Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mục đích

Có ai (sysop) có thể giải thích cho tôi mục đích của trang này là gì không? Tại sao cần nhờ một sysop để đăng ký một tài khoản? Mekong Bluesman (thảo luận) 17:46, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)

It's an accessibility feature. Registering for an account requires the user to pass a Captcha test. Visually-impaired users might have trouble completing the test. Nguyễn Hữu Dng 17:57, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Thanh you. Mekong Bluesman (thảo luận) 12:58, ngày 30 tháng 1 năm 2008 (UTC)

... Đoàn khả Hân (thảo luận) 06:27, ngày 22 tháng 3 năm 2018 (UTC)

Dang nhập tim địa chi DangKen (thảo luận) 16:58, ngày 26 tháng 5 năm 2018 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 5 tháng 11 năm 2019

42.118.55.52 (thảo luận) 06:44, ngày 5 tháng 11 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 27 tháng 11 năm 2019

2402:800:6215:3EDA:7D7C:833E:F0BA:D9F1 (thảo luận) 17:11, ngày 27 tháng 11 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 13 tháng 12 năm 2019

2402:800:6172:56A3:7453:3B0E:95D8:7E7C (thảo luận) 14:35, ngày 13 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 17 tháng 12 năm 2019

Anh ngoc22 (thảo luận) 16:12, ngày 17 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 18 tháng 12 năm 2019

2402:800:61C5:43EB:49A3:38B0:27D8:FC4F (thảo luận) 13:43, ngày 18 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 19 tháng 12 năm 2019

1.52.108.141 (thảo luận) 13:35, ngày 19 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 20 tháng 12 năm 2019

171.253.140.206 (thảo luận) 18:21, ngày 20 tháng 12 năm 2019 (UTC)