Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thu nhập của công ty trước lãi vay, thuế, khấu haokhấu trừ dần (thường được viết tắt là EBITDA,[1] phát âm là /bɪtˈdɑː/,[2] /əˈbɪtdɑː/,[3] or /ˈɛbɪtdɑː/[4]) là một biện pháp kế toán được tính bằng thu nhập ròng của công ty, trước khi chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần được trừ đi, như là đại diện cho lợi nhuận hoạt động hiện tại của công ty (nghĩa là nó tạo ra bao nhiêu lợi nhuận với tài sản hiện tại và hoạt động của nó trên sản phẩm mà nó sản xuất và bán, cũng như dùng làm đại diện cho cho dòng tiền).

Mặc dù thường được xuất hiện trên báo cáo thu nhập, nó không được xem là một phần của Nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) của SEC.[5]

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc dù EBITDA không phải là một thước đo tài chính được công nhận trong các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tài chính khi đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty, chẳng hạn như phân tích chứng khoán. Dự định cho phép so sánh lợi nhuận giữa các công ty khác nhau bằng cách chiết khấu tác động của thanh toán lãi vay từ các hình thức tài chính khác nhau (bằng cách bỏ qua thanh toán lãi), quyền tài phán chính trị (bằng cách bỏ qua thuế), tập tài sản (bằng cách bỏ qua khấu hao tài sản) và lịch sử tiếp quản khác nhau (bằng cách bỏ qua các khoản trả dần thường xuất phát từ khách hàng). EBITDA là một phép đo tài chính của dòng tiền từ các hoạt động được sử dụng rộng rãi trong các vụ sáp nhập và mua lại của các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp ở thị trường tầm trung. Không có gì lạ khi các điều chỉnh được thực hiện cho EBITDA để bình thường hóa phép đo cho phép người mua so sánh hiệu suất của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.[6]

EBITDA âm chỉ ra rằng một doanh nghiệp có vấn đề cơ bản với lợi nhuận và với dòng tiền. Ngược lại, EBITDA dương không có nghĩa là doanh nghiệp tạo ra tiền mặt. Điều này là do EBITDA bỏ qua những thay đổi về vốn lưu động (thường là cần thiết khi phát triển doanh nghiệp), trong chi tiêu vốn (cần thiết để thay thế các tài sản đã bị hư), về thuế và lãi suất.

Một số nhà phân tích không hỗ trợ bỏ qua chi tiêu vốn khi đánh giá lợi nhuận của một công ty: chi tiêu vốn là cần thiết để duy trì cơ sở tài sản mà sẽ sinh lợi trong tương lai. Warren Buffett đã hỏi một câu nổi tiếng: "Có phải quản lý nghĩ rằng bà tiên răng trả tiền cho chi tiêu vốn?"[7]

Ký quỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Biên EBITDA đề cập đến EBITDA chia cho tổng doanh thu (hoặc "tổng sản lượng", "sản lượng" khác với "doanh thu" bởi những thay đổi trong hàng tồn kho).[8]

Sử dụng sai[sửa | sửa mã nguồn]

Theo thời gian, EBITDA chủ yếu được sử dụng như một phép tính để mô tả hiệu suất theo bản chất bên trong của nó, có nghĩa là bỏ qua mọi chi phí không xảy ra trong quá trình kinh doanh thông thường. Mặc dù thực tế việc đơn giản hóa này có thể khá hữu ích, nó thường bị sử dụng sai, vì nó dẫn đến việc xem xét quá nhiều mục chi phí là duy nhất, và do đó thúc đẩy lợi nhuận. Thay vào đó, trong trường hợp các loại chi phí bất thường này bị thu hẹp, việc tính toán kết quả phải được gọi là "EBITDA được điều chỉnh" hoặc tương tự.[9]

Do EBITDA (và các biến thể của nó) không phải là các biện pháp thường được chấp nhận theo GAAP, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ yêu cầu các công ty đăng ký trên sàn (và khi nộp báo cáo định kỳ) đối chiếu EBITDA với thu nhập ròng để tránh các nhà đầu tư hiểu lầm.[7]

Biến thể[sửa | sửa mã nguồn]

EBITD[sửa | sửa mã nguồn]

Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITD hoặc EBDIT), đôi khi được gọi là lợi nhuận trước khi khấu hao, lãi và thuế (PBDIT), là một số liệu kế toán.[10] Một số người thấy giá trị này hữu ích đối với một doanh nghiệp. Mặt khác, một số doanh nghiệp có thể nhấn mạnh giá trị này trong công khai hoặc báo cáo cho các nhà đầu tư, thay vì GAAP hoặc thu nhập hoặc giá trị thu nhập tiêu chuẩn khác.

Trong tài chính, EBITD đôi khi được sử dụng trong tính toán ngân sách vốn làm điểm khởi đầu để tạo các mẫu có thể dễ dàng thay đổi để quan sát tác động của việc thay đổi các biến số (như thuế suất, trợ cấp cho lạm phát hoặc thay đổi phương pháp khấu hao) trên các giá trị hiện tại ròng (NPV) hoặc giá trị hoàn vốn nội bộ (IRR) và do đó, khả năng tồn tại của một khoản đầu tư hoặc dự án tiềm năng.[11]

EBITA[sửa | sửa mã nguồn]

Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu trừ dần (EBITA) đề cập đến thu nhập của công ty trước khi khấu trừ lãi, thuế và chi phí khấu trừ dần.[12] Nó là một chỉ số tài chính được sử dụng rộng rãi như một thước đo hiệu quả và lợi nhuận.

