Bước tới nội dung

Thảo luận Wikipedia:Bài viết chọn lọc cũ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bình luận mới nhất: 8 tháng trước bởi Người như bạn trong đề tài Không được lên Trang Chính

BVCL chưa được biểu quyết

[sửa mã nguồn]

Dưới đây là danh sách các bài viết chọn lọc chưa qua một cuộc biểu quyết nào và chưa hoàn toàn thỏa mãn Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, trừ các bài đang được đề cử và các bài đã rút sao (danh sách đầy đủ bài từng được chọn lọc không qua biểu quyết). Các bài viết này cần được nâng cấp, đặc biệt là thêm thông tin và chú thích. Lưu ý rằng những bài dưới đây có thể được đề cử hoặc tái đề cử.

Đã được rút sao toàn bộ.Người như bạn (thảo luận) 06:02, ngày 4 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Không được lên Trang Chính

[sửa mã nguồn]

Danh sách bài viết chọn lọc không đuợc đưa lên Trang Chính vì vấn đề chất lượng.Người như bạn (thảo luận) 06:15, ngày 4 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời