Thảo luận Thể loại:Sinh học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

trong sách giáo khoa 10 có nói:"virut không phải là cơ thể sống ". nhưng cô bảo tuỳ trừơng hợp cũng có thẽ xem virut là 1 cƠ thẽ hoàn chỉnh. theo bạn cái nào đúng? --Chichi123456 09:00, ngày 12 tháng 8 năm 2007 (UTC)