Bước tới nội dung

Thể loại:Lỗi CS1: chú thích trống

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chú thích trống

Một bản mẫu bị đánh dấu là "Trống" khi không thể nhận dạng được bất kỳ tham số nào. Ví dụ, chú thích này bị đánh dấu "trống" dù nó vẫn chứa thông tin:

{{chú thích web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

Chú thích này trống vì nó không chứa mã định danh của tham số cần thiết (trong trường hợp này là |url=|tựa đề=) để cho {{chú thích web}} biết mà sử dụng thông tin mà chú thích cung cấp.

Chú thích cũng bị đánh dấu là "trống" khi nó có chứa những tham số không thể nhận ra:

{{cite book |titolo=The Foobar Bar |anno=2015}}

Chú thích này trống bởi vì những tham số tiếng Ý |titolo=|anno=không có trong dữ liệu tên tham số của Wikipedia tiếng Việt.

"Chú thích trống" cũng có thể có nghĩa là biên tập viên đã dùng sai bản mẫu cho ý định của mình. Có lẽ biên tập viên đã sử dụng {{Chú thích}} khi đang định sử dụng {{Cần chú thích}} hay {{trích dẫn}}.

Để giải quyết lỗi này, thêm các tham số bị thiếu, dịch các tham số tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hay thay bản mẫu chú thích CS1|2 bằng bản mẫu thích hợp hơn.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích trống.[a]


  1. ^ Các trang thảo luận sẽ không được liệt kê vào thể loại lỗi.

Trang trong thể loại “Lỗi CS1: chú thích trống”

Thể loại này chứa 6 trang sau, trên tổng số 6 trang.