Thể loại:Nửa khóa để tránh phá hoại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mô tả:

Thể loại này chứa các trang đã được nửa khóa để ngăn ngừa phá hoại và những sửa đổi thiếu tính xây dựng khác. Điều này được thực hiện khi một trang bị phá hoại liên tục bởi nhiều người, hoặc những phá hoại như vậy là lường trước được. (Phá hoại bởi một số ít thành viên sẽ dễ đối phó hơn bằng cách cấm thành viên liên quan). Việc khóa này thường là tạm thời, mặc dù những trang bị phá hoại rất thường xuyên, như Chiến tranh Việt Nam bị khóa vĩnh viễn. Nửa khóa ngăn các thành viên vô danh và chưa đăng ký sửa đổi. Những trang rất dễ thấy như Trang Chính được khóa hoàn toàn, chỉ cho phép bảo quản viên sửa đổi; mời xem Thể loại:Trang được khóa để tránh phá hoại để xem những trang bị khóa vì lý do này.

Dùng {{pp-vandalism}} để thêm một trang vào thể loại này. Điều này chỉ nên thực hiện nếu trang thực sự bị nửa khóa - thêm bản mẫu không tự nó khóa trang.