Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khủng Long, tôi vô cùng khó chịu trước đề xuất cho mở biểu quyết tùy tiện của bạn, điều này sẽ làm loạn biểu quyết này lên và rất khó để kiểm soát. Tôi đã hủy đề xuất cho đề xuất thêm của bạn, chỉ hai đề xuất thay đổi là đủ để chọn lựa (có đề xuất đến 3 đề xuất: của tôi, của bạn và giữ nguyên trạng). Cá nhân tôi thấy bạn cần tôn trọng người mở biểu quyết về những nội dung họ đưa ra biểu quyết và phản đối việc tùy tiện thêm thắt này. Qua một đêm thì biểu quyết do tôi mở đã hỗn loạn đến mức khó chấp nhận.... ✠ Tân-Vương  15:21, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Hiện mới chỉ có 3 người là ThiênĐế98, Khủng Long và CVQT thảo luận về bản nháp của quy chế này. Thiên Đế chưa mở thảo luận rộng rãi trong cộng đồng mà đã mở biểu quyết là quá sớm và hơi áp đặt cộng đồng. Việc cho mở đề xuất mới là để các thành viên có thể lên tiếng và nêu quan điểm của mình, trong tình hình không có thảo luận trước biểu quyết. KL cũng không nghĩ sẽ khó kiểm soát, vì đề xuất mở càng trễ thì xác suất thành công càng thấp (do các phiếu thuận của những đề xuất trước sẽ được tính là phiếu chống của đề xuất mới mở) Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 15:28, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Nguyên do là vì này nè Khủng Long, tại vì tôi đang mở và đồng quản lý cùng lúc hai biểu quyết, nên rất sợ tình trạng hỗn loạn, nên chỉ mở biểu quyết với hai đề xuất: đồng ý thay đổi hoặc giữ nguyên. Chín người thì mười ý, mà thảo luận kéo dài xong thì "quên luôn" như bao nhiêu vụ việc khác, nên Khủng Long cho mở các đề xuất khác thì khó kiểm soát, sẽ ra sao nếu 3 đề xuất chi phối lẫn nhau không cái nào quá bán 50%, e là lại có mâu thuẫn lớn. Đó mới là 3 đề xuất, nếu có 4-5 đề xuất, mỗi cái thay đổi một vẻ thì khó thu đủ 50%, cái này bạn xem xét lại... Nếu bạn đã chia sẻ vậy, nhờ Khủng Long đồng quản lý và hỗ trợ chốt kết quả giúp biểu quyết này nhé. Tôi cũng tính nhờ các ĐPV như Thienhau vs QKhải giúp điều phối biểu quyết, nhưng lại có bạn ở đây, với kinh nghiệm vụ biểu quyết "rung trời lở đất" năm 2015, tôi hoàn toàn tin tưởng bạn sẽ hỗ trợ biểu quyết thành công theo ý nguyện cộng đồng. ✠ Tân-Vương  15:48, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98 KL đã lùi về phiên bản trước khi cho phép mở đề xuất tự do. Về việc Thiên Đế lo không đủ 50%, có thể khắc phục điểm này bằng cách áp dụng bỏ phiếu theo kiểu "nguyện vọng" (en:Instant-runoff voting) (đánh dấu theo thứ tự ưu tiên các đề xuất). Tuy nhiên kiểu bỏ phiếu này chưa áp dụng ở đây bao giờ, cần phải có người theo dõi mà thởi gian KL không cho phép cho nên thôi chúc các bạn biểu quyết thành công. Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 20:11, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Khủng Long xin lỗi vì đã phải làm bạn hủy nhiều sửa đổi, tốn nhiều thời gian và tâm huyết. p.s: Nếu đề xuất 20.4 của bạn thông qua thì tôi đây cũng phải đi chỉnh hàng loạt các trang quy định, cảm thấy hơi oải :D.... ✠ Tân-Vương  20:19, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)