Thể loại:Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này liệt kê các trang về những nhân vật từng là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ có trong Wikipedia tiếng Việt. Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại này khi bài viết đó sử dụng thẻ {{Thể loại:Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam}}.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là chức danh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc có nhiệm kỳ 5 năm, với độ tuổi là dưới 45. Quyền hạn của Ủy viên dự khuyết như Ủy viên chính thức, trừ quyền biểu quyết và ứng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dưới đây là danh sách các trang (bài) xếp theo vần ABC.