Thể loại:Kỳ thị giới tính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phân biệt đối xử theo giới tính hay kỳ thị giới tính (tiếng Anh: sexism), một thuật ngữ xuất hiện giữa thế kỷ 20, là một dạng niềm tin thiên lệch hay thái độ bất bình đẳng khi cho rằng một giới là hạ đẳng, kém khả năng và kém giá trị hơn giới còn lại.