Thủ tướng Peru

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Peru
Presidente del Consejo
de Ministros del Perú
Logo
Đương nhiệm
Alberto Otárola

từ 21 tháng 12 năm 2022
Cabinet of Peru
Chức vụHis/Her Excellency
Bổ nhiệm bởiTổng thống Peru
Nhiệm kỳNăm năm
Người đầu tiên nhậm chứcJuan Manuel del Mar Bernedo
Thành lậptháng 12 năm 1856
Websitegob.pe/pcm

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Peru, chính thức được gọi là "Thủ tướng" (hình thức địa chỉ) hoặc "Thủ tướng Chính phủ", đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng, và được bổ nhiệm bởi Tổng thống phê chuẩn (cấp phát bởi Quốc hội như với tất cả các thành viên của Hội đồng).

Tuy nhiên, Thủ tướng Peru không phải là người đứng đầu chính phủ, vì ở Peru, Tổng thống là người đóng vai trò là người đứng đầu chính phủ thực sự. Peru là một trong số ít các quốc gia ở Mỹ Latinh (các quốc gia khác là Argentina, CubaHaiti) nơi vị trí thủ tướng hiện đang tồn tại. Thủ tướng hiện tại là Vicente Zeballos, người nhậm chức vào ngày 30 tháng chín 2019.

Danh sách thủ tướng Peru từ 1856-nay[sửa | sửa mã nguồn]

HÌnh ảnh Thủ tướng Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống
1 Juan Manuel del Mar Bernedo tháng 12 năm 1856 1857 Ramón Castilla
2 José Maria Raygada y Gallo
(lần 1)
1857 15 tháng 7 năm 1858
3 Miguel de San Román 15 tháng 7 năm 1858 tháng 10 năm 1858
2 José Maria Raygada y Gallo
(lần 2)
tháng 10 năm 1858 1861
4 Juan Antonio Pezet 1861 1863
Miguel de San Román
Ramón Castilla
Pedro Diez Canseco
5 Juan Antonio Ribeyro Estrada 1863 tháng 8 năm 1864 Juan Antonio Pezet
6 Manuel Costas Arce tháng 8 năm 1864 11 tháng 4 năm 1865
7 Manuel Ignacio de Vivanco 11 tháng 4 năm 1865 tháng 9 năm 1865
Mariano Ignacio Prado
Juan Antonio Pezet
8 Pedro José Calderón tháng 9 năm 1865 8 tháng 11 năm 1865
9 Mariano Ignacio Prado 8 tháng 11 năm 1865 tháng 6 năm 1867 Pedro Diez Canseco
Mariano Ignacio Prado
10 Pedro José de Saavedra tháng 6 năm 1867 tháng 1 năm 1868
11 Luis La Puerta tháng 1 năm 1868 8 tháng 1 năm 1868
12 Antonio Arenas
(lần 1)
8 tháng 1 năm 1868 2 tháng 8 năm 1868 Pedro Diez Canseco
13 José Balta 2 tháng 8 năm 1868 2 tháng 8 năm 1871 José Balta
14 José Allende 2 tháng 8 năm 1871 1872
15 José Jorge Loayza
(lần 1)
1872 1872 Francisco Diez Canseco
Mariano Herencia Zevallos
16 José Miguel Medina 2 tháng 8 năm 1872 3 tháng 9 năm 1873 Manuel Pardo
17 José Eusebio Sánchez Pedraza 3 tháng 9 năm 1873 1874
