằng các phụ chính đại thần thối nát phải ra đi.

Their removal was one of the bright points of the French occupation, the shame was that they took over their positions themselves rather than give the Emperor any greater freedom.

Sự loại bỏ được [hai phụ chính] của họ [= người Pháp] là một trong những điểm chói sáng của sự chiếm đóng Pháp thuộc; điều ô danh là rằng, họ đã tự chiếm lấy cương vị cho chính họ hơn là cho hoàng đế [Đại Nam / Việt Nam] sự tự do lớn hơn nào đó.

____________________


[1] & [2] [Kiến Phúc]

See DISCUSSION of this article in English page (Wikipedia - English). Read the other article in Vietnamese page (Wikipedia - Vietnamese), too, and check some wrong main history knowledges in English page.

[1] & [2] [Kiến Phúc]

Xem THẢO LUẬN của bài này ở trang tiếng Anh (Wikipedia - Tiếng Anh). Cũng nên đọc bài khác ở trang tiếng Việt (Wikipedia - Tiếng Việt) và kiểm tra một số kiến thức lịch sử cơ bản sai lạc ở trang tiếng Anh.

Talk:Kien Phuc[sửa mã nguồn]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Some main history knowledges in this article (WIKIPEDIA - ENGLISH) are not exact. Read and check them in other language: Vietnamese (WIKIPEDIA TIENG VIET / [Kiến Phúc]), please:

Kiến Phúc

210.245.31.17 12:34, 14 June 2006 (UTC)

Retrieved from en:Talk:Kien Phuc

Thảo luận:Kiến Phúc[sửa mã nguồn]

Một vài kiến thức lịch sử trong bài này (WIKIPEDIA - TIẾNG ANH) thì không chính xác. Vui lòng đọc và kiểm tra chúng bằng ngôn ngữ khác: Tiếng Việt (WIKIPEDIA - TIẾNG VIỆT / [Kiến Phúc]):

Kiến Phúc

210.245.31.17 12:34, 14 tháng sáu 2006 (UTC = Co-ordinated Universal Time = Giờ quốc tế)

Article not found[sửa mã nguồn]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

We don't have an article with this title, 210.245.31.17, but you can either search for it or create it if you log in or create an account. As an unregistered user, you may also submit the content that you wish to have created. Please read our introduction for more information about Wikipedia.

Retrieved from en:User:210.245.31.17

Bài không thể tìm ra[sửa mã nguồn]

Chúng tôi không có một bài với tựa đề này, về "210.245.31.17" ( 210.245.31.17 ạ), nhưng bạn có thể hoặc tìm kiếm nó hoặc tạo nên nó nếu bạn đăng nhập hay tạo nên một trương mục. Như một người sử dụng không đăng kí, bạn cũng có thể đưa vào nội dung, mà bạn muốn, đã tạo nên. Vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi để [có] thông tin nhiều hơn về Wikippedia.

03 tháng bảy HB6 (2006)

tạm dịch (sát nghĩa)

DỊCH RA TIẾNG VIỆT[sửa mã nguồn]

(từ một bài viết tiếng Anh hoàn toàn không có tư liệu dẫn chứng đã được thẩm định, mà chỉ là những suy diễn, xuyên tạc)

(from an article in English [of Wikipedia – English], which was not filled with the considered-and-decided-materials for citing in the historical research at all, but in it, there were only the misrepresented, distorted circumstances).

BA TRANG WEB

Kiến Phúc

Từ Wikipedia, bách khoa thư tự do

Hoàng đế Kiến Phúc [1] được sinh ra đời vào năm 1868; ông là cháu-được-nhận-đổi-thành-con-nuôi của hoàng đế Tự Đức.

Tiểu sử[sửa mã nguồn]

Tiếp theo các vị vua Dục Đức và Đồng Khánh, ông đã được nhận vào [cung] bởi vua Tự Đức, người không thể có con riêng. Sau việc phạm tội giết vua [– hoàng đế] Hiệp Hòa [–], các phụ chính của triều đình đã hành động nhanh chóng để làm lễ nhậm chức cho vị hoàng tử mười lăm tuổi [như /] thành một tân hoàng đế. Kiến Phúc [2] được chóng vánh đưa lên ngôi vào ngày 01 tháng 12 năm 1883, lúc đúng 5 giờ sáng. Người tiền nhiệm của ông, hoàng đế Hiệp Hoà, đã bị bắt giữ và bị giết trong khi viên khâm sứ Pháp, Champeaux, đã rời khỏi Huế. Khi y trở lại [Huế], y đã phản đối một cách tức giận về lễ đăng quang [được tổ chức] vội vã của vị tân quốc vương và thực trạng mà nước Pháp đã không được hỏi ý kiến.

