Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Ý TƯỞNG: [[Tập tin:Heart-beat.gif|25px|WTL đã thích ý kiến của bạn]]

  Wiki không còn quan trọng với tôi nữa

  Trích Đất nước của Nguyễn Đình Thi

  Wikipe-tanCrazy.gif
  It's hard to admit. From a bird's-eye view, Wikipedia editing is the biggest mistake I've done in my life so far. Goodbye.

  copy từ trang của một thành viên đã rời bỏ wiki.