Thể loại:Chờ xóa/Chung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (1) | Bài viết (0) | Đổi hướng (0) | Tập tin (95) | Bản mẫu (27) | Thể loại (45) | Thành viên (20) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (2) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-c1}} đến {{Db-c13}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

 • A: [[WP:C1|C1]]. Vô nghĩa rõ ràng
 • B: [[WP:C2|C2]]. Trang thử nghiệm
 • C: [[WP:C3|C3]]. Hoàn toàn là phá hoại hoặc lừa bịp rõ ràng
 • D: [[WP:C4|C4]]. Trang được tạo lại với nội dung của một trang đã từng bị xóa theo biểu quyết
 • E: [[WP:C5|C5]]. Trang do thành viên bị cấm tạo ra
 • F: [[WP:C6|C6]]. Xóa để thực hiện các tác vụ bảo trì kĩ thuật
 • G: [[WP:C7|C7]]. Người viết/Tác giả yêu cầu xóa
 • H: [[WP:C8|C8]]. Trang liên quan đến một trang khác không tồn tại hoặc đã bị xóa
 • I: [[WP:C9|C9]]. Quảng cáo
 • J: [[WP:C10|C10]]. Tên bài viết sai
 • K: [[WP:C11|C11]]. Bài viết có nội dung tấn công cá nhân
 • L: [[WP:C12|C12]]. Bài không được dịch: chỉ có ≤ 10 từ tiếng Việt, còn lại là các thứ tiếng khác
 • M: [[WP:C13|C13]]. Bài/đoạn hoặc hình ảnh vi phạm bản quyền