Thể loại:Bài chất lượng tốt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản mẫu Chưa xếp Sơ khai C B A Sao bài viết tốt BVT Sao chọn lọc DSCL Sao chọn lọc CL
Bài viết tốt: Bài viết đạt chất lượng tốt cần phải vượt qua một lần đánh giá chính thức.
* Trải nghiệm của đọc giả: Hữu ích đến gần như tất cả người đọc và không có các vấn đề hiển nhiên; mang đến chất lượng bách khoa thành thục.
* Gợi ý sửa đổi: Hoan nghênh một vài sửa đổi bởi các thành viên có kinh nghiệm về chủ đề hoặc văn phong; so sánh với một bài viết chọn lọc chính thức trong cùng một chủ đề có thể chỉ ra được phần nội dung nào còn yếu hoặc thiếu.

Thể loại con

Thể loại này có 97 thể loại con sau, trên tổng số 97 thể loại con.