Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là thể loại dành cho các hình ảnh GFDL có thể thỏa mãn việc chuyển đổi sang CC-BY-SA như một phần của quá trình cập nhật giấy phép nhưng nó chưa được đánh giá tình trạng.

Nếu bạn muốn giúp xác định những hình ảnh này có thỏa mãn tái cấp phép không, xin xem các hướng dẫn.

Hình ảnh được tự động đưa vào thể loại này nhờ {{thông báo chuyển đổi giấy phép}}, là một phần của hệ thống tiêu bản {{chuyển đổi giấy phép}}.

Tập tin trong thể loại “Ứng viên chuyển đổi giấy phép”

5 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 5 tập tin.