Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (1) | Chung (0) | Bài viết (0) | Đổi hướng (0) | Tập tin (0) | Bản mẫu (0) | Thể loại (0) | Thành viên (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) |  | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém quá 10 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

 • A: Đến hạn
 • B: Quá hạn 1 ngày
 • C: Quá hạn 2 ngày
 • D: Quá hạn 3 ngày
 • E: Quá hạn 4 ngày
 • F: Quá hạn 5 ngày
 • G: Quá hạn 6 ngày
 • H: Quá hạn 7 ngày
 • J: Quá hạn 8 ngày
 • K: Quá hạn 9 ngày
 • L: Quá hạn hơn 9 ngày

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.