18 José de la Riva-Agüero y Looz Corswaren 1874 1875
19 Nicolás Freire de Neira 1875 1876
12 Antonio Arenas
(lần 2)
2 tháng 8 năm 1876 26 tháng 8 năm 1876 Mariano Ignacio Prado
20 Teodoro La Rosa 26 tháng 8 năm 1876 4 tháng 6 năm 1877
21 Juan Buendía Noriega 4 tháng 6 năm 1877 18 tháng 6 năm 1878
15 José Jorge Loayza
(lần 2)
18 tháng 6 năm 1878 17 tháng 12 năm 1878
22 Manuel Irigoyen Larrea
(lần 1)
17 tháng 12 năm 1878 19 tháng 5 năm 1879
23 Manuel de Mendiburu 19 tháng 5 năm 1879 16 tháng 10 năm 1879
24 Manuel Gonzáles de la Cotera 16 tháng 10 năm 1879 23 tháng 12 năm 1879
25 Aurelio Denegri Valega
(lần 1)
tháng 3 năm 1881 tháng 11 năm 1881 Francisco García Calderón
26 Lorenzo Iglesias Pino de Arce 3 tháng 1 năm 1883 27 tháng 8 năm 1883 Lizardo Montero Flores
27 Manuel Antonio Barinaga
(lần 1)
27 tháng 8 năm 1883 7 tháng 4 năm 1884
Andrés Avelino Cáceres
28 Mariano Castro Zaldívar Iglesias 7 tháng 4 năm 1884 14 tháng 5 năm 1885
29 Joaquín Iglesias Pino de Arce 14 tháng 5 năm 1885 3 tháng 12 năm 1885
12 Antonio Arenas
(3rd time)
3 tháng 12 năm 1885 5 tháng 6 năm 1886 Himself
30 Pedro Alejandrino del Solar Gabans
(lần 1)
5 tháng 6 năm 1886 6 tháng 10 năm 1886 Andrés Avelino Cáceres
31 José Nicolas Araníbar y Llano 6 tháng 10 năm 1886 22 tháng 11 năm 1886
30 Pedro Alejandrino del Solar Gabans
(lần 2)
22 tháng 11 năm 1886 22 tháng 8 năm 1887
32 Mariano Santos Álvarez Villegas 22 tháng 8 năm 1887 12 tháng 9 năm 1887
33 Carlos Maria Elías y de la Quintana
(lần 1)
12 tháng 9 năm 1887 5 tháng 10 năm 1887
Raymundo Morales Arias
Quyền Thủ tướng
5 tháng 10 năm 1887 8 tháng 11 năm 1887
25 Aurelio Denegri Valega
(lần 2)
8 tháng 11 năm 1887 8 tháng 3 năm 1889
34 José Mariano Jiménez Wald
(lần 1)
8 tháng 3 năm 1889 4 tháng 4 năm 1889
30 Pedro Alejandrino del Solar Gabans
(lần 3)
4 tháng 4 năm 1889 10 tháng 2 năm 1890
22 Manuel Irigoyen Larrea
(lần 2)
11 tháng 2 năm 1890 10 tháng 8 năm 1890
35 Augusto Huaman-Velasco Billinghurst 10 tháng 8 năm 1890 24 tháng 7 năm 1891 Remigio Morales Bermúdez
Alberto Elmore Fernández de Córdoba
Quyền Thủ tướng
24 tháng 7 năm 1891 14 tháng 8 năm 1891
36 Federico Herrera
(lần 1)
1 tháng 8 năm 1891 24 tháng 8 năm 1891
37 Justiniano Borgoño 24 tháng 8 năm 1891 14 tháng 10 năm 1891
Federico Herrera 14 tháng 10 năm 1891 27 tháng 11 năm 1891
(acting)
36 27 tháng 11 năm 1891 14 tháng 4 năm 1892
Juan Ibarra 14 tháng 4 năm 1892 2 tháng 5 năm 1892
(Quyền)
38 2 tháng 5 năm 1892 30 tháng 6 năm 1892
