Thể loại:Trang dùng thuộc tính enclose cũ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này được điền tự động bởi phần mềm MediaWiki. Nó chứa các trang mà MediaWiki đã phát hiện ra thuộc tính kèm theo không được dùng nữa (<syntaxhighlight>...</syntaxhighlight>). <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> nên thay thế bằng <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight>. Tất cả các cách sử dụng khác của thuộc tính kèm theo phải được loại bỏ.

Để biết danh sách các thể loại theo dõi do MediaWiki điền, hãy xem Special:TrackingCategories.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.