Bước tới nội dung

Thị xã (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Thị xã Việt Nam)

Thị xã là một đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam, dưới tỉnhthành phố trực thuộc trung ương. Theo cách phân loại đô thị hiện nay, thị xã là đô thị loại IV hoặc loại III.

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Việt Nam có 47 thị xã[1]. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, Việt Nam có 51 thị xã.

Thị xã (Việt Nam) trên bản đồ Việt Nam
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Thị xã (Việt Nam)
Vị trí các thị xã tại Việt Nam

Tất cả các tỉnh lỵ của Việt Nam hiện nay trước kia đều là thị xã, đến nay các thị xã tỉnh lỵ đều đã được nâng cấp lên thành phố thuộc tỉnh.

Về quy mô, thị xã thường nhỏ hơn các thành phố và lớn hơn thị trấn; là nơi tập trung đông dân cư, sinh sống chủ yếu nhờ các hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Về loại hình, thị xã là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị; mặc dù có thể vẫn còn một phần dân cư sống bằng nông nghiệp.

Một thị xã được chia thành nhiều phường (phần nội thị) và (phần ngoại thị). Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với tất cả các đơn vị hành chính chỉ có phường mà không có trực thuộc.

Quy định trong luật pháp[sửa | sửa mã nguồn]

Cấp hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trong Hiến pháp 2013, Chương IX: Chính quyền địa phương[2], Khoản 1 Điều 110 có viết:

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xãthành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Huyện chia thành , thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

 • Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015[3] (sửa đổi, bổ sung 2019[4]), quy định tại Điều 2: Đơn vị hành chính, Chương I: Những quy định chung:

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);

3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

4. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Như vậy, thị xã nằm ở cấp hành chính thứ hai trong 3 cấp hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) của Việt Nam.

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13[5] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2016, tại Điều 6, Mục 2: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị, Chương I: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì một thị xã cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

Điều 6. Tiêu chuẩn của thị xã

1. Quy mô dân số từ 100.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 200 km² trở lên.

3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên;

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị loại III hoặc loại IV; hoặc khu vực dự kiến thành lập thị xã đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại III hoặc loại IV.

5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Danh sách thị xã[sửa | sửa mã nguồn]

 • Số liệu về dân số chủ yếu lấy theo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số ngày 1/4/2019 (không tính dân số quy đổi).
Thị xã
(Năm thành lập)
Thuộc tỉnh
(Vùng)
Diện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật độ
dân số
(người/km²)
Hành chính Loại đô thị
(Năm công nhận)
Hình ảnh
Phường
An Khê
2003
Gia Lai
Tây Nguyên
200,65 81.600 407 6 phường 5 xã IV
2003
An Nhơn
2011
Bình Định
Duyên hải Nam Trung Bộ
242,70 178.709 736 5 phường 10 xã III
2021
Ayun Pa
2007
Gia Lai
Tây Nguyên
287,00 39.936 139 4 phường 4 xã IV
2007
Ba Đồn
2013
Quảng Bình
Bắc Trung Bộ
162,30 106.413 656 6 phường 10 xã IV
2013
Bỉm Sơn
1981
Thanh Hóa
Bắc Trung Bộ
63,86 58.378 914 6 phường 1 xã III
2015
Bình Long
2009
Bình Phước
Đông Nam Bộ
126,28 57.598 456 4 phường 2 xã IV
2009
Bình Minh
2012
Vĩnh Long
Đồng bằng sông Cửu Long
93,63 94.862 1.013 3 phường 5 xã III
2020
Buôn Hồ
2008
Đắk Lắk
Tây Nguyên
282,61 108.413 384 7 phường 5 xã IV
2008
Cai Lậy
2013
Tiền Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
140,20 143.050 1.020 6 phường 10 xã III
2020
Chơn Thành
2022
Bình Phước
Đông Nam Bộ
390,34 121.083 310 5 phường 4 xã IV
2020
Cửa Lò
1994
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
27,81 55.668 2.002 7 phường 0 xã III
2009
Duy Tiên
2020
Hà Nam
Đồng bằng sông Hồng
120,92 152.700 1.263 9 phường 7 xã IV
2017
Duyên Hải
2015
Trà Vinh
Đồng bằng sông Cửu Long
193,40 69.961 362 2 phường 5 xã IV
2013
Điện Bàn
2015
Quảng Nam
Duyên hải Nam Trung Bộ
214,28 226.564 1.057 12 phường 8 xã IV
2015
Đông Hòa
2020
Phú Yên
Duyên hải Nam Trung Bộ
265,62 119.991 452 5 phường 5 xã IV
2019
Đông Triều
2015
Quảng Ninh
Đông Bắc Bộ
396,58 171.673 433 10 phường 11 xã III
2020
Đức Phổ
2020
Quảng Ngãi
Duyên hải Nam Trung Bộ
372,76 150.927 405 8 phường 7 xã IV
2018
Giá Rai
2015
Bạc Liêu
Đồng bằng sông Cửu Long
354,49 145.340 410 3 phường 7 xã IV
2015
Hòa Thành
2020
Tây Ninh
Đông Nam Bộ
82,92 147.666 1.781 4 phường 4 xã IV
2018
Hoài Nhơn
2020
Bình Định
Duyên hải Nam Trung Bộ
420,84 212.063 504 11 phường 6 xã IV
2019
Hoàng Mai
2013
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
169,75 113.360 668 5 phường 5 xã IV
2013
Hồng Lĩnh
1992
Hà Tĩnh
Bắc Trung Bộ
58,95 36.940 627 5 phường 1 xã IV
1992
Hương Thủy
2010
Thừa Thiên Huế
Bắc Trung Bộ
426,96 95.299 223 5 phường 5 xã IV
2010
Hương Trà
2011
Thừa Thiên Huế
Bắc Trung Bộ
392,32 72.677 185 5 phường 4 xã IV
2011
Kiến Tường
2013
Long An
Đồng bằng sông Cửu Long
204,36 51.620 253 3 phường 5 xã III
2023
Kinh Môn
2019
Hải Dương
Đồng bằng sông Hồng
165,33 203.638 1.232 14 phường 9 xã IV
2019
Kỳ Anh
2015
Hà Tĩnh
Bắc Trung Bộ
280,25 82.955 296 6 phường 5 xã III
2020
La Gi
2005
Bình Thuận
Duyên hải Nam Trung Bộ
185,40 107.820 582 5 phường 4 xã III
2017
Long Mỹ
2015
Hậu Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
149,27 61.781 414 4 phường 5 xã III
2019
Mường Lay
1971
Điện Biên
Tây Bắc Bộ
114,03 11.162 98 2 phường 1 xã IV
2005
Mỹ Hào
2019
Hưng Yên
Đồng bằng sông Hồng
79,37 115.608 1.457 7 phường 6 xã IV
2018
Ngã Năm
2013
Sóc Trăng
Đồng bằng sông Cửu Long
242,15 74.115 306 3 phường 5 xã IV
2010
Nghi Sơn
2020
Thanh Hóa
Bắc Trung Bộ
455,61 307.304 674 16 phường 15 xã IV
2019
Nghĩa Lộ
1995
Yên Bái
Tây Bắc Bộ
107,78 68.206 633 4 phường 10 xã IV
1995
Ninh Hòa
2010
Khánh Hòa
Duyên hải Nam Trung Bộ
1.195,70 245.100 192 7 phường 20 xã IV
2010
Phú Mỹ
2018
Bà Rịa – Vũng Tàu
Đông Nam Bộ
333,84 179.688 538 5 phường 5 xã III
2020
Phú Thọ
1903
Phú Thọ
Đông Bắc Bộ
64,60 70.653 1.094 4 phường 5 xã III
2010
Phước Long
2009
Bình Phước
Đông Nam Bộ
119,38 53.992 452 5 phường 2 xã IV
2009
Quảng Trị
1989
Quảng Trị
Bắc Trung Bộ
74,00 23.356 316 4 phường 1 xã IV
1989
Quảng Yên
2011
Quảng Ninh
Đông Bắc Bộ
333,70 180.028 539 11 phường 8 xã III
2020
Quế Võ
2023
Bắc Ninh
Đồng bằng sông Hồng
155,11 219.929 1.418 11 phường 10 xã IV
2022
Sa Pa
2019
Lào Cai
Tây Bắc Bộ
681,37 81.857 120 6 phường 10 xã IV
2012
Sông Cầu
2009
Phú Yên
Duyên hải Nam Trung Bộ
492,80 120.780 245 4 phường 9 xã III
2019
Sơn Tây
1884
Hà Nội
Đồng bằng sông Hồng
117,20 151.090 1.289 9 phường 6 xã III
2006
Tân Châu
2009
An Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
176,43 175.211 989 5 phường 9 xã III
2019
Thái Hòa
2007
Nghệ An
Bắc Trung Bộ
135,14 66.127 489 4 phường 5 xã IV
2007
Thuận Thành
2023
Bắc Ninh
Đồng bằng sông Hồng
117,83 199.577 1.694 10 phường 8 xã IV
2020
Tịnh Biên
2023
An Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
354,67 143.098 403 7 phường 7 xã IV
2018
Trảng Bàng
2020
Tây Ninh
Đông Nam Bộ
340,14 161.831 476 6 phường 4 xã IV
2018
Việt Yên
2024
Bắc Giang
Đông Bắc Bộ
171,0 205.900 1.204 9 phường 8 xã IV
2021
Vĩnh Châu
2011
Sóc Trăng
Đồng bằng sông Cửu Long
468,71 164.663 351 4 phường 6 xã IV
2010

