Thảo luận Thành viên:Vantrata

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Xin chào Vantrata! Chào mừng bạn đến với Wikipedia tiếng Việt!

  Wikipe-tan cropped.png
  Vector sig vi.png

  Hãy luôn nhớ rằng, sau khi viết thảo luận xong thì đừng quên bước quan trọng đó là ký tên ở phía sau thảo luận. Phương thức ký tên được sử dụng trong Wikipedia không phải là viết tên trực tiếp, nhưng xin hãy ký tên bằng cách sử dụng 4 dấu ngã (--~~~~) hoặc bằng cách nhấp vào nút chữ ký (OOUI JS signature icon LTR.svg) trong cửa sổ chỉnh sửa của phiên bản trình soạn thảo mã nguồn thông thường.

  Welcome! If you are not good at Vietnamese or do not speak it, click here.

  P.T.Đ (thảo luận) 06:23, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Play-diep.io.png[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Play-diep.io.png. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. NguyễnQuangHải19💬 11:58, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Rankhiemcondao.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Rankhiemcondao.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. NguyễnQuangHải19💬 10:18, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Protobothrops trungkhanhensis.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Protobothrops trungkhanhensis.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. NguyễnQuangHải19💬 10:18, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Echcaysansuongmu.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Echcaysansuongmu.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:28, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Có vấn đề về cấp phép tập tin Tập tin:Echvach.jpg[sửa mã nguồn]

  Copyright-problem.svg

  Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Echvach.jpg, và ghi nguồn là vncreatures.net. Tuy bạn đã ghi một thẻ quyền hợp lệ, nhưng tôi không thấy có bằng chứng nào chứng minh tác giả hoặc người giữ bản quyền đã đồng ý cấp phép cho tập tin theo thẻ quyền đó.

  Nếu bạn chính là người tạo ra toàn bộ tập tin này nhưng lại từng đăng nó ở nơi khác (đặc biệt là trực tuyến), hãy lựa chọn một trong các cách sau:

  • ghi chú cho phép tái sử dụng tập tin theo CC-BY-SA hoặc một giấy phép tự do nào khác (tham khảo các giấy phép tự do được liệt kê trong danh sách này) tại nơi đầu tiên mà bạn đăng tập tin này; hoặc
  • tại nơi đầu tiên đó, hãy gửi một thư điện tử đến permissions-commonsAt char.svgwikimedia.org ghi quyền sở hữu của bạn đối với nội dung và rằng bạn muốn phát hành nó theo một giấy phép tự do. Bạn có thể tìm thấy thư mẫu tại đây.

  Nếu bạn không phải là người tạo ra hoàn toàn tác phẩm, hãy yêu cầu người tạo ra tập tin thực hiện một trong hai bước trên. Còn nếu chủ sở hữu tập tin đã cho phép bạn qua thư điện tử, hãy chuyển tiếp thư đó đến permissions-commonsAt char.svgwikimedia.org.

  Nếu bạn tin rằng tập tin thỏa mãn các tiêu chuẩn Nội dung không tự do của Wikipedia để sử dụng dưới hình thức sử dụng hợp lý trong bài viết, hãy vào trang Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Sử dụng hợp lý để tìm một thẻ quyền phù hợp cho tập tin của mình. Song song đó, đừng quên trình bày một lý do sử dụng hợp lý xác đáng, bạn có thể đọc hướng dẫn ở đây.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra xem bạn đã ghi bằng chứng về việc người sở hữu bản quyền đã đồng ý phát hành tác phẩm của họ theo thẻ quyền mà bạn ghi hay chưa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tập tin của mình trong nhật trình tải lên. 7 ngày sau khi treo bảng mà vẫn thiếu bằng chứng cấp phép thì tập tin sẽ bị xóa (dựa trên các tiêu chí xóa nhanh của Wikipedia). Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể đặt câu hỏi tại trang Các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn bạn. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:51, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 11/2021[sửa mã nguồn]

  Information icon Vui lòng không tải lên hình ảnh gây hại hoặc không có giá trị trong bách khoa toàn thư này. Nó được xem như là phá hoại. Cảm ơn bạn. Màu tím hoa sim 06:32, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 11/2021[sửa mã nguồn]

  Information icon Xin vui lòng ngưng sửa đổi thử nghiệm trên các trang của Wikipedia, kể cả khi bạn có ý định sửa lại sau. Sửa đổi của bạn đã bị hồi sửa. Nếu bạn muốn thử biên tập, xin hãy sử dụng chỗ thử. Cảm ơn bạn. NguyễnQuangHải19💬 14:38, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Lưu ý là bạn không ghi liên kết từ các bài viết bên enwiki sang đây. NguyễnQuangHải19💬 14:39, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Cảnh báo[sửa mã nguồn]

