Bước tới nội dung

Thể loại:Trang có chứa tham số bản mẫu bị loại bỏ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang này sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung một tham số bản mẫu (tức định danh có mỗi bên ba dấu ngoặc móc, thí dụ {{{Thí dụ}}}).

Để biết danh sách các thể loại theo dõi do MediaWiki điền, xem Special:TrackingCategories.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.