33 Carlos Maria Elías y de la Quintana
(lần 2)
30 tháng 6 năm 1892 3 tháng 3 năm 1893
39 Manuel Velarde Seoane 3 tháng 3 năm 1893 11 tháng 5 năm 1893
34 José Mariano Jiménez Wald
(lần 2)
11 tháng 5 năm 1893 1 tháng 4 năm 1894
40 Baltasar García Urrutia 1 tháng 4 năm 1894 10 tháng 8 năm 1894 Justiniano Borgoño
41 Cesáreo Chacaltana Reyes
(lần 1)
10 tháng 8 năm 1894 16 tháng 11 năm 1894 Andrés Avelino Cáceres
22 Manuel Irigoyen Larrea
(lần 3)
16 tháng 11 năm 1894 20 tháng 3 năm 1895
42 Antonio Bentín y La Fuente 8 tháng 9 năm 1895 30 tháng 11 năm 1895 Nicolás de Piérola
27 Manuel Antonio Barinaga
(lần 2)
30 tháng 11 năm 1895 8 tháng 8 năm 1896
43 Manuel Pablo Olaechea Guerrero 8 tháng 8 năm 1896 25 tháng 11 năm 1897
44 Alejandro López de Romaña Alvizuri 25 tháng 11 năm 1897 16 tháng 5 năm 1898
15 José Jorge Loayza
(3rd time)
16 tháng 5 năm 1898 8 tháng 9 năm 1899
45 Manuel María Gálvez Egúsquiza 8 tháng 9 năm 1899 14 tháng 12 năm 1899 Eduardo López de Romaña
46 Enrique de la Riva-Agüero y Looz Corswaren
(lần 1)
14 tháng 12 năm 1899 30 tháng 8 năm 1900
47 Enrique Coronel Zegarra y Cortés 30 tháng 8 năm 1900 2 tháng 10 năm 1900
48 Domingo M. Almenara Butler 2 tháng 10 năm 1900 11 tháng 9 năm 1901
41 Cesáreo Chacaltana Reyes
(lần 2)
11 tháng 9 năm 1901 9 tháng 8 năm 1902
49 Cesáreo Octavio Deustua Escarza 9 tháng 8 năm 1902 4 tháng 11 năm 1902
50 Eugenio Larrabure y Unanue 4 tháng 11 năm 1902 8 tháng 9 năm 1903
51 José Pardo y Barreda 8 tháng 9 năm 1903 14 tháng 5 năm 1904 Manuel Candamo
Serapio Calderón
52 Alberto Elmore Fernández de Córdoba 14 tháng 5 năm 1904 24 tháng 9 năm 1904
53 Augusto Bernardino Leguía y Salcedo 24 tháng 9 năm 1904 1 tháng 8 năm 1907 José Pardo y Barreda
54 Agustín Tovar 1 tháng 8 năm 1907 9 tháng 10 năm 1907
55 Carlos A. Washburn Salas 9 tháng 10 năm 1907 24 tháng 9 năm 1908
56 Eulogio I. Romero Salcedo 24 tháng 9 năm 1908 8 tháng 6 năm 1909 tháng 8 nămo B. Leguía y Salcedo
57 Rafael Fernández de Villanueva Cortez 8 tháng 6 năm 1909 14 tháng 3 năm 1910
58 Javier Prado y Ugarteche 14 tháng 3 năm 1910 3 tháng 8 năm 1910
59 Germán Schreiber Waddington
(lần 1)
3 tháng 8 năm 1910 3 tháng 11 năm 1910
60 José Salvador Cavero Ovalle 3 tháng 11 năm 1910 27 tháng 12 năm 1910
61 Enrique C. Basadre Stevenson 27 tháng 12 năm 1910 31 tháng 8 năm 1911
62 Agustín Guillermo Ganoza Cavero 31 tháng 8 năm 1911 24 tháng 9 năm 1912
63 Elías Malpartida 24 tháng 9 năm 1912 23 tháng 12 năm 1912 Guillermo Billinghurst