  Vui lòng không chỉnh sửa trên không gian tên của người dùng khác, trừ khi việc đó là cần thiết. Cám ơn. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 02:58, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thông tin tập tin[sửa mã nguồn]

  Vui lòng bổ sung chi tiết thông tin cho từng tập tin bạn tải lên bằng bản mẫu {{Information}}. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 11:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 12/2021[sửa mã nguồn]

  Information icon Chào mừng đến với Wikipedia. Có thể bạn không cố ý, nhưng bạn vừa xóa bản mẫu có chứa thông điệp bảo trì bài viết khỏi Kaizoku Sentai: Ten Gokaiger. Khi xóa bản mẫu bảo trì, hãy chắc rằng bạn đã giải quyết xong vấn đề mà bản mẫu đó chỉ ra hoặc bạn phải nêu lý do thích hợp về việc xóa bản mẫu này tại thanh tóm lược sửa đổi. Nếu sửa đổi của bạn chỉ là nhầm lẫn, đừng lo vì nó đã bị lùi lại. Hãy xem qua sách hướng dẫn để biết thêm cách đóng góp, còn nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy ghé chỗ thử. Cảm ơn. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 03:29, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 12/2021[sửa mã nguồn]

  Information icon Vui lòng không xóa thông báo xóa nhanh khỏi các trang bạn tự tạo. Nếu bạn cho rằng trang này không nên bị xóa, bạn có thể phản đối bằng cách nhấn vào nút: Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh xuất hiện hiện trong bảng thông báo. Làm vậy sẽ dẫn bạn tới trang thảo luận, nơi mà bạn có thể đưa ra ý kiến của mình. Bảo quản viên sẽ xem xét ý kiến của bạn trước khi quyết định nên làm gì bài viết. Cảm ơn. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:33, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Rankhiemcondao.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Rankhiemcondao.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Màu tím hoa sim 12:49, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Ranluctrungkhanh.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Ranluctrungkhanh.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Màu tím hoa sim 12:51, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 12/2021[sửa mã nguồn]

  Information icon Vui lòng giữ thiện ý khi thảo luận với các biên tập viên khác. Cảm ơn bạn. Màu tím hoa sim 13:06, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Bạn đã bị cấm sửa đổi trong 5 ngàySửa đổi spam gây hại. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

  P.T.Đ (talk) 14:46, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 12/2021[sửa mã nguồn]

  Lưu ý: Khi chưa có ai đổi tên thì bạn đừng có tự tiện dùng bản mẫu đã đổi tên nữa, làm vậy sẽ khiến thành viên đổi tên không biết là tài khoản đó chưa được đổi tên và không ai đổi tên cho họ. NguyễnQuangHải19💬 03:50, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Nhắc nhở[sửa mã nguồn]

  Đề nghị bạn bỏ phiếu ở các khu vực BVT, BVCL, DSCL thì nêu rõ lý do tại sao đồng ý, tổi thiểu kiểu kiểu như "tôi thấy bài viết đạt yêu cầu", hoặc "bài viết được chỉnh sửa/dịch/biên tập kỹ càng,...". Vì sao nói vậy, vì khu vực này liên quan đến những nội dung chất lượng cho Wikipedia, vì vậy phải cần có ý kiến, hoặc nêu lý do hợp lý, chính đáng cải thiện bài. Ai cũng bỏ phiếu như bạn thì chắc cái bài 3 4 dòng nó cũng lên BVCL. Đây là cảnh cáo lần thứ 2. Nếu bạn tái phạm nữa tôi buộc phải nhờ các BQV có chế tài xử lý. – Tiếng vĩ cầm🎻 05:03, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vậy thì tôi xóa hết phiếu rồi đó ??? Nếu không thích thì tôi sẽ không bỏ phiếu nữa, nếu lần sau tôi bỏ phiếu sẽ thêm lý do Nha ... ... -------------------------------------- – Vantrata (thảo luận) 06:46, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi không có quyền yêu cầu bạn phải bỏ phiếu, cũng không khiến bạn thích hay không. Bỏ phiếu là quyền của bạn, bạn muốn gạch thì chính bạn gạch đấy, đừng nói tôi sai khiến. Còn đã bỏ phiếu thì nêu lý do ra, không ai dọa hay cấm bạn được. Tôi nhắc bạn cũng là muốn tốt cho bạn và cả Wikipedia, chứ đâu thù ghét bạn. Tôi cũng từng bị nhắc nhở nhiều vì cho phiếu không rõ lý do. Vì vậy mong bạn lưu ý hơn những lần sau. Thân gửi đến bạn. – Tiếng vĩ cầm🎻 06:51, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ừ, ........................................ – Vantrata (thảo luận) 06:53, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu bạn muốn gạch phiếu thì bạn nên gạch bằng cách cho <s> vào trước và </s> vào sau nhé, ví dụ <s>{{ok}}</s> chứ đừng xoá đi luôn nhé, vì làm vậy nhiều khi sẽ có có TTV vào lùi sửa. NguyễnQuangHải19💬 08:40, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ok – Vantrata (thảo luận) 08:57, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Như tại biểu quyết Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Human (album của Tùng Dương) nếu bạn muốn gạch thì gạch đi nhé. NguyễnQuangHải19💬 09:01, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Ứng cử BVCL[sửa mã nguồn]

