Thể loại:Kinh tế học vĩ mô quốc tế

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kinh tế học vĩ mô quốc tế, còn gọi là kinh tế học vĩ mô mở, là một chuyên ngành hẹp của kinh tế học vĩ mô, chuyên nghiên cứu nền kinh tế toàn thiểu trong điều kiện nền kinh tế đó hội nhập quốc tế. Có một số quan điểm cho rằng kinh tế học vĩ mô quốc tế là sự kết hợp giữa kinh tế học vĩ mô và tài chính quốc tế.