Bước tới nội dung

Toàn quyền New Zealand

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Toàn quyền New Zealand
Governor-General of New Zealand (tiếng Anh)
Kāwana Tianara o Aotearoa (tiếng Māori)
Huy hiệu
Hiệu kỳ Toàn quyền
Một người phụ nữ mỉm cười đeo phù hiệu của toàn quyền
Đương nhiệm
Patsy Reddy
NZL GNZM QSO DStJ

từ 28 tháng 9 năm 2016
Chức vụBà toàn quyền
Dinh thự
Đề cử bởiThủ tướng New Zealand
Bổ nhiệm bởiQuân chủ New Zealand
Nhiệm kỳTheo niềm vui của Hoàng thượng (thường là 5 năm bởi hội nghị)
Thành lập3 tháng 5 năm 1841
Người đầu tiên giữ chứcWilliam Hobson
là toàn quyền New Zealand
Lương bổngNZ$354,000[1]
Websitewww.gg.govt.nz

Toàn quyền New Zealand (tiếng Anh: Governor-General of New Zealand) hay còn gọi là phó vương là người đại diện của quân chủ New Zealand, hiện là vua Charles III. Vì nhà vua cũng là vị quân chủ của 15 Vùng lãnh thổ thuộc Khối thịnh vượng chung và thường cư trú tại Vương quốc Anh, nên theo lời khuyên của thủ tướng,[2] đã chỉ định một tổng đốc để thực hiện một số nhiệm vụ theo hiến pháp và nghi lễ trong lãnh thổ Vương quốc New Zealand.