  FA candidate gold.svg Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “BTS” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

  Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Simsimhae (thảo luận) 13:08, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Xóa các nội dung vô nghĩa[sửa mã nguồn]

  Các nội dung bị xóa ở trang nháp của bạn đều là những ký tự vô nghĩa. Trang nháp vẫn là một bộ phận nội dung của Wikipedia, chủ yếu để biên tập các nội dung chưa hoàn chỉnh trước khi đưa ra bài chính, hoặc cũng có thể là trang lưu trữ các đề mục quan tâm. Các nội dung vô nghĩa hoặc không liên quan đến Wikipedia đều có thể bị xóa nhanh bất cứ lúc nào. Thái Nhi (thảo luận) 06:32, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi. ありがとう (thảo luận) 08:20, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Một bông hoa hồng trắng cho bạn![sửa mã nguồn]

  Hoa hồng trắng 2.jpg Một bông hoa hồng trắng cho bạn!
  Tạm biệt bạn. Nếu bạn nghỉ thật thì bạn có thể đặt biển mẫu {{đã nghỉ việc}} nha. Còn về trang nháp thì bạn cũng không nên viết linh tinh, nếu thử nghiệm xong thì tẩy trống luôn. Các trang nháp dù là chỗ thử của thành viên nhưng vẫn có quy định nhé, như không được quảng cáo, viết linh tinh. Dù sao cũng tạm biệt bạn. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 12:24, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Information icon Xin vui lòng ngưng sửa đổi thử nghiệm trên các trang của Wikipedia, kể cả khi bạn có ý định sửa lại sau. Sửa đổi của bạn đã bị hồi sửa. Nếu bạn muốn thử biên tập, xin hãy sử dụng chỗ thử. Cảm ơn bạn. NguyễnQuangHải19💬 07:14, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Các bài về năm[sửa mã nguồn]

  Các bài về năm không có nguồn vui lòng bạn không tháo biển bảo trì nguồn ra khỏi bài, cảm ơn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:48, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Nói nghỉ sao không nghỉ luôn dùm cái mà còn lên phá hoại nữa vậy? Suy nghĩ lại hành động của mình giúp. Thân! 116.108.18.90 (thảo luận) 10:23, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Rankhiemcondao.jpg[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Rankhiemcondao.jpg. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Màu tím hoa sim 11:13, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tại sao?[sửa mã nguồn]

  Đây là trang của mình, tại sao bạn lại lùi sửa đổi của mình? - TranHaiAn  Bello!  07:21, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi. 🎼 Người giúp việc âm nhạc🎻 07:23, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Một chiếc bánh baklava cho bạn ![sửa mã nguồn]

  Baklava - Turkish special, 80-ply.JPEG Chào bạn Vantrata ! VantrataWKP2 (?????) 05:20, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Trời, nếu bạn muốn người khác gửi Wikilove, hãy đóng góp có ích thì mọi người sẽ gửi cho bạn (giống như mình đã gửi Wiklove cho bạn ấy), không cần phải tự gửi Wikilove cho chính mình. Quan trọng là ở Wikipedia bạn có những đóng góp có ích gì không, chứ Wikilove đối với mình cũng không quá cần thiết. Năm nay lại⁂ cô đơn ⁂ 06:27, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  :) – Vantrata (?????) 06:36, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thư mời tham gia thiết kế logo Tết cho Wikipedia[sửa mã nguồn]

  Wikipedia-logo-vi-tet-mau-tuat.svg

  Mời bạn thiết kế logo Tết cho Wikipedia!

  Thân mời bạn tham gia thiết kế logo Tết cho Wikipedia tiếng Việt của chúng ta. Hãy đọc hướng dẫn cũng như đề cử (các) sản phẩm của bạn ở trang này.
  Cuộc bầu chọn logo sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 1. Lúc đó, mời bạn vào chung vui và đóng góp ý kiến.
  Cảm ơn và xin chúc bạn một ngày mới tốt lành!