64 Enrique Varela Vidaurre
(lần 1)
24 tháng 12 năm 1912 24 tháng 2 năm 1913
65 Federico Luna y Peralta 24 tháng 2 năm 1913 17 tháng 6 năm 1913
66 Aurelio Sousa Matute
(lần 1)
17 tháng 6 năm 1913 27 tháng 7 năm 1913
64 Enrique Varela Vidaurre
(lần 2)
27 tháng 7 năm 1913 4 tháng 2 năm 1914
67 Pedro E. Muñiz Sevilla 16 tháng 5 năm 1914 1 tháng 8 năm 1914 Óscar Benavides
68 Manuel Melitón Carvajal 1 tháng 8 năm 1914 2 tháng 8 năm 1914
66 Aurelio Sousa Matute
(lần 2)
22 tháng 8 năm 1914 11 tháng 11 năm 1914
59 Germán Schreiber Waddington
(lần 2)
11 tháng 11 năm 1914 18 tháng 2 năm 1915
69 Carlos Isaac Abril Galindo 18 tháng 2 năm 1915 24 tháng 9 năm 1915 José Pardo y Barreda
64 Enrique de la Riva-Agüero y Looz Corswaren
(lần 2)
24 tháng 9 năm 1915 27 tháng 7 năm 1917
70 Francisco Tudela y Varela 27 tháng 7 năm 1917 18 tháng 12 năm 1918
71 Germán Arenas Zuñiga
(lần 1)
18 tháng 12 năm 1918 26 tháng 4 năm 1919
72 Juan Manuel Zuloaga 26 tháng 4 năm 1919 4 tháng 7 năm 1919
73 Germán Leguía y Martínez Jakeway 4 tháng 7 năm 1919 7 tháng 10 năm 1922 Augusto B. Leguía y Salcedo
74 Julio Enrique Ego Aguirre 7 tháng 10 năm 1922 12 tháng 10 năm 1924
75 Alejandrino Maguiña 12 tháng 10 năm 1924 7 tháng 12 năm 1926
76 Pedro José Rada y Gamio 7 tháng 12 năm 1926 12 tháng 10 năm 1929
77 Benjamín Huamán de los Heros 12 tháng 10 năm 1929 23 tháng 8 năm 1930
78 Fernando Sarmiento 23 tháng 8 năm 1930 25 tháng 8 năm 1930
79 Luis Miguel Sánchez Cerro 25 tháng 8 năm 1930 24 tháng 11 năm 1930 Manuel María Ponce Brousset
Luis Miguel Sánchez Cerro
80 Antonio Beingolea 24 tháng 11 năm 1930 1 tháng 3 năm 1931
71 Germán Arenas Zuñiga
(lần 2)
8 tháng 12 năm 1931 28 tháng 1 năm 1932 Luis Miguel Sánchez Cerro
81 Francisco R. Lanatta Ramírez 29 tháng 1 năm 1932 13 tháng 4 năm 1932
82 Luis Angel Flores
(1899–1969)
13 tháng 4 năm 1932 20 tháng 5 năm 1932
83 Ricardo Rivadeneyra Barnuevo
(1872–1954)
21 tháng 5 năm 1932 24 tháng 12 năm 1932
84 José Matías Manzanilla Barrientos
(1867–1947)
24 tháng 12 năm 1932 29 tháng 6 năm 1933
Óscar Benavides
85 Jorge Prado y Ugarteche
(1887–1970)
29 tháng 6 năm 1933 24 tháng 11 năm 1933
86 José de la Riva-Agüero y Osma
(1885–1944)
24 tháng 11 năm 1933 18 tháng 5 năm 1934
87 Alberto Rey de Castro y Romaña
(lần 1)
(1869–1961)
tháng 9 năm 1934 24 tháng 12 năm 1934
88 Carlos Arenas y Loayza
(1885–1955)
24 tháng 12 năm 1934 tháng 5 năm 1935
89 Manuel Esteban Rodríguez
(1883–?)