Khâm sứ Champeaux sử dụng “hiệp ước Harmand”, [vốn] được kí kết bởi vua Hiệp Hòa, để bào chữa cho sự phẫn nộ, rằng, các phụ chính đại thần đã không hỏi ý kiến những viên tân chủ quản thực dân của Việt Nam trước khi đặt một tân hoàng đế trên ngai vàng. Đây là một chiến thuật bức hiếp đơn thuần và rõ rệt, kể từ khi hiệp ước [phải kí kết trong sự bí đường =] do bế tắc ấy đã cho nước Pháp một vài ảnh hưởng hợp pháp, [áp đặt] trên sự thành công thuộc hoàng đế [Kiến Phúc]. Dẫu vậy, các phụ chính đại thần giả vờ không biết về thực trạng này và tuyên bố lời bào chữa thô thiển rằng, kể từ khi hoàng đế Hiệp Hòa bị chết, tập văn bản đó [= hiệp ước Harmand] thì không hợp pháp lâu hơn [= không còn hiệu lực]. Người Pháp vẫn không bị lay chuyển bởi điều đó và càng thêm tức giận bởi cái chết của Hiệp Hòa. Cũng nên nhớ rằng các phụ chính đại thần đã giết Hiệp Hòa, theo như [cách] được [hai phụ chính] nghĩ, [là] để khỏi đương đầu với Pháp [trong tình huống bị ràng buộc bởi hiệp ước Harmand 1883]. Dẫu sao, khi những kế họach quân sự bắt đầu gây tác dụng, hai vị phụ chính còn nguyên vị đã cúi cong [lưng] do sức mạnh của nước Pháp ở mức tối đa, một cách nhanh chóng, và [họ] làm một bản kiến nghị có tính thủ tục về việc công nhận Kiến Phúc [lên ngôi như /] là một tân hoàng đế.

Xuyên suốt triều đại ngắn ngủi của ông, hoàng đế Kiến Phúc trị vì để biểu lộ rằng ở ông là một tiềm lực to lớn [ủng hộ (???!!!?!????)] cho số quân có thực lực và [ủng hộ (!!!!?!?!!!!)] cho giáo lí “Đứa con trai của Thiên Đường”. Những đức tính cố định của ông lẽ ra sẽ phải khiến ông [trở nên như] truyền ngôn đã [lan tỏa]; ông đã không bị trở ngại bởi sức khỏe ốm yếu và [bởi] các vị phụ chính thối nát -- Tường và Thuyết. Ấy là bà mẹ nuôi của hoàng đế, [có tên là] Học Phi, người đã nắm giữ nhiều nhất quyền lực, [thứ quyền lực] tùy thuộc sự tằng tịu bí mật của bà, [tùy thuộc vào] phụ chính Nguyễn Văn Tường. Lúc vị hoàng đế, chính trực theo đạo lí, bắt quả tang hai người này, ông đã cuồng nộ và tuyên bố, “Khi trẫm khỏi bệnh, trẫm sẽ chém rơi đầu các ngươi đến ba họ”. Theo lẽ tự nhiên, các vị phụ chính thì không sẵn sàng để nắm lấy cơ hội giúp cho vị hoàng đế như vậy một cơ may. Học Phi bỏ chất độc vào thuốc trị bệnh của hoàng đế và Kiến Phúc chết vào ngày mùng 01 tháng tám, 1884. Một cách sớm sủa, năm tiếp theo, vị lãnh đạo hội đồng hoàng gia [=Tôn nhân phủ], hoàng tử Gia Hưng, bắt đầu một cuộc điều tra bí mật về cái chết của hoàng đế Kiến Phúc. Khi tên Thuyết sát nhân phát hiện được, vị hoàng tử [ấy] bị lưu đày và mất tích. Mặt khác, ngay trong cái chết, hoàng đế Kiến Phúc đã trở nên một vài [tác nhân] hữu ích cho đất nước của ông, do những sự kiện của triều đại ông đã thuyết phục người Pháp rằng các phụ chính đại thần thối nát phải ra đi. Sự loại bỏ được [hai phụ chính] của họ [= người Pháp] là một trong những điểm chói sáng của sự chiếm đóng Pháp thuộc; điều ô danh là rằng, họ đã tự chiếm lấy cương vị cho chính họ hơn là cho hoàng đế [Đại Nam / Việt Nam] sự tự do lớn hơn nào đó.

____________________


[1] & [2] [Kiến Phúc]

Xem THẢO LUẬN của bài này ở trang tiếng Anh (Wikipedia - Tiếng Anh). Cũng nên đọc bài khác ở trang tiếng Việt (Wikipedia - Tiếng Việt) và kiểm tra một số kiến thức lịch sử cơ bản sai lạc ở trang tiếng Anh.

Thảo luận:Kiến Phúc[sửa mã nguồn]

Một vài kiến thức lịch sử trong bài này (WIKIPEDIA - TIẾNG ANH) thì không chính xác. Vui lòng đọc và kiểm tra chúng bằng ngôn ngữ khác: Tiếng Việt (WIKIPEDIA - TIẾNG VIỆT / [Kiến Phúc]):

Kiến Phúc

210.245.31.17 12:34, 14 tháng sáu 2006 (UTC = Co-ordinated Universal Time = Giờ quốc tế)

Bài không thể tìm ra[sửa mã nguồn]

Chúng tôi không có một bài với tựa đề này, về "210.245.31.17" (210.245.31.17 ạ), nhưng bạn có thể hoặc tìm kiếm nó hoặc tạo nên nó nếu bạn đăng nhập hay tạo nên một trương mục. Như một người sử dụng không đăng kí, bạn cũng có thể đưa vào nội dung, mà bạn muốn, đã tạo nên. Vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi để [có] thông tin nhiều hơn về Wikippedia.

03 tháng bảy HB6 (2006) tạm dịch (sát nghĩa)

210.245.31.16 00:45, ngày 4 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Tiếng Việt[sửa mã nguồn]

Đề nghị bạn viết tiếng Việt có dấu thanh đầy đủ. Bài viết như bài Rob Van Dam sẽ bị xóa nếu không được sửa chữa lại. Ngoài ra, bạn giải thích thêm xem cụm từ thang cho trong câu Rob Van Dam - thang cho' nhat' WWE có nghĩa là gì? Nó có thể là từ xúc phạm nhân vật trong bài viết. Vương Ngân Hà 08:54, ngày 30 tháng 12 năm 2006 (UTC)