Thế phả Vua Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các vua chúa Việt Nam theo hình cây

Đường thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

                Minh thuộc       Nam-Bắc triều và Trịnh-Nguyễn phân tranh     Pháp thuộc  
Trước độc lập Nhà Ngô   Nhà Đinh Nhà Tiền Lê Nhà Lý Nhà Trần Nhà Hồ Nhà Hậu Trần   Nhà Hậu Lê Nhà Mạc Nhà Hậu Lê Nhà Tây Sơn Nhà Nguyễn Việt Nam hiện đại
                                 
                          Chúa Trịnh        
                          Chúa Nguyễn        
939       1009 1225 1400     1427 1527 1592 1788 1858 1945


Cây gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Dụ
(905–907)[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Hạo
(907–917)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Mỹ
(917–923)[2](hay 917-930)[3]
 
Dương Đình Nghệ
(931–937)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiều Công Tiễna
(937–938)[2]
 
Dương Tam Khab
(944–950)[4]
 
Dương Như Ngọc
 
Ngô Quyền
(939–944)[5]
 
Đinh Công Trứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Xương Ngập
(950–965)[6]
 
Ngô Xương Văn
(950–965)[6]
 
Đinh Tiên Hoàng
(968–979)[7]
 
Dương Vân Nga
 
Lê Đại Hành
(980–1005)[8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tổ
(1010–1028)[9]
 
 
 
Đinh Phế Đế
(979–980)[10]
 
Lê Trung Tông
(1005)[11]
 
Lê Long Đĩnh
(1005–1009)[12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tông
(1028–1054)[13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thánh Tông
(1054–1072)[14]
 
Ỷ Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sùng Hiền hầu
 
Lý Nhân Tông
(1072–1127)[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thần Tông
(1128–1138)[16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Anh Tông
(1138–1175)[17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Cao Tông
(1176–1210)[18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Huệ Tông
(1211–1224)[19]
 
Trần Thị Dung
 
Trần Thủ Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thái Tông
(1225–1258)[20]
 
 
 
Lý Chiêu Hoàng
(1224–1225)[21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thánh Tông
(1258–1278)[22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Nhân Tông
(1279–1293)[23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Anh Tông
(1293–1314)[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Minh Tông
(1314–1329)[25]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Quý Ly
(1400)[26]
 
Công chúa Huy Ninh
 
Trần Nghệ Tông
(1370–1372)[27]
 
Trần Dụ Tông
(1341–1369)[28]
 
Trần Hiến Tông
(1329–1341)[29]
 
Trần Duệ Tông
(1372–1377)[30]
 
Trần Nguyên Dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Hán Thương
(1401–1407)[31]
 
Công chúa Thánh Ngâu
 
Trần Thuận Tông
(1388–1398)[32]
 
Trần Ngạc
 
Giản Định Đế
(1407–1409)[33]
 
Trần Phế Đế
(1377–1388)[34]
 
Dương Nhật Lễc
(1369–1370)[27]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Cảo
(1426–1428)[35]
 
 
 
Trần Thiếu Đế
(1398–1400)[36]
 
 
 
Trùng Quang Đế
(1409–1413)[37]
 
 
Lê Thái Tổ
(1428–1433)[38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thái Tông
(1433–1442)[39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Nghi Dân
(1459–1460)[40]
Lê Khắc Xương
 
Lê Nhân Tông
(1442–1459)[41]
 
Lê Thánh Tông
(1460–1497)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiến Tông
(1497–1504)[42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Tân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tổ
(1527–1529)[43]
 
 
 
 
 
Lê Túc Tông
(1504)[44]
 
Lê Uy Mục
(1505–1509)[45]
 
 
 
Lê Sùng Lê Tương Dực
(1509–1516)
Lê Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tông
(1530–1540)[43]
 
Nguyễn Kim
 
Lê Bảng
(1518–1519)
 
Lê Do
(1519)
 
Lê Chiêu Tông
(1516–1522)[46]
 
Lê Cung Hoàng
(1522–1527)[47]
 
Lê Quang Trị
(1516)
 
Lê Thế Tông
(1573–1599)[48]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Hiến Tông
(1541–1546)[43]
 
Nguyễn Hoàng
(1600–1613)[43]
 
 
 
Trịnh Kiểm
(1545–1570)[43]
 
Lê Trang Tông
(1548–1556)[49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Kính Tông
(1600–1619)[50]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Tuyên Tông
(1546–1561)[43]
 
Nguyễn Phúc Nguyên
(1613–1635)[43]
 
Trịnh Tùng
(1570–1623)[43]
 