  VantrataWKP2 (?????) 06:55, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Information icon Chào bạn, tôi là Kim Khánh Hoàng. Một hay một vài đóng góp gần đây của bạn đã bị lùi sửa vì nó có vẻ không mang tính xây dựng. Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, vui lòng sử dụng chỗ thử. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, xin cứ tự nhiên hỏi tại Bàn giúp đỡ. Cảm ơn bạn. Feliĉan Novjaron 07:31, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Mang tính xây dựng mà bạn ! Cứ lùi sửa suốt ! Đàng hoàng mà ! – Vantrata ????? 07:31, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn không biết ư? Thành viên Thái Nhi hiện đang là bảo quan viên Wikipedia tiếng Việt nên bạn tránh lùi lại sửa đổi của thành viên này. – Feliĉan Novjaron 07:35, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: @Kim Khánh Hoàng: Vậy thì lùi thủ công ! Sao Bqv xóa lắm bài của tôi lắm đó ! Thành viên này có vẻ ko ưa gì tôi nên cứ xóa bài rồi phá nội dung không à ! (bài microhyla và trang nháp Thành viên !) – Vantrata ????? 07:37, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Information icon Xin hãy dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng tại Wikipedia. Sửa đổi của bạn dường như là sự phá hoại và đã được lùi lại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Việc lặp lại phá hoại sẽ dẫn đến việc bị cấm sửa đổi. Cảm ơn bạn. Feliĉan Novjaron 07:40, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Kim Khánh Hoàng: Lại nữa ! – Vantrata ????? 07:42, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi. Feliĉan Novjaron 07:45, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Thái Nhi: Hoàn thành ! Tối nay hoặc chiều nay là sẽ được cấm ! – Vantrata ????? 07:46, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Góp ý[sửa mã nguồn]

  Mọi sửa đổi nếu nhằm tăng chất lượng bài viết thì luôn được giữ lại. Những gì tôi điều chỉnh phần sửa đổi của bạn là nhằm đưa nội dung bài viết về định dạng của Wikipedia:Dự án/Sinh học. Một lần nữa, tôi nhắc lại là tôi không có lý do và cũng không có thời gian để làm cái việc mà bạn gọi là "phá rối". Nếu bạn tham khảo và viết như định dạng của các bạn dự án sinh học đã thành lập, nó sẽ đơn giản hóa rất nhiều cho việc bảo quản, sửa đổi và bổ sung bài viết.
  Một số góp ý về các sửa đổi của bạn mà tôi phải tạm sửa lại:
  1. Bổ sung Thể loại "Động vật lưỡng cư được mô tả năm...": Hiện tại số lượng các bài xếp vào các thể loại sinh học mô tả theo năm không nhiều. Bạn không nhất định phải chẻ ra một thể loại chỉ để rất ít bài và bản thân thể loại đó cũng mồ côi và không liên kết đến đâu.
  2. Thêm ký tự sắp xếp: Việc thì thêm một ký tự đơn thay vì cả danh pháp để nhằm phục vụ cho việc sắp xếp tự động. Nếu bạn có chú ý, sẽ thấy các thể loại cấp chi được sắp xếp theo ABC của danh pháp khoa học, để tách riêng nhóm các tên đã Việt hóa và danh pháp giữ nguyên. Nếu chỉ điền cả cụm danh pháp vào phần sắp xếp, sẽ gây đảo lộn thứ tự.
  3. Thay đổi vị trí Bảng phân loại: Tôi hiểu là bạn muốn có một bảng phân loại có vị trí thích hợp để bài viết có bố cục đẹp hơn. Nhưng điều này gây bất tiện cho các chương trình bot khi chạy bảo quản, nhất là các bài sinh học hiện nay đang bổ sung dần các bản phân loại tự động, đồng bộ với bản bên en.wiki.
  Cuối cùng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu là đóng góp mỗi thành viên nhằm vào việc nâng chất lượng bài là đều trân trọng. Việc bài viết của bạn được các thành viên khác sửa đổi làm nhằm mục đích nâng chất lượng của bài đó lên chứ không nhằm mục đích phá hoại bài viết của bạn. Nếu bài viết bạn tốt, những người khác (có cả tôi) sẽ không mất thời gian để rà soát điều chỉnh lại. Thay vào đó, mọi người sẽ tập trung vào việc sửa chữa, bổ sung các bài viết mới. Thái Nhi (thảo luận) 07:55, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Ok – Vantrata ????? 07:56, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Bạn vẫn phá chất lượng nha ! Sau tết rồi tôi chỉnh sau : ) – Vantrata ????? 08:55, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu bạn cho rằng sửa đổi của tôi chưa hợp lý và làm giảm chất lượng, bạn hãy nêu vấn đề và chúng ta thảo luận để tìm giải pháp đồng thuận xem sao? Thái Nhi (thảo luận) 08:59, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Khó nhỉ ? – Vantrata ????? 09:01, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 1/2022[sửa mã nguồn]

