Thể loại:Chờ xóa/Bản mẫu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (5) | Chung (5) | Bài viết (12) | Đổi hướng (14) | Tập tin (117) | Thể loại (1) | Thành viên (30) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (5) | Chất lượng dịch (3) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bm1}} đến {{Db-bm3}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:BM1|BM1]]. Bản mẫu/Mô đun có nội dung hoặc cách trình bày vi phạm quy định của Wikipedia
  • B: [[WP:BM2|BM2]]. Bản mẫu/Mô đun không thể được sử dụng hữu ích theo bất kỳ cách nào hoặc theo biểu quyết đồng thuận
  • C: [[WP:BM3|BM3]]. Bản mẫu/Mô đun không liên kết hoặc không sử dụng ở bất kỳ trang nào