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, cả nước có:

Thị xã có diện tích lớn nhất: thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) với 1.195,7 km².

Thị xã có diện tích nhỏ nhất: thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với 27,81 km².

Thị xã có dân số đông nhất: thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) với 302.210 người.

Thị xã có dân số ít nhất: thị xã Mường Lay (Điện Biên) với 11.162 người.

Thị xã có nhiều đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc nhất: thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) với 16 phường và 15 xã.

Thị xã có ít đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc nhất: thị xã Mường Lay (Điện Biên) với 2 phường và 1 xã.

Thị xã có nhiều xã nhất: thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) với 20 xã.

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là thị xã duy nhất ở Việt Nam hiện nay chỉ có phường, không có xã trực thuộc.

Thị xã có nhiều phường nhất: thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) với 16 phường.

Thị xã có ít phường nhất: thị xã Mường Lay (Điện Biên) và thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) với 2 phường ở mỗi thị xã.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trước năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

Giai đoạn 1945 - 1975

Thị xã của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà[sửa | sửa mã nguồn]

Thị xã của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)[sửa | sửa mã nguồn]

Tại miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa, các ở trung tâm tỉnh lỵ có mức độ đô thị hóa cao được gọi là thị xã (xã thành thị) và tất cả đều trở thành các thị xã tự trị (không còn phụ thuộc vào đơn vị cấp "quận trực thuộc tỉnh"). Chính phủ Việt Nam Cộng hòa không xây dựng quy chế thành phố mà thành lập hai cấp tương đương là Đô thành Sài Gòn và 10 thị xã tự trị trong đó có Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần ThơRạch Giá[6]

Về phân cấp hành chính các thị xã tự trị được tổ chức không giống nhau tùy theo ý nghĩa về quân sự và văn hóa.

Đơn vị hành chính trong các thị xã

Các thị xã được chia thành các quận đô thị (khác quận trực thuộc tỉnh vì thị xã tương đương quận trực thuộc tỉnh, có khi tương đương cấp tỉnh):

 • Thị xã độc lập trực thuộc trung ương được chia thành vài quận (khi đó quận đô thị tương đương cấp quận trực thuộc tỉnh vì thị xã có cấp bậc tương đương tỉnh)
 • Thị xã trực thuộc tỉnh được chia thành vài quận (quận đô thị).
 • Một số thị xã chỉ có một quận (quận đô thị).
Stt Tên thị xã Chức năng hành chính Dân số
(1970)
Các quận trực thuộc
Đô thành
Sài Gòn
Thủ đô chính trị, hành chính và kinh tế 1.825.297 Mười một quận: quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11
1 Cam Ranh[7] Trung tâm Đặc khu Cam Ranh 118.111 Hai quận: quận Bắc và Nam
2 Cần Thơ Tỉnh lỵ tỉnh Phong Dinh 182.424 Hai quận: quận Nhứt và Nhì
3 Đà Nẵng Trung tâm Đặc khu Đà Nẵng 472.194 Ba quận: quận 1, 2 và 3
4 Đà Lạt Tỉnh lỵ tỉnh Tuyên Đức 105.072 Duy nhất 1 quận
5 Huế Tỉnh lỵ tỉnh Thừa Thiên 209.043 Ba quận: quận Thành Nội, Hữu Ngạn và Tả Ngạn
6 Nha Trang Tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa 216.227 Hai quận: quận 1 và 2
7 Mỹ Tho Tỉnh lỵ tỉnh Định Tường 119.892 Duy nhất 1 quận
8 Quy Nhơn Tỉnh lỵ tỉnh Bình Định 213.727 Hai quận: quận Nhơn Bình và Nhơn Định
9 Rạch Giá Tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang 99.933 Duy nhất 1 quận
10 Vũng Tàu Trung tâm Đặc khu Vũng Tàu 108.436 Duy nhất 1 quận

Sau năm 1975[sửa | sửa mã nguồn]

Sau năm 1975, cả nước có 64 thị xã, bao gồm: Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Biên Hòa, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Cam Đường, Cam Ranh, Cao Bằng, Cẩm Phả, Châu Đốc, Cao Bằng, Đà Lạt, Đồ Sơn, Đông Hà, Đồng Hới, Gò Công, Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Hồng Gai, Hội An, Huế, Hưng Yên, Kiến An, Kon Tum, Lai Châu (cũ), Lạng Sơn, Lào Cai, Long Xuyên, Nghĩa Lộ, Nha Trang, Ninh Bình, Phan Rang, Phan Thiết, Phú Thọ, Phúc Yên, Pleiku, Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, Rạch Giá, Sa Đéc, Sóc Trăng, Sơn La, Sơn Tây, Tam Kỳ, Tân An, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tuy Hòa, Tuyên Quang, Uông Bí, Vị Thanh, Vĩnh Long, Vĩnh Yên, Vũng Tàu, Yên Bái.