  Stop icon Bạn sẽ bị cấm sửa đổi mà không cần báo trước nếu lần tới bạn phá hoại Wikipedia. Rõ ràng bạn vẫn chưa rút kinh nghiệm. Feliĉan Novjaron 08:16, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Kim Khánh Hoàng: Cảm ơn bạn, Sắp được cấm theo yêu cầu rồi, Tạm biệt nha ! Nếu cấm vô hạn thì thôi, tạm biệt, phá tiếp để cấm nhẩy ? – Vantrata ????? 08:54, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn muốn bị cấm ư? – Feliĉan Novjaron 08:55, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng: Chắc vậy, có thể tôi sẽ bị cấm vĩnh viễn thôi mà : | – Vantrata ????? 08:56, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Vantrata: Thay vì phá hoại để bị cấm, hãy thêm đoạn mã sau vào trang Thành viên:Vantrata/common.js của bạn:
  /*** BEGIN WIKIBREAK ENFORCER ***/
  $(document).ready(function() 
  {
  
  	/*** Start editing here ***/
  
  	// When you want to end your break?
  	// no leading zeroes. (example: 9 - correct, 09 - incorrect)
  
  	var date = { year: 2022, month: 4, day: 26 };
  	var time = { hours: 0, minutes: 0, seconds: 0 };
  
  	/*** Stop editing here ***/
  	
  	var currentDate = new Date();
  	var enforcedBreakEnd = new Date(
  		date.year,date.month-1,date.day,time.hours,time.minutes,time.seconds);
  	if (currentDate <= enforcedBreakEnd) 
  	{
  		alert("Enforced wikibreak until "+enforcedBreakEnd.toLocaleString()
  			+ "\n(now is "+currentDate.toLocaleString()+")\n\nBye!");
  		mw.loader.using(["mediawiki.api", "mediawiki.user"]).then(function ()
  		{
  			new mw.Api().post(
  			{
  				action: 'logout',
  				token: mw.user.tokens.get('csrfToken')
  			}).done(function (data)
  			{
  				location = "//" + location.host + "/w/index.php?title="
  					 + "Special:Userlogin&returnto=Main_Page";
  			}).fail(function ()
  			{
  				console.log("logout failed")
  			});
  		});
  	}
  });
  /*** END WIKIBREAK ENFORCER ***/
  
  Sau khi lưu hãy nhấp vào mũi tên phía phải rồi chọn Làm mới hoặc Đăng xuất khỏi tài khoản và đăng nhập lại thử. thảo luận quên ký tên này là của Lê Song Vĩ (thảo luận • đóng góp).
  @Lê Song Vĩ: Là sao vậy bạn ? Chẳng hiểu gì cả ? Đoạn mã đó sẽ làm gì ? Vantrata ????? 09:11, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đoạn mã đó sẽ ngăn không cho bạn đăng nhập vào tài khoản Vantrata trong 1 thời gian. Đúng ý bạn rồi còn gì. – Lê Song Vĩ 💬 09:13, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Lê Song Vĩ: Ok bạn : ) – Vantrata ????? 09:15, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Lê Song Vĩ:
  var date = { year: 2022, month: 4, day: 26 };
  var date = { year: 2022, month: 2, day: 9 };
  : )
  Goodbye ! – Vantrata (?????) 04:23, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Lê Song Vĩ: Nếu như bây giờ mình thay đổi vae date thì sao nhỉ? - TranHaiAn  Bello!  05:51, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Tranhaian130809: Thay đổi var date thì sẽ thay đổi thôi : ) – 2402:800:63A8:F1AD:380B:B74A:E04B:81F0 (thảo luận) 07:12, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Giờ mình thay bằng { year: 2022, month: 1, day: 29 } chắc hay lắm nhỉ ? (đùa thôi) :) - TranHaiAn  Bello!  07:17, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Giáng sinh an lành (24/12/2022)[sửa mã nguồn]

  Xin chào, Vantrata! Cảm ơn bạn đã cố gắng duy trì và cải thiện Wikipedia trong năm qua! Xin chúc bạn có một Giáng sinh vui vẻ và năm mới tốt lành. Thân ái! Vantrata ????? 02:07, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Xmas8}} vào trang thảo luận của thành viên khác với một thông điệp thân thiện.

  Năm mới ! (1/1/2023)[sửa mã nguồn]

  Fireworks on New Year's Eve in a small Swabian village (1), brightened.jpg Xin chào Vantrata, chúc bạn một Năm mới tốt lành!

