Thể loại:Lỗi CS1: ISSN

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là một thể loại theo dõi cho chú thích CS1 có lỗi ISSN.

  • Kiểm tra giá trị |issn=
  • Kiểm tra giá trị |eissn=

Tham số |issn=|eissn= là mã định danh ISSN, khi một trong hai tham số này được nhập, Mô đun sẽ kiểm tra để xác định xem mã định danh ISSN có độ dài phù hợp (8 chữ số) và chữ số kiểm tra ở vị trí cuối cùng đúng theo thông số kỹ thuật của ISSN. Chỉ một trong hai mã ISSN và eISSN được cho phép vì toàn bộ giá trị của |issn=|eissn= được bao gồm trong metadata COinS của chú thích. ISSN và eISSN luôn được hiển thị dưới dạng hai số có bốn chữ và được phân tách bằng dấu gạch nối.

Để giải quyết lỗi này, hãy đảm bảo rằng giá trị của |issn=|eissn= là chính xác, chỉ có các ký tự của mã định danh được nhập vào mà không có ký tự khác (các ký tự được cho phép là 0-9, X và -). Nếu chữ số kiểm tra là chữ 'x' thường, hãy đổi nó thành chữ 'X' hoa.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ISSN.[a]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]


Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Các trang thảo luận sẽ không được liệt kê vào thể loại lỗi.