Tháng 6 năm 1975, chuyển thị xã Huế thành thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế[8].

Năm 1976, thành lập thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Biên Hòa.[cần dẫn nguồn]

Ngày 10 tháng 3 năm 1976, tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau đổi tên thành tỉnh Minh Hải, đồng thời thị xã Bạc Liêu cũng được đổi tên thành thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải.[cần dẫn nguồn]

Ngày 26 tháng 6 năm 1976, sáp nhập thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phú vào huyện Yên Lãng.[cần dẫn nguồn]

Ngày 20 tháng 11 năm 1976, sáp nhập thị xã Tam Kỳ với hai huyện Bắc Tam Kỳ và Nam Tam Kỳ thành huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.[cần dẫn nguồn]

Ngày 10 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 49-CP[9]. Theo đó, thành lập thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Phú Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Nha Trang cùng với 7 xã thuộc huyện Vĩnh Xương, hợp nhất thị xã Cam Ranh và huyện Khánh Sơn thành huyện Cam Ranh, hợp nhất thị xã Tuy Hòa với huyện Tuy Hòa thành huyện Tuy Hòa.

Đồng thời, ngày 10 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 51-CP.[10] Theo đó, thành phố Đà Lạt gồm có 6 phường và xã Lát thuộc huyện Đức Trọng chuyển sang.

Ngày 26 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 77-CP[11]. Theo đó, sáp nhập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang vào huyện Gò Công.

Ngày 27 tháng 4 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành 2 quyết định:

 • Quyết định số 124-CP[12]. Theo đó, sáp nhập thị xã Phan Rang thuộc tỉnh Thuận Hải vào hai huyện Ninh Hải và An Sơn.
 • Quyết định số 125-CP[13]. Theo đó, sáp nhập thị xã Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam Ninh với 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm thành huyện Kim Thanh, sáp nhập thị xã Ninh Bình với huyện Gia Khánh thành huyện Hoa Lư.

Ngày 30 tháng 8 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 228-CP.[14] Theo đó, thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ ba quận I, II, III của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (các quận này trước đây thuộc thị xã Đà Nẵng trực thuộc trung ương, sau khi thị xã sáp nhập với tỉnh Quảng Nam thì ba quận trên trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng).

Ngày 15 tháng 12 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 330-CP[15]. Theo đó, sáp nhập thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ) vào huyện Long Mỹ.

Ngày 4 tháng 3 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 56-CP. Theo đó, sáp nhập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn vào huyện Văn Chấn.[cần dẫn nguồn]

Ngày 22 tháng 9 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 241-CP[16]. Theo đó, tái lập thị xã Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Khánh từ huyện Tuy Hòa.

Ngày 17 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 168-CP[17]. Theo đó, sáp nhập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn vào thị xã Lào Cai.

Ngày 30 tháng 5 năm 1979, Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc trung ương[18]. Theo đó, thị xã Vũng Tàu sáp nhập với một số đơn vị hành chính khác thành đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Đến cuối năm 1979, cả nước có 48 thị xã.

Ngày 5 tháng 3 năm 1980, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 72-CP[19]. Theo đó, sáp nhập thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng với một phần huyện An Thụy để thành lập huyện Đồ Sơn, sáp nhập thị xã Kiến An với phần còn lại của huyện An Thụy thành huyện Kiến An.

Ngày 9 tháng 4 năm 1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 151-CP[20]. Theo đó, tái lập thị xã Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam Ninh từ huyện Kim Thanh, tái lập thị xã Ninh Bình từ huyện Hoa Lư.

Ngày 24 tháng 8 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 41-HĐBT[21]. Theo đó, chia thị xã Quảng Nghĩa thuộc tỉnh Nghĩa Bình thành thị xã Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Ngày 1 tháng 9 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 145-HĐBT[22]. Theo đó, tái lập thị xã Phan Rang thuộc tỉnh Thuận Hải từ hai huyện Ninh Hải và An Sơn với tên gọi mới là thị xã Phan Rang – Tháp Chàm.

Ngày 18 tháng 12 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 157-HĐBT[23]. Theo đó, thành lập thị xã Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Quảng Xương và thành lập thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Hà Trung.

Ngày 18 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 200-HĐBT[24]. Theo đó, thành lập thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của huyện Tam Điệp.

Ngày 23 tháng 2 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 13-HĐBT.[25] Theo đó, thành lập thị xã Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Cao Lãnh.

Ngày 3 tháng 12 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 144-HĐBT[26]. Theo đó, tái lập thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ huyện Tam Kỳ.

Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT.[27] Theo đó, đổi tên thị xã Minh Hải thành thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Minh Hải.

Ngày 11 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 113-HĐBT[28]. Theo đó, thành lập thị xã Sông Công thuộc tỉnh Bắc Thái trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Phổ Yên.

Ngày 23 tháng 12 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 284-HĐBT[29]. Theo đó, thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Vĩnh Cửu.

Đến cuối năm 1985, cả nước có 56 thị xã.

Ngày 3 tháng 7 năm 1986, Hội đồng bộ trưởng ban hành Quyết định số 81-HĐBT[30]. Theo đó, thành lập thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Quy Nhơn.

Ngày 16 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 37-HĐBT[31]. Theo đó, tái lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang từ hai huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây.

Ngày 6 tháng 6 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 100-HĐBT[32]. Theo đó, tái lập thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng từ huyện Đồ Sơn và tái lập thị xã Kiến An từ huyện Kiến An.

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 134-HĐBT[cần dẫn nguồn]. Theo đó, thành lập thị xã Quảng Trị thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Triệu Hải.

Đến cuối năm 1989, cả nước có 59 thị xã.

Ngày 16 tháng 7 năm 1990, Hội đồng bộ trưởng ban hành Quyết định số 262-HĐBT[33]. Theo đó, tái lập thị xã Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Thái trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Bạch Thông.

Ngày 2 tháng 3 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 67-HĐBT[34]. Theo đó, thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các huyện Đức Thọ và Can Lộc.

Ngày 18 tháng 4 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 130-HĐBT[35]. Theo đó, thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Điện Biên.

Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 205-HĐBT[36]. Theo đó, tái lập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Lào Cai trên cơ sở một phần diện tích và dân số của thị xã Lào Cai.

Ngày 27 tháng 12 năm 1993, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 102-CP[37]. Theo đó, thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hồng Gai.

Ngày 1 tháng 5 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 37-CP[38]. Theo đó, thành lập thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Thanh Hóa.

Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP[39]. Theo đó, thành lập thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Châu Thành.

Ngày 11 tháng 7 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 65-CP[40]. Theo đó, thành lập thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Bảo Lộc.

Ngày 29 tháng 8 năm 1994, Chính phủ ban hành 3 nghị định:

 • Nghị định số 100-CP[41]. Theo đó, thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Kiến An.
 • Nghị định số 109-CP.[cần dẫn nguồn] Theo đó, giải thể thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai để tái lập huyện Vĩnh Cửu.
 • Nghị định số 113-CP[42]. Theo đó, thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Nghi Lộc.

Ngày 21 tháng 1 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 08-CP[43]. Theo đó, thành lập thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Buôn Ma Thuột.

Ngày 15 tháng 5 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 31-CP[44]. Theo đó, tái lập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Văn Chấn.

Đến cuối năm 1995, cả nước có 62 thị xã.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh[45]. Theo đó, tái lập tỉnh Hà Nam và đổi tên thị xã Hà Nam thành thị xã Phủ Lý.[46]

Ngày 6 tháng 8 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 88-CP[47]. Theo đó, thành lập thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hải Dương.

Ngày 8 tháng 7 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/NĐ-CP[48]. Theo đó, thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Hà Tiên.

Ngày 20 tháng 7 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/NĐ-CP[49]. Theo đó, tái lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hải Ninh.

Ngày 1 tháng 3 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/NĐ-CP[50]. Theo đó, thành lập thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Long Xuyên.

Ngày 14 tháng 4 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/NĐ-CP[51]. Theo đó, thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cà Mau.

Ngày 1 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/NĐ-CP[52]. Theo đó, thành lập thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Cần Thơ trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Vị Thanh.

Ngày 24 tháng 4 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/NĐ-CP[53]. Theo đó, thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Pleiku.

Ngày 25 tháng 8 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/NĐ-CP[54]. Theo đó, thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Thiết.

Ngày 1 tháng 9 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/NĐ-CP[55]. Theo đó, thành lập thị xã Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Đồng Phú.

Đến cuối năm 1999, cả nước có 61 thị xã.

Ngày 7 tháng 7 năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/NĐ-CP[56]. Theo đó, thành lập thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Cam Ranh.

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/NĐ-CP[57]. Theo đó, thành lập thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Yên Bái.

Ngày 31 tháng 1 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/NĐ-CP[58]. Theo đó, sáp nhập thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Lào Cai vào thị xã Lào Cai.

Ngày 17 tháng 10 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/NĐ-CP[59]. Theo đó, thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Lạng Sơn.

Ngày 21 tháng 8 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/NĐ-CP[60]. Theo đó, thành lập thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Long Khánh.

Ngày 26 tháng 9 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2003/NĐ-CP[61]. Theo đó, thành lập thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Điện Biên Phủ.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 153/NĐ-CP[62]. Theo đó, tái lập thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Mê Linh.
 • Nghị định số 155/2003/NĐ-CP[63]. Theo đó, thành lập thị xã An Khê thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện An Khê.

Ngày 29 tháng 4 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/NĐ-CP[64]. Theo đó, thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Thái Bình.

Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/NĐ-CP[65]. Theo đó, thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đồng Hới.

Ngày 10 tháng 10 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/NĐ-CP[66]. Theo đó, thành lập thị xã Lai Châu (mới) thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Tam Đường.

Ngày 30 tháng 11 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 195/NĐ-CP[67]. Theo đó, thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Lào Cai.

Ngày 5 tháng 1 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/NĐ-CP[68]. Theo đó, thành lập thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tuy Hòa.

Ngày 2 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/NĐ-CP[69]. Theo đó, đổi tên thị xã Lai Châu cũ thuộc tỉnh Điện Biên thành thị xã Mường Lay.

Ngày 7 tháng 6 năm 2005, Chính phủ ban hành nghị định số 75/NĐ-CP[70]. Theo đó, thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bắc Giang.

Ngày 27 tháng 6 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2005/NĐ-CP[71]. Theo đó, thành lập thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Đắk Nông.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 97/NĐ-CP[72]. Theo đó, thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Rạch Giá.
 • Nghị định số 98/NĐ-CP[73]. Theo đó, thành lập thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Phụng Hiệp.

Ngày 26 tháng 8 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/NĐ-CP[74]. Theo đó, thành lập thành phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Quảng Ngãi.

Ngày 5 tháng 9 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/NĐ-CP[75]. Theo đó, thành lập thị xã La Gi thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Hàm Tân.

Đến cuối năm 2005, cả nước có 58 thị xã.

Ngày 26 tháng 1 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP[76]. Theo đó, thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bắc Ninh.

Ngày 29 tháng 9 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/NĐ-CP[77]. Theo đó, thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Tam Kỳ.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 124/NĐ-CP[78]. Theo đó, đổi tên thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang thành thị xã Ngã Bảy.
 • Nghị định số 126/NĐ-CP[79]. Theo đó, thành lập thành phố Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hòa Bình.

Ngày 1 tháng 12 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/NĐ-CP[80]. Theo đó, thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Vĩnh Yên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/NĐ-CP[81]. Theo đó, thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hà Đông.

Ngày 16 tháng 1 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/NĐ-CP[82]. Theo đó, thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cao Lãnh.

Ngày 7 tháng 2 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/NĐ-CP[83]. Theo đó, thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Ninh Bình.

Ngày 8 tháng 2 năm 2007, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 21/NĐ-CP[84]. Theo đó, thành lập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Rang – Tháp Chàm.
 • Nghị định số 22/NĐ-CP[85]. Theo đó, thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sóc Trăng.

Ngày 26 tháng 4 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/NĐ-CP[86]. Theo đó, thành lập thị xã Ayun Pa thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Ayun Pa.

Ngày 28 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/NĐ-CP[87]. Theo đó, thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hà Tĩnh.

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/NĐ-CP[88]. Theo đó, thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sơn Tây.

Ngày 12 tháng 9 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/NĐ-CP[89]. Theo đó, thành lập quận Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đồ Sơn.

Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/NĐ-CP[90]. Theo đó, thành lập thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Nghĩa Đàn.

Ngày 9 tháng 1 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/NĐ-CP[91]. Theo đó, thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hội An.

Ngày 9 tháng 6 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/NĐ-CP[92]. Theo đó, thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phủ Lý.

Ngày 3 tháng 9 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 98/NĐ-CP[93]. Theo đó, thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sơn La.

Ngày 24 tháng 9 năm 2008, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 101/NĐ-CP[94]. Theo đó, thành lập thị xã Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Từ Sơn.
 • Nghị định số 103/NĐ-CP[95]. Theo đó, thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Móng Cái.

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 107/NĐ-CP[96]. Theo đó, thành lập thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Krông Búk.
 • Nghị định số 108/NĐ-CP[97]. Theo đó, thành lập thị xã Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Hồng Ngự.

Ngày 19 tháng 1 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/NĐ-CP[98]. Theo đó, thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hưng Yên.

Ngày 10 tháng 4 năm 2009, Chính phủ ban hành 2 nghị định:

 • Nghị định số 15/NĐ-CP[99]. Theo đó, thành lập thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Kon Tum.
 • Nghị quyết số 16/NQ-CP[100]. Theo đó, thành lập thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Vĩnh Long.

Ngày 8 tháng 5 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP[101]. Theo đó, chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành 3 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 33/NQ-CP[102]. Theo đó, thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đông Hà.
 • Nghị quyết số 34/NQ-CP[103]. Theo đó, thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bến Tre.
 • Nghị quyết số 35/NQ-CP[104]. Theo đó, thành lập thị xã Bình Long và thị xã Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các huyện Bình Long và Phước Long.

Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành 2 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 38/NQ-CP[105]. Theo đó, thành lập thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tân An.
 • Nghị quyết số 40/NQ-CP[106]. Theo đó, thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của 2 huyện Tân Châu, Phú Tân.

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP[107]. Theo đó, thành lập thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Sông Cầu.

Đến cuối năm 2009, cả nước có 46 thị xã.

Ngày 9 tháng 2 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP[108]. Theo đó, thành lập thị xã Hương Thủy thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hương Thủy.

Ngày 12 tháng 2 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP[109]. Theo đó, thành lập thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Chí Linh.

Ngày 4 tháng 3 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP[110]. Theo đó, thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Trà Vinh.

Ngày 8 tháng 4 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP[111]. Theo đó, thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bảo Lộc.

Ngày 2 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP[112]. Theo đó, thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tuyên Quang.

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP[113]. Theo đó, thành lập thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bạc Liêu.

Ngày 23 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP[114]. Theo đó, thành lập thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Vị Thanh.

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP[115]. Theo đó, thành lập thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hà Giang.

Ngày 25 tháng 10 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP[116]. Theo đó, thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Ninh Hòa.

Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP[117]. Theo đó, thành lập thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cam Ranh.

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP[118]. Theo đó, thành lập thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của 2 huyện có tên tương ứng.

Ngày 25 tháng 2 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP[119]. Theo đó, thành lập thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Uông Bí.

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP[120]. Theo đó, thành lập thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Vĩnh Châu.

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP[121]. Theo đó, thành lập thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hương Trà.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP[122]. Theo đó, thành lập thị xã Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Yên Hưng.

Ngày 28 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP[123]. Theo đó, thành lập thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ diên tích và dân số của huyện An Nhơn.

Ngày 21 tháng 2 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP[124]. Theo đó, thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cẩm Phả.

Ngày 2 tháng 5 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP[125]. Theo đó, thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Thủ Dầu Một.

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP[126]. Theo đó, thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bà Rịa.

Ngày 25 tháng 8 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP[127]. Theo đó, thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cao Bằng.

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP[128]. Theo đó, thành lập thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân só của huyện Bình Minh.

Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP[129]. Theo đó, thành lập thị xã Kiến Tường thuộc tỉnh Long An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Mộc Hóa.

Ngày 3 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP[130]. Theo đó, thành lập thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP[131]. Theo đó, thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Châu Đốc.

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 113/NQ-CP[132]. Theo đó, thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sa Đéc.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP[133]. Theo đó, thành lập thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Quảng Trạch.

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP[134]. Theo đó, thành lập thị xã Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Cai Lậy.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP[135]. Theo đó, thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Lai Châu.

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành 3 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 133/NQ-CP[136]. Theo đó, thành lập thị xã Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Ngã Năm.
 • Nghị quyết số 135/NQ-CP[137]. Theo đó, thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tây Ninh.
 • Nghị quyết số 136/NQ-CP[138]. Theo đó, thành lập thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở một phần diện tích của 2 huyện có tên tương ứng .

Ngày 11 tháng 3 năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 3 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 889/NQ-UBTVQH13[139]. Theo đó, thành lập thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Điện Bàn.
 • Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH13[140]. Theo đó, thành lập thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đông Triều.
 • Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13[141]. Theo đó, thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bắc Kạn.

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13[142]. Theo đó, thành lập thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Kỳ Anh.
 • Nghị quyết số 904/NQ-UBTVQH13[143]. Theo đó, thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tam Điệp.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 4 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH13[144]. Theo đó, thành lập thị xã Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Giá Rai.
 • Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13[145]. Theo đó, thành lập thành phố Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sông Công và thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Phổ Yên.
 • Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13[146]. Theo đó, thành lập thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Long Mỹ.
 • Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13[147]. Theo đó, thành lập thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Duyên Hải.

Cuối năm 2015, cả nước có 51 thị xã.

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 368/NQ-UBTVQH14[148]. Theo đó, thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Sầm Sơn.

Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14[149]. Theo đó, thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phúc Yên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14[150]. Theo đó, thành lập thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Thành.

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 573/NQ-UBTVQH14[151]. Theo đó, thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hà Tiên.

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14[152]. Theo đó, thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Đồng Xoài.

Ngày 10 tháng 1 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14[153]. Theo đó, thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Chí Linh.

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14[154]. Theo đó, thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Mỹ Hào.

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14[155]. Theo đó, thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Long Khánh.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14[156]. Theo đó, thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Sa Pa.
 • Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14[157]. Theo đó, thành lập thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Kinh Môn.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14[158]. Theo đó, thành lập thị xã Duy Tiên thuộc tỉnh Hà Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Duy Tiên.
 • Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14[159]. Theo đó, thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Gia Nghĩa.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 4 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14[160]. Theo đó, thành lập thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của 2 thị xã có tên tương ứng
 • Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14[161]. Theo đó, thành lập thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của 2 huyện có tên tương ứng
 • Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14[162]. Theo đó, thành lập thị xã Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đức Phổ.
 • Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14[163]. Theo đó, thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Ngã Bảy.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14.[164] Theo đó, thành lập thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đông Hòa.
 • Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14.[165] Theo đó, thành lập thị xã Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hoài Nhơn.
 • Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14.[166] Theo đó, thành lập thị xã Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tĩnh Gia.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14[167]. Theo đó, thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hồng Ngự.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15[168]. Theo đó, thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Từ Sơn.

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15[169]. Theo đó, thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phổ Yên.

Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15[170]. Theo đó, thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Chơn Thành.

Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15.[171] Theo đó, thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tịnh Biên.
 • Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15.[172] Theo đó, thành lập thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của 2 huyện có tên tương ứng
 • Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15.[173] Theo đó, thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Tân Uyên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15[174]. Theo đó, thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Việt Yên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết:

 • Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15[175]. Theo đó, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Bến Cát.
 • Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15[176]. Theo đó, thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Gò Công.

Cả nước có 51 thị xã như hiện nay.

Trường hợp đặc biệt là huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được nâng cấp lên thẳng thành phố mà không trải qua cấp thị xã như các thành phố trực thuộc tỉnh khác trên cả nước.

Phát triển[sửa | sửa mã nguồn]

Một số huyện đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV và đang định hướng trở thành thị xã:

Một số huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch nâng cấp đô thị giai đoạn 2021 - 2030 và cũng có định hướng thành lập thị xã:[181]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Tổng cục Thống kê Việt Nam.
 2. ^ “Hiến pháp 2013, Chương IX: Chính quyền địa phương”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2021.
 3. ^ “Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội: Luật tổ chức chính quyền địa phương”.
 4. ^ “Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.
 5. ^ “Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành”.
 6. ^ Bản cache: Thư độc giả về bài "Giáo dục Thời Việt Nam Cộng hòa"[liên kết hỏng]
 7. ^ Các thị xã Cam Ranh, Đà Nẵng và Vũng Tàu, ngoài chức năng là đơn vị hành chính tự trị, còn có vai trò là một đặc khu về mặt quân sự.
 8. ^ https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/Tu-nam-1975-den-nam-1989/newsid/DAEDBBF5-9AEC-4A90-B55C-A96600E7A28B/cid/FFD5F879-74BC-4D55-AEB6-E0C0332427AC
 9. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-49-CP-hop-nhat-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-thuoc-tinh-Phu-Khanh-58077.aspx
 10. ^ Quyết định số 51-CP năm 1977
 11. ^ https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-CP-chuyen-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-thi-tran-Go-Cong-huyen-Go-Cong-cung-tinh-57971.aspx
 12. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-CP-hop-nhat-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-thi-xa-thuoc-tinh-Thuan-Hai-57681.aspx
 13. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-125-CP-hop-nhat-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-thi-xa-thuoc-tinh-Ha-Nam-Ninh-57677.aspx
 14. ^ Quyết định số 228-CP năm 1977
 15. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-330-CP-hop-nhat-huyen-Long-My-va-thi-xa-Vi-Thanh-tinh-Hau-Giang-thanh-huyen-Long-My-57933.aspx
 16. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-241-CP-chia-huyen-thuoc-tinh-Phu-Khanh-58104.aspx
 17. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-168-CP-hop-nhat-huyen-va-thi-xa-thuoc-tinh-Hoang-Lien-Son-57444.aspx
 18. ^ http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1544
 19. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-72-CP-dieu-chinh-dia-gioi-Huyen-An-Thuy-thanh-lap-huyen-Do-Son-huyen-Kien-An-thuoc-thanh-pho-Hai-Phong-44151.aspx
 20. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-151-C-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-thi-xa-thuoc-tinh-Ha-Nam-Ninh-43061.aspx
 21. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-41-HDBT-thanh-lap-huyen-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43116.aspx
 22. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-45-HDBT-chia-2-huyen-An-Son-Ninh-Hai-thanh-thi-xa-Phan-Rang-Thap-Cham-huyen-Ninh-Son-Ninh-Hai-Ninh-Phuoc-Thuan-Hai-43119.aspx
 23. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-157-HDBT-thanh-lap-thi-xa-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-43169.aspx
 24. ^ Quyết định 200-HĐBT mở rộng địa giới 2 thị xã Hà Nam, Ninh Bình và thành lập thị xã Tam Điệp, tỉnh Hà Nam Ninh
 25. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-13-HDBT-chia-huyen-Tam-Nong-thanh-2-huyen-thanh-lap-thi-xa-Cao-Lanh-tinh-Dong-Thap-44715.aspx
 26. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-144-HDBT-phan-vach-dia-gioi-huyen-Tam-Ky-tinh-Quang-Nam-Da-Nang-44776.aspx
 27. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-75-HDBT-phan-vach-dia-gioi-huyen-thi-xa-thuoc-tinh-Minh-Hai-43458.aspx
 28. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-113-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Song-Cong-thuoc-tinh-Bac-Thai-44600.aspx
 29. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-284-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Vinh-An-tinh-Dong-Nai-vb43638t17.aspx
 30. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-81-HDBTmo-rong-doi-ten-thi-xa-Quy-Nhon-thanh-thanh-pho-Quy-Nhon-tinh-Nghia-Binh-vb37124t17.aspx
 31. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-37-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-37292.aspx
 32. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-100-HDBT-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-cac-huyen-Do-son-va-Kien-an-thanh-pho-Hai-phong-37571.aspx
 33. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-262-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Bac-Can-tinh-Bac-Thai-37976.aspx
 34. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-67-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Hong-Linh-tinh-Ha-Tinh-38277.aspx
 35. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-130-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Dien-Bien-Phu-tinh-Lai-Chau-di-chuyen-tinh-ly-Lai-Chau-ve-thi-xa-Dien-Bien-Phu-38294.aspx
 36. ^ Quyết định số 205-HĐBT phân vạch điều chỉnh địa giới thị xã Lào Cai, huyện Bảo Thắng và tái lập thị xã Cam Đường
 37. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-102-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ha-Long-thuoc-tinh-Quang-Ninh-38658.aspx
 38. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-37-CP-thanh-lap-thanh-pho-Thanh-Hoa-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-38785.aspx
 39. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-45-CP-thanh-lap-thi-xa-Ba-Ria-huyen-Tan-Thanh-huyen-Chau-Duc-thuoc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-vb38803t11.aspx
 40. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-65-CP-chia-huyen-Bao-Loc-thanh-thi-xa-Bao-Loc-va-huyen-Bao-Lam-va-thanh-lap-phuong-xa-moi-thuoc-thi-xa-Bao-Loc-va-huyen-Bao-Lam-Lam-dong-38819.aspx
 41. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-100-CP-thanh-lap-quan-Kien-An-thuoc-thanh-pho-Hai-Phong-38856.aspx
 42. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-113-CP-thanh-lap-thi-xa-Cua-Lo-thuoc-tinh-Nghe-An-38857.aspx
 43. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-08-CP-thanh-lap-thanh-pho-Buon-Ma-Thuot-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-thanh-pho-voi-huyen-Cu-Jut-Ea-Sup-Krong-Pac-tinh-DakLac-vb39129t11.aspx
 44. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-31-CP-thanh-lap-thi-xa-nghia-lo-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-thi-xa-nghia-lo-va-huyen-van-chan-thuoc-tinh-Yen-Bai-39482.aspx
 45. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-40091.aspx
 46. ^ http://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=2289
 47. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-88-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hai-Duong-thuoc-tinh-Hai-Duong-40883.aspx
 48. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-47-1998-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Ha-Tien-thuoc-tinh-Kien-Giang-va-thanh-lap-cac-phuong-thuoc-Thi-xa-41803.aspx
 49. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-52-1998-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Mong-Cai-thuoc-tinh-Quang-Ninh-va-thanh-lap-cac-phuong-xa-thuoc-thi-xa-41863.aspx
 50. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-09-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Long-Xuyen-thuoc-tinh-An-Giang-vb45089t11.aspx
 51. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-21-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ca-Mau-thuoc-tinh-Ca-Mau-vb18086t11.aspx
 52. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-45-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Vi-Thanh-doi-ten-huyen-Vi-Thanh-thanh-huyen-Vi-Thuy-va-thanh-lap-cac-phuong-xa-thi-tran-thuoc-tinh-Can-Tho-45424.aspx
 53. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-29-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Pleiku-thuoc-tinh-Gia-Lai-vb45244t11.aspx
 54. ^ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-81-1999-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Phan-Thiet-thuoc-tinh-Binh-Thuan/45609/noi-dung.aspx
 55. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-90-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Dong-Xoai-va-cac-phuong-xa-thuoc-thi-xa-Dong-Xoai-tinh-Binh-Phuoc-vb45670t11.aspx
 56. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-21-2000-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Cam-Ranh-tinh-Khanh-Hoa-va-thanh-lap-cac-phuong-thuoc-thi-xa-46517.aspx
 57. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-05-2002-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Yen-Bai-thuoc-tinh-Yen-Bai-7298.aspx
 58. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-16-2002-ND-CP-sap-nhap-thi-xa-Lao-Cai-Cam-Duong-thanh-thi-xa-Lao-Cai-thuoc-tinh-Lao-Cai-7313.aspx