Trịnh Cối
(1570)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thần Tônge
(1619–1643)[51]
(1649–1662)[52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Mậu Hợp
(1562–1592)[43]
 
Nguyễn Phúc Lan
(1635–1648)[43]
 
Trịnh Tráng
(1623–1652)[43]
 
 
 
Lê Hy Tông
(1676–1704)[53]
 
Lê Gia Tông
(1672–1675)[54]
 
Lê Huyền Tông
(1663–1671)[55]
 
Lê Chân Tông
(1643–1649)[56]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Toàn
(1592)[43]
 
Nguyễn Phúc Tần
(1648–1687)[43]
 
Trịnh Tạc
(1653–1682)[43]
 
 
 
Lê Dụ Tông
(1705–1728)[57]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Trăn
(1687–1691)[43]
 
Trịnh Căn
(1682–1709)[43]
 
 
 
Lê Duy Phường
(1729–1732)[58]
 
Lê Thuần Tông
(1732–1735)[59]
 
Lê Ý Tông
(1735–1740)[60]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chu
(1691–1725)[43]
 
Trịnh Cươngf
(1709–1729)[43]
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiển Tông
(1740–1786)[61]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phi Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chú
(1725–1738)[43]
 
Trịnh Giang
(1729–1740)[43]
 
Trịnh Doanh
(1740–1767)[43]
 
Lê Duy Vĩ
 
Lê Ngọc Hân
 
Quang Trung
(1788–1793)[62]
 
Nguyễn Nhạc
(1778–1788)[63]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Khoát
(1738–1765)[43]
 
Trịnh Bồng
(1786–1787)[43]
 
Trịnh Sâm
(1767–1782)[43]
 
Lê Chiêu Thống
(1787–1789)[64]
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Toản
(1792–1802)[65]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Luân
 
Nguyễn Phúc Thuần
(1765–1777)[43]
 
Trịnh Khải
(1782–1786)[43]
 
Trịnh Cán
(1782)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia Longg
(1781–1802)
(1802–1819)[66]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Mạng
(1820–1840)[67]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiệu Trị
(1841–1847)[68]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự Đức
(1848–1883)[69]
 
Hiệp Hòa
(1883)[70]
 
Nguyễn Phúc Hồng Y
 
 
Nguyễn Phúc Hồng Cai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dục Đức
(1883)[71]
 
 
Đồng Khánh
(1885–1888)[72]
 
Hàm Nghi
(1884–1885)[73]
 
Kiến Phúc
(1883–1884)[70]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành Thái[74]
(1889–1907)
 
 
Khải Định
(1916–1925)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duy Tân[74]
(1907–1916)
 
 
Bảo Đại
(1926–1945)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  Họ Kiều

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 28
 2. ^ a ă â b Trần Trọng Kim 1971, tr. 29
 3. ^ Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991, tr 295
 4. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 54
 5. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 53
 6. ^ a ă Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 55
 7. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 58
 8. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 65
 9. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 80
 10. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 62
 11. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 74
 12. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 75
 13. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 90
 14. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 105
 15. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 109
 16. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 125
 17. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 135
 18. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 147
 19. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 154
 20. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 159
 21. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 157
 22. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 175
 23. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 185
 24. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 205
 25. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 227
 26. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 296
 27. ^ a ă Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 261
 28. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 247
 29. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 240
 30. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 266
 31. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 297
 32. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 280
 33. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 309
 34. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 272
 35. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 95
 36. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 293
 37. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 317
 38. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 325
 39. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 373
 40. ^ a ă Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 429
 41. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 406
 42. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 523
 43. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x Trần Trọng Kim 1971, tr. 107–113
 44. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 541
 45. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 543
 46. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 572
 47. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 586
 48. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 619
 49. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 602
 50. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 656
 51. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 664
 52. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 675
 53. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 737
 54. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 702
 55. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 688
 56. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, tr. 673
 57. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 765
 58. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 817
 59. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 811
 60. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 822
 61. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 831
 62. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 153
 63. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 152–153
 64. ^ National Bureau for Historical Record 1998, tr. 976
 65. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 159
 66. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 160
 67. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 17<style>span.GerbrantEditRegexReplaceHit{font-weight:bold;background:lightsteelblue}span.GerbrantEditRegexReplaceHitOff{font-weight:bold;background:mistyrose}span.GerbrantEditRegexReplaceMaskFailed{font-weight:normal;color:red}</style>6
 68. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 193
 69. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 194
 70. ^ a ă Trần Trọng Kim 1971, tr. 221
 71. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 220
 72. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 229
 73. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 224
 74. ^ a ă “Thành Thái”. Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam.