Thể loại:Album của nghệ sĩ Vương quốc Liên hiệp Anh