Thể loại:Quốc hội Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Điện Capitol, trụ sở Quốc hội

Quốc hội Hoa Kỳ là cơ quan lập pháp của Chính phủ liên bang Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Là một định chế quyền lực theo mô hình lưỡng viện, gồm Viện Dân biểu (House of Representatives) hay Hạ Nghị viện, và Thượng Nghị viện (Senate).