Thảo luận Thành viên:Sdgedfegw

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thiếu lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:R136a1 by alpha element-d6exs6f.png[sửa mã nguồn]

Cảm ơn bạn đã tải lên hoặc đóng góp vào Hình:R136a1 by alpha element-d6exs6f.png. Tôi để ý thấy trang mô tả nói rằng tập tin này đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không thấy lời giải thích hoặc đưa ra cơ sở nào để khẳng định tại sao, ở mỗi lần dùng cụ thể ở Wikipedia, lại thỏa mãn tiêu chí sử dụng hợp lý. Xin hãy đến trang mô tả mô tả và sửa trang đó để ghi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin theo dạng sử dụng hợp lý khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi lại cơ sở sử dụng hợp lý trên những trang đó luôn chưa. Bạn có thể xem danh sách các trang 'tập tin' mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp" (nằm ở đầu trang Wikipedia nếu bạn đã đăng nhập), và chọn "Tập tin" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng những tập tin không tự do thiếu một lời giải thích như vậy sẽ bị xóa sau một tuần, như đã đề cập tại tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào xin hãy đặt nó tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Tuấn Út Thảo luận 14:26, ngày 11 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Liên kết ngoại ngữ[sửa mã nguồn]

Bạn tạo bài nhớ thêm liên kết ngoại ngữ nữa nhé Trợ giúp:Liên kết giữa ngôn ngữ.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 01:54, ngày 26 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên[sửa mã nguồn]

Mời bạn cho ý kiến về quy định trên. Xin cảm ơn. Na Tra (thảo luận) 00:11, ngày 26 tháng 7 năm 2015 (UTC)