Thể loại:Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)