 59. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-82-2002-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Lang-Son-thuoc-tinh-Lang-Son-50278.aspx
 60. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Long-Khanh-phuong-xa-truc-thuoc-huyen-Cam-My-Trang-Bom-tinh-Dong-Nai-51556.aspx
 61. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2003-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-phuong-Lai-Chau-51520.aspx
 62. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-153-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Phuc-Yen-huyen-Tam-Dao-tinh-Vinh-Phuc-53824.aspx
 63. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-155-2003-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-An-Khe-huyen-Dak-Po-thanh-lap-xa-Dak-Po-thuoc-huyen-Dak-Po-tinh-Gia-Lai-vb6265t11.aspx
 64. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-117-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Thai-Binh-thuoc-tinh-Thai-Binh-5966.aspx
 65. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-156-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dong-Hoi-thuoc-tinh-Quang-Binh-5593.aspx
 66. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-176-2004-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Lai-Chau-va-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tam-Duong-Phong-Tho-tinh-Lai-Chau-5530.aspx
 67. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-195-2004-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Lao-Cai-thuoc-tinh-Lao-Cai-phuong-5372.aspx
 68. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuy-Hoa-thuoc-tinh-Phu-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mo-rong-Tuy-Hoa-phuong-Phu-Lam-52954.aspx
 69. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien-52959.aspx
 70. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-75-2005-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bac-Giang-thuoc-tinh-Bac-Giang-vb2228t11.aspx
 71. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-82-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-xa-thi-xa-Gia-Nghia-va-doi-ten-huyen-Dak-Nong-thanh-huyen-Dak-Glong-tinh-Dak-Nong-vb2482t11.aspx
 72. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-97-2005-ND-CP-thanh-lap-Rach-Gia-thuoc-tinh-Kien-Giang-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Go-Quao-An-Minh-Chau-Thanh-Kien-Hai-2566.aspx
 73. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-98-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Tan-Hiep-tinh-Hau-Giang-thanh-lap-phuong-xa-thuoc-Tan-Hiep-2569.aspx
 74. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-112-2005-ND-CP-thanh-lap-Thanh-pho-Quang-ngai-thuoc-tinh-Quang-ngai-3039.aspx
 75. ^ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-114-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-La-Gi-tinh-Binh-Thuan-3289.aspx
 76. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-15-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bac-Ninh-thuoc-tinh-Bac-Ninh-vb8895t11.aspx
 77. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-113-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tam-Ky-thuoc-tinh-Quang-Nam-14493.aspx
 78. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-124-2006-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-thi-xa-Vi-Thanh-huyen-Long-My-doi-ten-Tan-Hiep-Nga-Bay-Hau-Giang-14846.aspx
 79. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-126-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hoa-Binh-thuoc-tinh-Hoa-Binh-14848.aspx
 80. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-146-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Vinh-Yen-thuoc-tinh-Vinh-Phuc-15762.aspx
 81. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-155-2006-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ha-Dong-thuoc-tinh-Ha-Tay-16103.aspx
 82. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-10-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Cao-Lanh-thuoc-tinh-Dong-thap-vb16516t11.aspx
 83. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-19-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ninh-Binh-thuoc-tinh-Ninh-Binh-16763.aspx
 84. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-21-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Phan-Rang-Thap-Cham-thuoc-tinh-Ninh-Thuan-16765.aspx
 85. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-22-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Soc-Trang-thuoc-tinh-Soc-Trang-16767.aspx
 86. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-50-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Ayun-Pa-lap-thi-xa-Ayun-Pa-huyen-Phu-Thien-phuong-Cheo-Reo-Hoa-Binh-Doan-Ket-Song-Bo-vb17980t11.aspx
 87. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ha-Tinh-thuoc-tinh-Ha-Tinh-20499.aspx
 88. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-130-2007-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Son-Tay-thuoc-tinh-Ha-Tay-vb54146t11.aspx
 89. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Kien-Thuy-thanh-lap-quan-Duong-Kinh-Do-Son-quan-Duong-Kinh-Do-Son-thanh-pho-Hai-Phong-55320.aspx
 90. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-164-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Nghia-Dan-thanh-lap-thi-xa-Thai-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Thai-Hoa-tinh-Nghe-An-58662.aspx
 91. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-2008-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hoi-An-thuoc-tinh-Quang-Nam-62315.aspx
 92. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-72-2008-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Phu-Ly-thuoc-tinh-Ha-Nam-66801.aspx
 93. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2008-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Son-La-70651.aspx
 94. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-01-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-Tu-Son-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Tu-Son-tinh-Bac-Ninh-vb71158t11.aspx
 95. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Mong-Cai-thuoc-tinh-Quang-Ninh-71160.aspx
 96. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-07-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thuoc-huyen-Krong-Buk-thanh-lap-thi-xa-Buon-Ho-phuong-thuoc-tinh-Dak-Lak-vb84045t11.aspx
 97. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2019.
 98. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Hung-Yen-thuoc-tinh-85563.aspx
 99. ^ Nghị định số 15/NĐ-CP năm 2009 về việc thành lập thành phố Kon Tum
 100. ^ Nghị quyết số 16/NQ-CP năm 2009 về việc thành lập thành phố Vĩnh Long
 101. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-19-NQ-CP-xac-lap-dia-gioi-hanh-chinh-88093.aspx
 102. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-33-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dong-Ha-thuoc-tinh-Quang-Tri-92867.aspx
 103. ^ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=121&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&type_id=0&document_id=90066
 104. ^ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-35-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Chon-Thanh-huyen-Binh-Long-huyen-Phuoc-Long/92877/noi-dung.aspx
 105. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-38-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tan-An-thuoc-tinh-Long-An-93661.aspx
 106. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-40-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Tan-Chau-An-Phu-Phu-Tan-lap-thi-xa-Tan-Chau-phuong-thuoc-thi-xa-Tan-Chau-An-Giang-vb93664t13.aspx
 107. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-42-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Song-Cau-thanh-lap-phuong-thuoc-thi-xa-Song-Cau-tinh-Phu-Yen-93957.aspx
 108. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-08-NQ-CP-Thanh-lap-thi-xa-Huong-Thuy-cac-phuong-thi-xa-Huong-Thuy-101380.aspx
 109. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Chi-Linh-phuong-tinh-Hai-Duong-101381.aspx
 110. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tra-Vinh-101850.aspx
 111. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-19-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Bao-Loc-thuoc-tinh-Lam-Dong-103726.aspx
 112. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-27-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Tuyen-Quang-vb108274t13.aspx
 113. ^ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=96429&category_id=0
 114. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-34-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Vi-Thanh-thuoc-tinh-Hau-Giang-112091.aspx
 115. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-35-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ha-Giang-112342.aspx