tháng 5 năm 1935 13 tháng 4 năm 1936
90 Ernesto Montagne Markholz
(1885–1954)
8 tháng 12 năm 1936 12 tháng 4 năm 1939
87 Alberto Rey de Castro y Romaña
(lần 2)
(1869–1961)
12 tháng 4 năm 1939 8 tháng 12 năm 1939
91 Alfredo Solf y Muro
(1872–1969)
8 tháng 12 năm 1939 3 tháng 12 năm 1944 Manuel Prado y Ugarteche
92 Manuel Cisneros Sánchez
(lần 1)
(1904–1971)
3 tháng 12 năm 1944 28 tháng 7 năm 1945
93 Rafael Belaúnde Diez Canseco
(1886–1972)
28 tháng 7 năm 1945 31 tháng 1 năm 1946 José Bustamante y Rivero
94 Julio Ernesto Portugal Escobedo
(1894–1972)
31 tháng 1 năm 1946 12 tháng 1 năm 1947
95 José R. Alzamora Freundt
(1891–1953)
12 tháng 1 năm 1947 30 tháng 10 năm 1947
96 Roque Augusto Saldías Maninat
(lần 1)
(1892–1974)
27 tháng 2 năm 1948 17 tháng 6 năm 1948
97 Armando Revoredo Iglesias
(1896–1978)
17 tháng 6 năm 1948 29 tháng 10 năm 1948
98 Zenón Noriega Agüero
(1900–1957)
28 tháng 7 năm 1950 9 tháng 8 năm 1954 Manuel A. Odría
96 Roque tháng 8 nămo Saldías Maninat
(lần 2)
(1892–1974)
9 tháng 8 năm 1954 28 tháng 7 năm 1956
92 Manuel Cisneros Sánchez
(lần 2)
(1904–1971)
28 tháng 7 năm 1956 9 tháng 6 năm 1958 Manuel Prado y Ugarteche
99 Luis Gallo Porras
(1894–1972)
9 tháng 6 năm 1958 18 tháng 7 năm 1959
100 Pedro Beltrán Espantoso
(1897–1979)
18 tháng 7 năm 1959 24 tháng 11 năm 1961
101 Carlos Moreyra y Paz Soldán
(1898–1981)
24 tháng 11 năm 1961 18 tháng 7 năm 1962
102 Nicolás Lindley López
(1908–1995)
18 tháng 7 năm 1962 3 tháng 3 năm 1963 Ricardo Pérez Godoy
3 tháng 3 năm 1963 28 tháng 7 năm 1963 Nicolás Lindley López
103 Julio Óscar Trelles Montes
(1904-1990)
28 tháng 7 năm 1963 31 tháng 12 năm 1963 Fernando Belaúnde Terry
104 Fernando Schwalb López Aldana
(lần 1)
(1916–2002)
31 tháng 12 năm 1963 15 tháng 9 năm 1965
105 Daniel Becerra de la Flor
(1906-1987)
15 tháng 9 năm 1965 6 tháng 9 năm 1967
106 Edgardo Seoane Corrales
(1903-1978)
6 tháng 9 năm 1967 17 tháng 11 năm 1967
107 Raúl Ferrero Rebagliati
(1911–1977)
17 tháng 11 năm 1967 30 tháng 5 năm 1968
108 Oswaldo Hercelles García
(1908–1969)
30 tháng 5 năm 1968 2 tháng 10 năm 1968
109 Miguel Mujica Gallo
(1910–2001)
2 tháng 10 năm 1968 3 tháng 10 năm 1968
110 Ernesto Montagne Sánchez
(1916–1993)
3 tháng 10 năm 1968 31 tháng 1 năm 1973 Juan Velasco Alvarado
111 Luis Edgardo Mercado Jarrín
(1919–2012)
31 tháng 1 năm 1973 1 tháng 2 năm 1975
112 Francisco Morales Bermúdez
(1921–2022)
1 tháng 2 năm 1975 30 tháng 8 năm 1975
113 Óscar Vargas Prieto
(1917–1989)
