Thể loại:Đường sắt cao tốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa