Thể loại:Hình có thẻ quyền cũ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Khác (11) | Chung (2) | Bài viết (2) | Đổi hướng (4) | Tập tin (89) | Bản mẫu (19) | Thể loại (1) | Thành viên (24) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (15) | Chất lượng dịch (6) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Bản mẫu:Chờ xóa/Nội dung/Hình có thẻ quyền cũ[[Thể loại:Chờ xóa|]]


Thể loại này chứa các hình có thẻ quyền . Các hình truyền lên sau ngày 19 tháng 5 năm 2005 sẽ bị xóa không cần báo trước. Các hình đã truyền lên trước đó cũng có thể sẽ bị xóa.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.