30 tháng 8 năm 1975 31 tháng 1 năm 1976 Francisco Morales Bermúdez
114 Jorge Fernández Maldonado Solari
(1922–2000)
31 tháng 1 năm 1976 16 tháng 7 năm 1976
115 Guillermo Arbulú Galliani
(1921–1998)
17 tháng 7 năm 1976 30 tháng 1 năm 1978
116 Óscar Molina Pallochia
(1921–1990)
30 tháng 1 năm 1978 31 tháng 1 năm 1979
117 Pedro Richter Prada
(1921–2017)
31 tháng 1 năm 1979 28 tháng 7 năm 1980
118 Tập tin:Manuel Ulloa Elías DE FBT.jpg Manuel Ulloa Elías
(1922–1992)
28 tháng 7 năm 1980 3 tháng 1 năm 1983 Fernando Belaúnde Terry
104 Fernando Schwalb López Aldana
(lần 2)
(1916–2002)
3 tháng 1 năm 1983 10 tháng 4 năm 1984
119 Sandro Mariátegui Chiappe
(1921–2013)
12 tháng 10 năm 1984 28 tháng 7 năm 1985
120 Luis Ciro Pércovich Roca
(1931–2017)
12 tháng 10 năm 1984 28 tháng 7 năm 1985
121 Luis Juan Alva Castro
(1942–)
28 tháng 7 năm 1985 26 tháng 6 năm 1987 Alan García Pérez
122 Guillermo Larco Cox
(lần 1)
(1932–2002)
26 tháng 6 năm 1987 17 tháng 5 năm 1988
123 Armando Villanueva del Campo
(1915–2013)
17 tháng 5 năm 1988 15 tháng 5 năm 1989
124 Luis Alberto Felix Sánchez
(1900–1994)
15 tháng 5 năm 1989 30 tháng 9 năm 1989
122 Guillermo Larco Cox
(lần 2)
(1932–2002)
30 tháng 9 năm 1989 28 tháng 7 năm 1990
125 Juan Carlos Hurtado Miller
(1939–)
28 tháng 7 năm 1990 15 tháng 2 năm 1991 Alberto Fujimori
126 Carlos Torres y Torres Lara
(1942–2000)
15 tháng 2 năm 1991 6 tháng 11 năm 1991
127 Alfonso de los Heros Perez Alba
(1939–)
6 tháng 11 năm 1991 6 tháng 4 năm 1992
128 Óscar de la Puente Raygada
(1938–)
6 tháng 4 năm 1992 28 tháng 8 năm 1993
129 Alfonso Bustamante y Bustamante
(1941–)
28 tháng 8 năm 1993 17 tháng 2 năm 1994
130 Efraín Goldenberg Schreiber
(1929–)
17 tháng 2 năm 1994 28 tháng 7 năm 1995
131 Dante Córdova Blanco
(1943–)
28 tháng 7 năm 1995 3 tháng 4 năm 1996
132 Alberto Pandolfi Arbulú
(lần 1)
(1940–)
3 tháng 4 năm 1996 4 tháng 6 năm 1998
133 Javier Valle Riestra González Olachea
(1932–)
4 tháng 6 năm 1998 21 tháng 8 năm 1998
132 Alberto Pandolfi Arbulú
(lần 2)
(1940–)
21 tháng 8 năm 1998 3 tháng 1 năm 1999
134 Víctor Dionicio Joy Way Rojas
(1945–)
3 tháng 1 năm 1999 10 tháng 10 năm 1999
135 José Alberto Bustamante Belaúnde
(1950–2008)
10 tháng 10 năm 1999 29 tháng 7 năm 2000
136 Federico Salas Guevara Schultz
(1950–)
29 tháng 7 năm 2000 22 tháng 11 năm 2000
137 Javier Pérez de Cuéllar
(1920–2020)
22 tháng 11 năm 2000 28 tháng 7 năm 2001 Valentín Paniagua
138 Roberto Enrique Dañino Zapata
(1951–)
28 tháng 7 năm 2001 12 tháng 7 năm 2002 Alejandro Toledo