  Thông điệp này thúc đẩy tình cảm trong cộng đồng và hy vọng nó sẽ giúp bạn thấy ấm áp hơn đôi chút. Hãy lan tỏa tình yêu trên Wiki bằng cách gửi lời Chúc mừng Năm mới đến một thành viên khác, dù cho đó có thể là người bạn đã từng có bất đồng trong quá khứ, một người bạn tốt, hay chỉ là một thành viên bất kỳ nào đó mà thôi. Chúc mừng năm mới! Từ: Vantrata (?????)

  Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Chúc tết 5}} vào trang thảo luận của thành viên khác với một thông điệp thân thiện.

  Vantrata ????? 02:07, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:Xatrungthanh.png[sửa mã nguồn]

  File Copyright problem

  Cảm ơn bạn đã đóng góp Tập tin:Xatrungthanh.png. Tuy nhiên, tập tin này đang thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc. Wikipedia rất xem trọng việc tôn trọng bản quyền.

  Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web đó và tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, bạn vẫn phải ghi công họ. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp.

  Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Sau 7 ngày mà vẫn thiếu thông tin để xác định tình trạng cấp phép thì tập tin này sẽ bị xóa.

  Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và kẹp thẻ quyền chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu có thắc mắc, bạn có thể đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn bạn. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:54, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Kim Khánh Hoàng: Thức dậy sớm vậy ? 5 giờ sáng đã tuần tra ? Bạn xóa tập tin đó đi, tôi không cần nó nữa rồi : ) – Vantrata ????? 02:04, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thay bản mẫu Bảng phân loại bằng bản mẫu Speciesbox[sửa mã nguồn]