 116. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Ninh-Hoa-phuong-thuoc-thi-xa-Ninh-Hoa-113474.aspx
 117. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Cam-Ranh-thuoc-tinh-Khanh-Hoa-116309.aspx
 118. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-04-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Di-An-thanh-lap-phuong-thi-xa-Di-An-vb117533t13.aspx
 119. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-12-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Uong-Bi-thuoc-tinh-Quang-Ninh-119693.aspx
 120. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-90-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Vinh-Chau-phuong-thuoc-thi-xa-128361.aspx
 121. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quye-99-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Huong-Tra-va-phuong-thi-xa-Huong-Tra-131790.aspx
 122. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-100-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Quang-Yen-132280.aspx
 123. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-101-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-An-Nhon-vb132303t13.aspx
 124. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-04-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Cam-Pha-tinh-Quang-Ninh-134997.aspx
 125. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-11-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Thu-Dau-Mot-vb138730.aspx
 126. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-43-NQ-CP-nam-2012-thanh-lap-thanh-pho-Ba-Ria-vb146306.aspx
 127. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-60-NQ-CP-nam-2012-thanh-lap-thanh-pho-Cao-Bang-thuoc-tinh-Cao-Bang-vb148309.aspx
 128. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-89-NQ-CP-nam-2012-thanh-lap-thi-xa-Binh-Minh-dieu-chinh-dia-gioi-162798.aspx
 129. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Nghi-quyet-33-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Moc-Hoa-176864.aspx
 130. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-47-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-thi-xa-Hoang-Mai-180237.aspx
 131. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-86-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-phuong-Vinh-Nguon-va-thanh-pho-Chau-Doc-An-Giang-vb201245.aspx
 132. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2019.
 133. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Nghi-quyet-125-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Quang-Trach-Quang-Binh-217097.aspx
 134. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-130-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Cai-Lay-Tien-Giang-217964.aspx
 135. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Nghi-quyet-131-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-thanh-pho-Lai-Chau-217701.aspx
 136. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-133-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-thi-xa-Nga-Nam-Soc-Trang-217911.aspx
 137. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-135-NQ-CP-nam-2013-thanh-lap-phuong-Ninh-Son-Ninh-Thanh-Tay-Ninh-217902.aspx
 138. ^ http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-136-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Ben-Cat-Thuan-An-Binh-Duong-vb217913.aspx
 139. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-889-NQ-UBTVQH13-thanh-lap-thi-xa-07-phuong-thi-xa-Dien-Ban-Quang-Nam-2015-281497.aspx
 140. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-891-nq-ubtvqh13-thanh-lap-thi-xa-phuong-thuoc-thi-xa-dong-trieu-quang-ninh-289485.aspx
 141. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-892-NQ-UBTVQH13-thanh-lap-phuong-Xuat-Hoa-Huyen-Tung-thi-xa-Bac-Kan-289491.aspx
 142. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-903-NQ-UBTVQH13-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Ky-Anh-Ha-Tinh-2015-293976.aspx
 143. ^ https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/26450802-le-cong-bo-thanh-lap-tp-tam-diep.html
 144. ^ Nghị quyết số 930/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập thị xã Giá Rai và 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 145. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-932-NQ-UBTVQH13-thanh-lap-thi-xa-Pho-Yen-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Thai-Nguyen-289498.aspx
 146. ^ Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
 147. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-934-NQ-UBTVQH13-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tra-Cu-Duyen-Hai-Tra-Vinh-2015-293985.aspx
 148. ^ http://quangtho.samson.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te-chinh-tri/nang-4-xa-len-phuong-va-thanh-lap-thanh-pho-sam-son.html
 149. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-484-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-lap-phuong-Tien-Chau-phuong-Nam-Viem-Phuc-Yen-375423.aspx
 150. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-492-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-lap-thi-xa-Phu-My-phuong-thuoc-thi-xa-Phu-My-Vung-Tau-380114.aspx
 151. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-573-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-lap-phuong-My-Duc-thuoc-thi-xa-Ha-Tien-Kien-Giang-399115.aspx
 152. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-587-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-lap-thi-tran-Tan-Khai-huyen-Hon-Quan-Binh-Phuoc-398740.aspx
 153. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-623-NQ-UBTVQH14-2019-nhap-02-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thanh-lap-06-phuong-Chi-Linh-406020.aspx
 154. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-656-NQ-UBTVQH14-2019-thanh-lap-thi-xa-My-Hao-07-phuong-thuoc-My-Hao-Hung-Yen-410090.aspx
 155. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-673-NQ-UBTVQH14-2019-giai-the-dieu-chinh-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-Dong-Nai-412485.aspx
 156. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-767-NQ-UBTVQH14-2019-ve-thanh-lap-thi-xa-Sa-Pa-tinh-Lao-Cai-425880.aspx
 157. ^ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-768-NQ-UBTVQH14-2019-thanh-lap-thi-xa-Kinh-Mon-tinh-Hai-Duong-425881.aspx
 158. ^ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198694
 159. ^ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198700
 160. ^ http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=433696[liên kết hỏng]
 161. ^ http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=433712[liên kết hỏng]
 162. ^ http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=433714[liên kết hỏng]
 163. ^ http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=433715[liên kết hỏng]
 164. ^ Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14
 165. ^ Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14
 166. ^ Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14
 167. ^ “Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp”.
 168. ^ “Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh”.
 169. ^ “Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”.
 170. ^ “Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước”.
 171. ^ “Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2023.
 172. ^ “Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành, thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2023.
 173. ^ Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 về việc thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương
 174. ^ “Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 12 năm 2023.
 175. ^ Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập hai phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương
 176. ^ Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giangvề việc thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang
 177. ^ “Công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa”. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng. 3 tháng 3 năm 2021.
 178. ^ “Quyết định số 433/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam”. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng. line feed character trong |website= tại ký tự số 24 (trợ giúp)
 179. ^ “Quyết định số 1336/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Chờ mở rộng (đô thị Yên Phong) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV”. Cổng thông tin điện tử huyện Yên Phong.
 180. ^ “Quyết định số 1128/QĐ-BXD ngày 8/11/2023 của Bộ Xây Dựng về việc công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam” (PDF). Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. 8 tháng 11 năm 2023. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2023.
 181. ^ “Quyết định 241/QĐ-TTg 2021 về Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]