139 Luis Solari De La Fuente
(1948–)
12 tháng 7 năm 2002 28 tháng 6 năm 2003
140 Martha Beatriz Merino Lucero
(1947–)
28 tháng 6 năm 2003 15 tháng 12 năm 2003
141 Carlos Ferrero Costa
(1941–)
15 tháng 12 năm 2003 16 tháng 8 năm 2005
142 Pedro Pablo Kuczynski Godard
(1938–)
16 tháng 8 năm 2005 28 tháng 7 năm 2006
143 Jorge del Castillo Gálvez
(1950–)
28 tháng 7 năm 2006 14 tháng 10 năm 2008 Alan García Pérez
144 Yehude Simon Munaro
(1947–)
14 tháng 10 năm 2008 11 tháng 7 năm 2009
145 Javier Velásquez
(1960–)
11 tháng 7 năm 2009 14 tháng 9 năm 2010
146 José Antonio Chang
(1958–)
14 tháng 9 năm 2010 18 tháng 3 năm 2011
147 Rosario Fernández
(1955–)
19 tháng 3 năm 2011 28 tháng 7 năm 2011
148 Salomón Lerner Ghitis
(1946–)
28 tháng 7 năm 2011 11 tháng 12 năm 2011 Ollanta Humala
149 Oscar Valdés
(1949–)
11 tháng 12 năm 2011 23 tháng 7 năm 2012
150 Juan Jiménez Mayor
(1964–)
23 tháng 7 năm 2012 31 tháng 10 năm 2013
151 César Villanueva
(lần 1)
(1946–)
31 tháng 10 năm 2013 24 tháng 2 năm 2014
152 René Cornejo
(1962–)
24 tháng 2 năm 2014 22 tháng 7 năm 2014
153 Ana Jara
(1968–)
22 tháng 7 năm 2014 2 tháng 4 năm 2015
154 Pedro Cateriano
(1958–)
2 tháng 4 năm 2015 28 tháng 7 năm 2016
155 Fernando Zavala Lombardi
(1971–)
28 tháng 7 năm 2016 17 tháng 9 năm 2017 Pedro Pablo Kuczynski
156 Mercedes Aráoz Fernández
(1961–)
17 tháng 9 năm 2017 2 tháng 4 năm 2018
151 César Villanueva
(lần 2)
(1946–)
2 tháng 4 năm 2018 8 tháng 3 năm 2019 Martín Vizcarra
157 Salvador del Solar Labarthe
(1965–)
11 tháng 3 năm 2019 30 tháng 9 năm 2019
158 Vicente Antonio Zeballos Salinas
(1963–)
30 tháng 9 năm 2019 15 tháng 7 năm 2020
159 Pedro Cateriano
(1963–)
15 tháng 7 năm 2020 6 tháng 8 năm 2020
160 Walter Martos
(1957–)
6 tháng 8 năm 2020 9 tháng 11 năm 2020
161 Ántero Flores Aráoz
(1942–)
11 tháng 11 năm 2020 15 tháng 11 năm 2020
162 Violeta Bermúdez
(1961–)
18 tháng 11 năm 2020 28 tháng 7 năm 2021 Francisco Sagasti
163 Guido Bellido
(1979–)
29 tháng 7 năm 2021 6 tháng 10 năm 2021 Pedro Castillo
164 Mirtha Vásquez
(1975–)
6 tháng 10 năm 2021 1 tháng 2 năm 2022
165 Héctor Valer
(1959–)
1 tháng 2 năm 2022 8 tháng 2 năm 2022
166 Aníbal Torres
(1942–)
8 tháng 2 năm 2022 25 tháng 11 năm 2022
167 Betssy Chávez
(1989–)
25 tháng 11 năm 2022 7 tháng 12 năm 2022
168 Pedro Angulo Arana
(1960–)
10 tháng 12 năm 2022 21 tháng 12 năm 2022 Dina Boluarte
169 Alberto Otárola
(1967–)
21 tháng 12 năm 2022 Tại nhiệm

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]