  Hiện tôi đã sửa lỗi bản mẫu Speciesbox ở bộ Anura để trỏ hướng về Bộ Không đuôi và dùng bản mẫu này để thay thế bản mẫu Bảng phân loại đã lỗi thời. Không rõ bạn có ý kiến thế nào khi lùi sửa và phục hồi lại các bản mẫu cũ?
  Trong quá trình thay đổi các bản mẫu phân loại ở loạt bài sinh học, tôi tạm sử dụng chúng như sau:
  1. Bản mẫu Automatic_taxobox dùng cho cấp chi trở lên
  2. Bản mẫu Speciesbox dùng cho cấp loài
  3. Bản mẫu Taxobox (hay Bảng phân loại) chỉ dùng riêng cho các bài chi đơn loài
  Bạn có góp ý gì thêm không? Thái Nhi (thảo luận) 06:52, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: ThitxongkhoiAWB là bot của bạn hả ? Ngcaj nhiên ! – Vantrata ????? 07:02, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Để thay đổi hết các bản mẫu trong các bài viết là rất khó, số bài sinh học là trên 100000 bài, Bạn dự định sẽ mất bao nhiêu năm để xong ? – Vantrata ????? 07:04, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn cứ làm lần lượt thôi, mỗi lần 1 chi, hoặc một họ. Cấu trúc phân theo thể loại hiện tại tôi đã từng sắp xếp trong khoảng gần 3 năm, hầu hết chạy bot. Như trường hợp chi Microhyla, nếu chạy bot kết hợp chỉnh tay thì chỉ cần chưa đến 5p để đổi hết bản mẫu từ Bảng phân loại sang Speciesbox. Thái Nhi (thảo luận) 07:28, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Trang đặc biệt là gì (hỏi chớiP) Vantrata ????? 07:31, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Vantrata Khi không cần thiết, vui lòng không spam vào trang thảo luận thành viên khác Nhac Ny Talk to me ♥ 07:34, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NhacNy2412: chúc mừng bạn nhacny, chào mừng bạn đến vơuis Trang thảo luận, Chúc mừng bạn ĐÃ SỬA ĐỔI, CẢM ƠN Bạn ?> – Vantrata ????? 07:36, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn lại lùi sửa các bản mẫu Speciesbox thành bảng Taxobox. Tôi không hiểu ý bạn khi thực hiện việc này? Thái Nhi (thảo luận) 04:23, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Bản mẫu bảng phân loại vẫn chuẩn hơn bản mẫu speciesbox vì : Bảng phân loại đầy đủ hơn. – Vantrata ????? 07:27, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Bạn tham gia wiki tiếng việt từ 2005 ? Wow ! – VantrataThảo luận 07:57, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thực ra có rất nhiều thành viên tham gia Wikipedia từ thuở sơ khai cơ. Ví dụ DHN, Mxn là hai trong những người tham gia đầu tiên (2003). Năm nay lại⁂ cô đơn ⁂ 08:09, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ban đầu, wikipedia chưa có các bản mẫu vì số lượng bài còn ít. Các khung phân loại được vẽ bằng tay rất phức tạp. Về sau mới hình thành bản mẫu Taxobox để dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản Taxobox vẫn có nhược điểm là vẫn phải điền thủ công cho từng trường một, dẫn đến có sự không thống nhất ở các trường (VD như ở trường regnum, lúc ghi [[Animalia]], lúc ghi [[Động vật]], lúc lại ghi [[Động vật|Animalia]]). Số lượng các trường càng nhiều, tổ hợp sự khác biệt càng lớn. Đó chính là lý do ra đời của các bản mẫu Automatic_taxobox và Speciesbox. Do bản mẫu Automatic_taxobox chỉ cần thành lập 1 bản cho mỗi cấp và có thể nối liên tiếp nhau một cách tự động, nên ta chỉ cần sửa ở bản mẫu tương ứng (hoặc dùng bot) và tất cả sẽ cập nhập tự động (VD trường hợp các chi có cùng danh pháp như Abroma (Cicadidae)Abroma (Malvaceae), hay Abronia (Anguidae)Abronia (Nyctaginaceae), v.v...), thay vì phải sửa bằng tay ở từng bài.
  Kinh nghiệm tôi đã từng thao tác trên số lượng hàng vạn bài về sinh học nhằm tiêu chuẩn hóa cách ghi, cho thấy bên en.wiki đã đúng ghi chuyển đổi từ bản mẫu Taxobox sang các bản mẫu tự động Automatic_taxobox và Speciesbox. Về hiển thị, chúng tương đương nhau. Nhưng về sự tối ưu trong liên kết bản mẫu, các bản mẫu Automatic_taxobox và Speciesbox giúp cho cấu trúc bài viết gọn hơn, thống nhất hơn và xử lý bài viết nhanh hơn (nếu bạn dùng AWB tải xử lý số lượng trên vài nghìn bài sẽ thấy tốc độ chúng khác hẳn). Vì vậy, tôi cho rằng việc bạn lùi trở lại sử dụng bản mẫu Taxobox thay vì dùng Automatic_taxobox và Speciesbox với lý do bản mẫu đầy đủ hơn là chưa hợp lý lắm. Thái Nhi (thảo luận) 12:30, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Bạn kiên trì đấy, 3 lần : 1, 2 và 3, chúc mừng sự kiên trì của bạn ! – VantrataThảo luận 12:44, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đồng ý, nhưng {{Commonscat-inline}}, {{Wikispecies-inline}} sang {{Thể loại Commons nội dòng}},{{Wikispecies nội dòng}} ? – VantrataThảo luận 12:48, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Mặc dù bản mẫu speciesbox có ích nhưng bạn phá bài, ví dụ : {{Commonscat-inline}}, {{Wikispecies-inline}}[1], Vậy nên tôi sẽ lùi lại, tôi yêu là : bạn chỉ thay bản mẫu bảng phân loại sang bản mẫu speciesbox chứ thay nhứ thế kia chỉ có phá, cảm ơn. – VantrataThảo luận 11:18, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Bạn chỉ thay bản mẫu bảng phân loại sang bản mẫu speciesbox chứ đừng phá bài. Cảm ơn – VantrataThảo luận 11:19, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  1. Tôi thấy mỗi lần bạn không vừa ý là bạn lùi toàn bộ chứ không phải chỉ sửa phần bạn không thích. Hơn nữa là bạn lùi sửa trước khi thảo luận, điều đó là không nên. Tôi đã khá lớn tuổi, nên còn giữ được trầm tĩnh, nhưng với các bạn trẻ khác thì không dễ.
  2. Các bản mẫu {{Commonscat-inline}}, {{Wikispecies-inline}} là những bản mẫu gốc, tồn tại trong cả en.wiki và vi.wiki. Mục đích để khi copy qua lại giữa các phiên bản ngôn ngữ nó sẽ tự động chuyển đổi dạng. Đây là những bản mẫu kỹ thuật, không ảnh hưởng bởi ngôn ngữ, vì vậy Việt hóa chúng thành {{Thể loại Commons nội dòng}},{{Wikispecies nội dòng}} rõ ràng là tối nghĩa và không cần thiết. Việc chạy bot chuyển đổi hàng loạt các bản mẫu này là do một bạn quá nhiệt tình, dẫn đến rất khó khăn khi xử lý trên lượng bài lớn (ví dụ trước đây tôi chỉ xử lý trên các dạng tìm kiếm "wikispecies" và "wikispecies-inline" thì bây giờ còn phải thêm "Wikispecies nội dòng". Với từ khóc Commons còn tệ hơn, tôi phải tổ hợp tìm kiếm trên 8 từ khóa khác nhau). Việc phải trả dần về định dạng bản mẫu cũ là nhằm tạo thuận lợi cho việc xử lý tìm kiếm.
  3. Phát biểu của bạn nhằm vào tôi khá tiêu cực khi nói rằng tôi "phá" bài. Không khó để thấy chỉ riêng sửa đổi tài khoản chính của tôi đã vượt trên 200K lượt, và hiển nhiên trên tài khoản bot còn gấp nhiều lần. Trong bất kỳ bài chủ đề sinh học, khó mà tìm được bài không có dấu vết sửa đổi của 1 trong 2 tài khoản này. Phải mất gần 3 năm trời, phân loại sắp xếp, hệ thống, với số lượt sửa đổi khổng lồ như thế mới có hình dạng như hôm nay. Nếu "phá" mà các bài thuộc dự án Sinh học được hệ thống hóa như bây giờ, thì tôi cũng mong bạn "phá" giúp. Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi khuyên bạn nên thay đổi cách phát biểu tiêu cực. Ông bà ta có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua...". Lời nói làm người ta yêu thích vẫn hơn lời nói làm cho người ta ghét. Thái Nhi (thảo luận) 12:09, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
   @Thái Nhi: Không có từ nào khắc thay thế từ phá hoại, Ok, đồng ý, nhưng đừng luyif sửa mà hãy lùi lại thủ công : ) – VantrataThảo luận 12:15, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nếu bạn tiếp tục sử dụng phát ngôn tiêu cực theo kiểu trịch thượng, đấy là hành vi tấn công cá nhân. Tôi muốn nhắc nhở bạn là bạn nhiệt tình, nhưng bạn cần tìm hiểu và cân nhắc trước khi phát ngôn. Nếu lời giải thích của tôi hợp lý, bạn nên tự lùi sửa để hỗ trợ như sự biểu hiện hợp tác. Không nên đặt điều kiện rằng tôi phải lùi sửa thủ công hay chạy máy. Chỉ mỗi mươi bài trong chi Mycrohyla mà đã mất thời gian như thế, thì số lượng bài cần di chuyển, hợp nhất, tạo mới của họ Pelodryadidae (và còn nhiều nữa) thì thế nào? Thái Nhi (thảo luận) 12:24, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Ok, – VantrataThảo luận 12:39, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thư mời tham gia ý kiến[sửa mã nguồn]

