Thể loại:Khóa trang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Mô tả:

Thể loại này chứa các trang liên quan tới việc khoá trang. Các trang bị khóa được liệt kê vào Thể loại:Trang bị khóa hoàn toànThể loại:Trang bị nửa khóa và các thể loại con của nó, tuỳ thuộc vào mức độ và lý do khoá.