Biên EBITA có thể được tính bằng cách lấy số liệu Lợi nhuận trước thuế (PBT / EBT) như được thể hiện trên Báo cáo thu nhập hợp nhất, và cộng lại lãi suất và khấu trừ dần ròng. Thông thường, chi phí khấu trừ dần bằng 0 và do đó EBIT = EBITA.

EBITA đã được các nhà đầu tư bên mua trích dẫn như một thước đo hữu ích được sử dụng để thay thế hoặc kết hợp với bội số EBITDA, khi các tập đoàn tiếp tục đưa ra mức khấu trừ dần vô hình ngày càng tăng.

EBITDAR[sửa | sửa mã nguồn]

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu trừ dần và tái cơ cấu hoặc chi phí thuê nhà (EBITDAR) là một số liệu không phải GAAP có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.

EBITDAR = doanh thu - chi phí (không bao gồm thuế, lãi, khấu hao, khấu trừ dần và chi phí thuê)

EBITDAR có thể được sử dụng khi so sánh hai công ty trong cùng ngành với cấu trúc tài sản khác nhau. Ví dụ, hãy xem xét hai công ty nhà dưỡng lão: một công ty thuê nhà dưỡng lão và công ty kia sở hữu nhà và do đó không phải trả tiền thuê nhà mà thay vào đó phải thực hiện các khoản chi tiêu vốn không nhất thiết phải theo mức độ lớn như khấu hao. Bằng cách nhìn vào EBITDAR, người ta có thể so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty, mà không cần quan tâm đến cấu trúc tài sản của họ.

Một số công ty sử dụng EBITDAR trong đó "R" biểu thị "Chi phí Rinel". Mặc dù phân tích lợi nhuận này trước khi tái cơ cấu chi phí cũng hữu ích, nhưng một số liệu như vậy tốt hơn nên được gọi là "EBITDA điều chỉnh".

Liên quan đến EBITDAR là "EBITDAL", "chi phí thuê" được thay thế bằng "chi phí cho thuê".

EBIDAX[sửa | sửa mã nguồn]

Thu nhập trước lãi suất, khấu hao, khấu hao và thăm dò (EBIDAX) là một số liệu không thuộc GAAP có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh tài chính hoặc hiệu suất của công ty dầu khí hoặc khai khoáng.[13]

Chi phí cho việc thăm dò được thay đổi bởi các phương pháp và chi phí. Việc loại bỏ phần thăm dò của bảng cân đối cho phép so sánh tốt hơn giữa các công ty năng lượng.

OIBDA[sửa | sửa mã nguồn]

Thu nhập hoạt động trước khi khấu hao và khấu hao (OIBDA) đề cập đến một tính toán thu nhập được thực hiện bằng cách thêm khấu hao và khấu trừ dần vào thu nhập từ hoạt động.

OIBDA khác với EBITDA vì điểm khởi đầu của nó là thu nhập hoạt động, không phải thu nhập. Do đó, nó không bao gồm thu nhập không từ hoạt động, có xu hướng không tái diễn sau năm năm. Nó chỉ bao gồm thu nhập có được từ hoạt động thường xuyên, bỏ qua các mục như thay đổi tỉ giá hối đoái hoặc xử lý thuế.

Trong lịch sử, OIBDA được tạo ra để loại trừ tác động của việc ghi giảm do phí một lần và để cải thiện quang học cho các nhà phân tích so với EBITDA giai đoạn trước. Một ví dụ là trường hợp của Time Warner, người đã chuyển sang báo cáo OIBDA phân chia sau đó để ghi lại các khoản phí và chi phí phát sinh từ việc sáp nhập công ty vào AOL.

Trong mỗi trường hợp, OIBDA, OIBTDA và EBITDA là những ủy nhiệm để phân tích tiền mặt mà một công ty có thể tạo ra từ các hoạt động bất kể cấu trúc vốn và thuế, và do đó rất hữu ích như một công cụ trong việc thiết kế việc cơ cấu lại, sáp nhập và mua lại và tái định giá các công ty trên cơ sở TEV (tổng giá trị doanh nghiệp).

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “EBITDA - Financial Glossary”. Reuters. Ngày 15 tháng 10 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2012. 
 2. ^ Professional English in Use Finance, Cambridge University Press
 3. ^ “Pronunciation of ebitda - how to pronounce ebitda correctly”. Howjsay.com. Ngày 29 tháng 10 năm 2006. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2012. 
 4. ^ “EBITDA - alphaDictionary – Free English On-line Dictionary”. Alphadictionary.com. Ngày 3 tháng 5 năm 2001. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2012. 
 5. ^ “Frequently Asked Questions Regarding the Use of Non-GAAP Financial Measures”. www.sec.gov. Division of corporation finance, SEC, USA. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2018. 
 6. ^ “Adjusted EBITDA Definition - Free Tool - ExitPromise”. Ngày 4 tháng 4 năm 2014. 
 7. ^ a ă “Top Five Reasons Why EBITDA Is A Great Big Lie”. Forbes. Ngày 28 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2012. 
 8. ^ “What is EBITDA?”. BusinessNewsDaily. Ngày 9 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
 9. ^ “EBITDA Calculations and Reconciliation”. TigerLogic. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2014. 
 10. ^ NASDAQ: Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD)
 11. ^ Frino, Hill & Chen (2009), "Introduction to Corporate Finance" 4th ed.
 12. ^ “EBITA”. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2014. 
 13. ^ “Earnings Before Interest, Depreciation, Amortization and Exploration (EBIDAX)”. Investopedia (bằng tiếng en-US). Ngày 28 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2018. 

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • McLaney, Eddie; Atrill, Peter (ngày 14 tháng 6 năm 2012). Accounting: an Introduction (ấn bản 6). Pearson. ISBN 978-0273771838. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]