Thể loại:Bản mẫu ngày tháng-tính toán dựa trên thời gian hiện tại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu tiện ích khác nhau được sử dụng để tính toán ngày tháng và giá trị thời gian.

Mặc dù thiết kế nội bộ của họ, chúng được xây dựng để tái sử dụng tối đa trong các bối cảnh khác nhau, vì vậy cú pháp để sử dụng chúng là rất đơn giản, và mỗi bản mẫu này là tài liệu với các ví dụ về việc sử dụng và giá trị trả lại. Các bản mẫu này sẽ hữu ích cho tự động thể loại, hoặc cho việc tạo các bảng chuyển hướng trong các bài viết có tên bao gồm các yếu tố ngày.

Trang trong thể loại “Bản mẫu ngày tháng-tính toán dựa trên thời gian hiện tại”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.