Thảo luận Wikipedia:Bài viết chọn lọc cũ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

BVCL chưa được biểu quyết[sửa mã nguồn]

Dưới đây là danh sách các bài viết chọn lọc chưa qua một cuộc biểu quyết nào và chưa hoàn toàn thỏa mãn Tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, trừ các bài đang được đề cử và các bài đã rút sao (danh sách đầy đủ bài từng được chọn lọc). Các bài viết này cần được nâng cấp, đặc biệt là thêm thông tin và chú thích. Lưu ý rằng những bài dưới đây có thể được đề cử hoặc tái đề cử.

*: Bài từng được đề cử rút sao

Bài Cần nâng cấp
Đường Trường Sơn
Kitô giáo
Martin Luther