Bước tới nội dung

Thang Rankine

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
công thức chuyển đổi độ Thang Rankine
từ Thang Rankine sang Thang Rankine
Celsius [°C] = [K] − 273.15 [K] = [°C] + 273.15
Fahrenheit [°F] = [K] × 95 − 459.67 [K] = ([°F] + 459.67) × 59
Rankine [°R] = [K] × 95 [K] = [°R] × 59
For temperature intervals rather than specific temperatures,
1 K = 1°C = 95°F = 95°R
So sánh giữa các thang đo nhiệt độ

Rankine (/ˈræŋkɪn/) là một nhiệt độ nhiệt động lực học dựa vào một thang tuyệt đối đặt tên theo kỹ sưnhà vật lý học đại học Glasgow William John Macquorn Rankine, người đưa ra nó năm 1859. (thang Kelvin được đưa ra lần đầu năm 1848.)[1]

Ký hiệu của độ Rankine°R[2] (hoặc °Ra nếu cần để phân biệt nó từ thang RømerRéaumur). Do tương tự với kelvin, một số tác giả thường gọi đơn vị này là rankine, bỏ đi ký hiệu độ.[3][4] Không độ ở cả thang Kelvin và Rankine đều là nhiệt độ không tuyệt đối, nhưng một độ Rankine được định nghĩa là bằng với một độ Fahrenheit, thay vì bằng với một độ Celsius như độ Kelvin. Nhiệt độ −459,67 °F là đúng bằng với 0 °R.

Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo không sử dụng ký hiệu độ khi chú thích Rankine trong các xuất bản.[2]

Một số nhiệt độ quan trọng liên kết thang Rankine đến các thang nhiệt độ khác được đưa ra ở bảng dưới đây.

Kelvin Celsius Fahrenheit Rankine
Nhiệt độ không tuyệt đối
(định nghĩa)
0 K −273,15 °C −459,67 °F 0 °R
Nhiệt độ đóng băng của nước muối
(theo định nghĩa (chỉ ở thang Fahrenheit))
255,37 K −17,78 °C 0 °F 459,67 °R
Nhiệt độ đóng băng của nước[5] 273,15 K 0 °C 32 °F 491,67 °R
Điểm ba trạng thái của nước
(theo định nghĩa)
273,16 K 0,01 °C 32,018 °F 491,688 °R
Nhiệt độ bay hơi của nước[6] 373,1339 K 99,9839 °C 211,97102 °F 671,64102 °R

Bảng chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ

[sửa | sửa mã nguồn]
Kelvin
Celsius
Fahrenheit
Rankine scale
Rømer scale
Newton scale
Delisle scale
Réaumur scale

Chú thích và tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ “Definition of RANKINE”. Truy cập 11 tháng 5 năm 2017.
  2. ^ a b B.8 Factors for Units Listed Alphabetically from Guide for the Use of the International System of Units (SI), NIST Special Publication 811, 2008 edition, Ambler Thompson and Barry N. Taylor
  3. ^ Pauken, Michael (2011). Thermodynamics For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing Inc. tr. 20. ISBN 978-1-118-00291-9.
  4. ^ Balmer, Robert (2011). Modern Engineering Thermodynamics. Oxford: Elsevier Inc. tr. 10. ISBN 978-0-12-374996-3.
  5. ^ The ice point of purified water has been measured to be 0.000089(10) degrees Celsius – see Magnum, B.W. (tháng 6 năm 1995). “Reproducibility of the Temperature of the Ice Point in Routine Measurements” (PDF). Nist Technical Note. 1411. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2007.
  6. ^ For Vienna Standard Mean Ocean Water at one standard atmosphere (101.325 kPa) when calibrated solely per the two-point definition of thermodynamic temperature. Older definitions of the Celsius scale once defined the boiling point of water under one standard atmosphere as being precisely 100 °C. However, the current definition results in a boiling point that is actually 16.1 mK less. For more about the actual boiling point of water, see VSMOW in temperature measurement.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]