Thể loại:Lỗi CS1: văn phong Vancouver

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lỗi văn phong Vancouver

Lỗi này hiển thị trong các chú thích sử dụng tham số |name-list-style=vanc. Văn phong Vancouver hạn chế tên tác giả hoặc biên tập viên trong bảng chữ cái Latin. Trong kiểm tra này, Mô đun:Citation/CS1 định nghĩa bảng chữ cái Latin là các chữ cái được xác định trong bộ ký tự Unicode Latin:

C0 Controls and Basic Latin[1] (0041–005A, 0061–007A)
C1 Controls and Latin-1 Supplement[2] (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin Extended-A[3] (0100–017F)
Latin Extended-B[4] (0180–01BF, 01C4–024F)

Lỗi này cũng hiển thị khi một tác giả hoặc tổ chức được liệt kê trong |vauthors= không sử dụng dấu phân cách thích hợp. Các tác giả là tổ chức nên được liệt kê theo cách này:

|vauthors=First Surname FM, Surname AB, ((Corporate or institutional Author)), Lastsurname XY

Mặc dù thường chính xác, nhưng thỉnh thoảng, tên tác giả bị PMID liệt kê lỗi khi viết thường trợ từ họ quý tộc (phương Tây). Ví dụ, PMID 17726700 đã viết tên của Magnus von Knebel Doeberitz là Doeberitz Mv; không đúng. Tên của tác giả này nên được viết là |vauthors=von Knebel Doeberitz M.[5]

Một số dấu câu cũng sẽ bị báo lỗi. Ví dụ, Unicode U+2019, dấu nháy đơn phải, gây ra lỗi vì nó không thuộc bộ ký tự Latin đã được xác định ở trên: |vauthors=Vant Veer M. Hãy thay thế ký tự này bằng dấu nháy đơn: |vauthors=Van't Veer M.

Để giải quyết lỗi này, Latin hóa tên tác giả và biên tập viên.[6] Latin hóa có thể dẫn đến việc một chữ cái bị phiên thành hai chữ cái, ví dụ, chữ cái Hy Lạp 'Θ' sẽ bị Latin hóa thành 'Th'.[7] Khi đó, Mô đun:Citation/CS1 không thể biết chữ cái này là một lỗi chính tả hay một ký tự Latin hợp lệ nên sẽ thông báo lỗi Vancouver. Nếu bạn xác định rằng các ký tự này là chính xác và không bị lỗi chính tả, hãy xử lý tên đó như thể đó là tên tổ chức bằng cách đặt nó trong cặp ngoặc đơn ×2: |vauthors=..., Tatarinov IuS, ...|vauthors=..., ((Tatarinov IuS)), ....

Tương tự với tên tiếng Trung. Ví dụ, tên tác giả 'Wang Hsien-yu' được viết là 'Wang Hy', nó sẽ gây ra lỗi Vancouver. Khi đó hãy xác minh rằng đây là một tên hợp lệ và bọc chúng trong cặp ngoặc đơn ×2.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: văn phong Vancouver.[a]


Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Các trang thảo luận sẽ không được liệt kê vào thể loại lỗi.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “C0 Controls and Basic Latin” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015.
  2. ^ “C1 Controls and Latin-1 Supplement” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015.
  3. ^ “Latin Extended-A” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015.
  4. ^ “Latin Extended-B” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015.
  5. ^ “Other surname rules”. National Center for Biotechnology Information.
  6. ^ Patrias K (2007). “Names in non-roman alphabets or character-based languages”. Trong Wendling D (biên tập). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet] (ấn bản 2). Bethesda: National Library of Medicine.
  7. ^ “Greek” (PDF). Library of Congress.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.