Thể loại:Tín hữu Baptist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Cộng đồng Baptist là một phần của Phong trào Tin lành (Evangelicalism) và được xem là một trong những giáo phái thuộc cộng đồng Kháng Cách (Protestantism). Tín hữu Baptist nhấn mạnh đến nghi thức báp têm theo cách dầm mình, xem nghi thức này là sự xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa...

Đến cuối thập niên 1990, có khoảng 120 triệu tín hữu Baptist trên thế giới (nếu tính cả trẻ em và thành viên không chính thức).

Để biết thêm thông tin, xem Baptist.
P christianity.svg Chủ đề Tin Lành