Thể loại:Chờ xóa/Bài viết

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (13) | Chung (11) | Đổi hướng (27) | Tập tin (114) | Bản mẫu (20) | Thể loại (0) | Thành viên (29) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (6) | Chất lượng dịch (4) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:BV1|BV1]]. Không ngữ cảnh hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết để người khác xác định đúng chủ thể được nói đến
  • B: [[WP:BV2|BV2]]. Không có nội dung thực
  • C: [[WP:BV3|BV3]]. Bài viết mới được tạo ra có nội dung sao chép từ một bài viết đã có sẵn
  • D: [[WP:BV4|BV4]]. Chủ thể rõ ràng chưa đủ độ nổi bật
  • E: [[WP:BQXB|BQXB]]. Xoá theo kết quả biểu quyết
  • F: [[WP:BLPPROD|BLPPROD]]. Tiểu sử người đang sống không có nguồn đáng tin cậy sau 7 ngày

Trang trong thể loại “Chờ xóa/Bài viết”

Thể loại này chứa 7 trang sau, trên tổng số 7 trang.