  Symbol star 2ca02c - candidate.svg Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài “Big Rigs: Over the Road Racing” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

  Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

    Thân mời bạn tham gia cho ý kiến tại bài ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:38, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thân mến[sửa mã nguồn]

  Bạn coi lại bạn đi bỏ phiếu phiếu nào cũng sai chính tả kìa, bạn bỏ cho nhanh làm chi, mà nói thiệt chưa tới 5 phút 1 phiếu thì phải coi lại bạn thật sự có đọc bài và check bài hay ko? hãy lấy chất lượng làm đầu bạn nhé. thân mến - "Nước chảy hoa trôi" (thảo luận) 11:48, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tháng 2/2022[sửa mã nguồn]

  Cảm ơn bạn vì những thử nghiệm của bạn tại Wikipedia. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin vui lòng sử dụng chỗ thử để thực hiện bất cứ chỉnh sửa thử nào bạn muốn. Hãy xem trang chào mừng để biết thêm về việc đóng góp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. Nghiện Wiki là dở rồi (thảo luận) 09:19, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Một tô phở cho bạn![sửa mã nguồn]

  Vietnamese Pho Beef Noodles 2007.jpg Chúc bạn ăn ngon miệng ! Huy2k9 (thảo luận) 04:53, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Huy2k9: Bạn bị gì vậy ? Còn nữa : trang này là gì ? – VantrataThảo luận 13:17, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Thái Nhi: Nhân thời cơ tôi bị cấm vô hạn thì lại chiến tranh tại Microhyla ?
  @Nguyentrongphu: @Đơn giản là tôi: @NhacNy2412: Xứng đáng lên gặp ... – VantrataThảo luận 13:19, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Mời bạn tham gia wikivoyage. Dự án này rất ít người sửa đổi. Cảm ơn ! ~~~~ – 2402:800:63A8:F1AD:4C86:B63A:BC87:EE88 (thảo luận) 11:08, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ở trên bạn OK, nhưng ở dưới thì bạn lùi sửa sạch sẽ công sức của người khác mà không có lý do hợp lý. Cái đó xứng đáng gọi là phá hoại. Bạn góp thì ít, nhưng làm mất thời gian người khác thì nhiều. Chưa kể thái độ trịch thượng, thiếu cộng tác.
  P/s: Tôi không bao giờ trả lời tài khoản rối, nên không cần gọi. Thái Nhi (thảo luận) 13:22, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Tiễn bạn tôi đi[sửa mã nguồn]

  Mong bạn an nghỉ thanh thản! ~Cát~ với Gió🌬️ 09:40, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  @Cát trắng Mong là vậy, nhưng có lẽ là khó đấy. – I am I (thảo luận) 09:44, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  1. ^ https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Microhyla_rubra&diff=68159169&oldid=68146110&diffmode=source