Bước tới nội dung

Thể loại:Cơ sở giáo dục thành lập thập niên 1870

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cơ sở giáo dục được thành lập hoặc tái thành lập thập niên 1870. Thập niên 1870 từ năm 1870 tới năm 1879.

Các bài viết nên được phân loại theo năm đối với năm 1800 trở về sau, theo thập niên từ thập niên 1500 tới năm 1799, theo thế kỷ đối với trước thập niên 1500, và đặt trong Thể loại:Cơ sở giáo dục không rõ năm thành lập với các bài chưa rõ năm thành lập.
Thế kỷ 4 TCN | 3 TCN | 2 TCN | 1 TCN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Thế kỷ 19: 1800 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1900
Thập niên 1870: 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.