Danh sách các toàn quyền New Zealand[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Trung tướng[a]
Thống đốc
Toàn quyền[b]
Toàn quyền[c]
Quản trị viên chính phủ
No. Hình ảnh Tên Bắt đầu Kết thúc Quân chủ Thủ tướng
1 Captain William Hobson RN[d] 24 tháng 11 năm 1840 3 tháng 5 năm 1841 Victoria Không[e]
3 tháng 5 năm 1841 10 tháng 9 năm 1842
Willoughby Shortland[f] 10 tháng 9 năm 1842 26 tháng 12 năm 1843
2 Captain Robert FitzRoy RN 26 tháng 12 năm 1843 18 tháng 11 năm 1845
3 Sir George Grey KCB 18 tháng 11 năm 1845 tháng 1 năm 1848
tháng 1 năm 1848 tháng 3 năm 1853
tháng 3 năm 1853 3 tháng 1 năm 1854
Robert Wynyard 3 tháng 1 năm 1854 6 tháng 9 năm 1855
4 Colonel Thomas Gore Browne CB 6 tháng 9 năm 1855 3 tháng 10 năm 1861
Henry Sewell
William Fox
Edward Stafford
William Fox
Robert Wynyard 3 tháng 10 năm 1861 tháng 12 năm 1861
Sir George Grey KCB tháng 12 năm 1861 5 tháng 2 năm 1868
Alfred Domett
Frederick Whitaker
Frederick Weld
Edward Stafford
5 Sir George Ferguson Bowen GCMG 5 tháng 2 năm 1868 19 tháng 3 năm 1873
William Fox
Edward Stafford
George Waterhouse
William Fox
Sir George Arney 19 tháng 3 năm 1873 14 tháng 6 năm 1873
Julius Vogel
6 The Rt Hon. Sir James Fergusson Bt 14 tháng 6 năm 1873 3 tháng 12 năm 1874
7 The Marquess of Normanby GCB GCMG PC 3 tháng 12 năm 1874 21 tháng 2 năm 1879
Daniel Pollen
Julius Vogel
Harry Atkinson
George Grey
James Prendergast 21 tháng 2 năm 1879 27 tháng 3 năm 1879
8 Sir Hercules Robinson GCMG 27 tháng 3 năm 1879 9 tháng 9 năm 1880
John Hall
James Prendergast 9 tháng 9 năm 1880 29 tháng 11 năm 1880
9 The Hon. Sir Arthur Hamilton-Gordon GCMG 29 tháng 11 năm 1880 24 tháng 6 năm 1882
Frederick Whitaker
James Prendergast 24 tháng 6 năm 1882 20 tháng 1 năm 1883
10 Lieutenant-General Sir William Jervois 20 tháng 1 năm 1883 23 tháng 3 năm 1889
Harry Atkinson
Robert Stout
Harry Atkinson
Robert Stout
Harry Atkinson
James Prendergast 23 tháng 3 năm 1889 2 tháng 5 năm 1889
11 The Earl of Onslow GCMG 2 tháng 5 năm 1889 25 tháng 2 năm 1892
John Ballance
James Prendergast 25 tháng 2 năm 1892 6 tháng 6 năm 1892
12 The Earl of Glasgow GCMG 6 tháng 6 năm 1892 8 tháng 2 năm 1897
Richard Seddon
James Prendergast 8 tháng 2 năm 1897 9 tháng 8 năm 1897
13 The Earl of Ranfurly GCMG 9 tháng 8 năm 1897 20 tháng 6 năm 1904
Edward VII
14 The Lord Plunket GCMG KCVO 20 tháng 6 năm 1904 8 tháng 6 năm 1910
William Hall-Jones
Joseph Ward
Sir Robert Stout 8 tháng 6 năm 1910 22 tháng 6 năm 1910
George V
15 The Lord Islington GCMG GBE DSO PC 22 tháng 6 năm 1910 3 tháng 12 năm 1912
Thomas Mackenzie
William Massey
Sir Robert Stout 3 tháng 12 năm 1912 19 tháng 12 năm 1912
16 The Earl of Liverpool 19 tháng 12 năm 1912 28 tháng 6 năm 1917
1 28 tháng 6 năm 1917 8 tháng 7 năm 1920
Sir Robert Stout 8 tháng 7 năm 1920 27 tháng 9 năm 1920
2 The Viscount Jellicoe GCB OM GCVO 27 tháng 9 năm 1920 12 tháng 12 năm 1924
3 General Sir Charles Fergusson Bt GCMG KCB DSO MVO 13 tháng 12 năm 1924 8 tháng 2 năm 1930
Francis Bell
Gordon Coates
Joseph Ward
Sir Michael Myers 8 tháng 2 năm 1930 19 tháng 3 năm 1930
4 The Lord Bledisloe GCMG KBE PC 19 tháng 3 năm 1930 15 tháng 3 năm 1935
George Forbes
Sir Michael Myers 15 tháng 3 năm 1935 12 tháng 4 năm 1935
5 The Viscount Galway GCMG DSO OBE PC 12 tháng 4 năm 1935 3 tháng 2 năm 1941
Michael Joseph Savage
Edward VIII
George VI
Peter Fraser
Sir Michael Myers 3 tháng 2 năm 1941 22 tháng 2 năm 1941
6 Marshal of the Royal Air Force Sir Cyril Newall GCB OM GCMG CBE AM 22 tháng 2 năm 1941 19 tháng 4 năm 1946
Sir Michael Myers 19 tháng 4 năm 1946 17 tháng 6 năm 1946
7 Lieutenant-General The Lord Freyberg VC GCMG KCB KBE DSO 17 tháng 6 năm 1946 15 tháng 8 năm 1952
Sidney Holland
Elizabeth II
Sir Humphrey O'Leary 15 tháng 8 năm 1952 2 tháng 12 năm 1952
8 Lieutenant-General The Lord Norrie GCMG GCVO CB DSO MC 2 tháng 12 năm 1952 25 tháng 7 năm 1957
Sir Harold Eric Barrowclough 25 tháng 7 năm 1957 5 tháng 9 năm 1957
9 The Viscount Cobham GCMG TD 5 tháng 9 năm 1957 13 tháng 9 năm 1962
Keith Holyoake
Walter Nash
Keith Holyoake
Sir Harold Eric Barrowclough 13 tháng 9 năm 1962 9 tháng 11 năm 1962
10 Brigadier Sir Bernard Fergusson GCMG GCVO DSO OBE 9 tháng 11 năm 1962 20 tháng 10 năm 1967
Sir Richard Wild 20 tháng 10 năm 1967 1 tháng 12 năm 1967
11 Sir Arthur Porritt Bt GCMG GCVO CBE[g] 1 tháng 12 năm 1967 7 tháng 9 năm 1972
John Marshall
Sir Richard Wild 7 tháng 9 năm 1972 27 tháng 9 năm 1972
12 Sir Denis Blundell GCMG GCVO KBE QSO 27 tháng 9 năm 1972 5 tháng 10 năm 1977
Norman Kirk
Bill Rowling
Robert Muldoon
Sir Richard Wild 5 tháng 10 năm 1977 26 tháng 10 năm 1977
13 The Rt Hon. Sir Keith Holyoake KG GCMG CH QSO 26 tháng 10 năm 1977 25 tháng 10 năm 1980
Sir Ronald Davison 25 tháng 10 năm 1980 6 tháng 11 năm 1980
14 The Hon. Sir David Beattie GCMG GCVO QSO QC 6 tháng 11 năm 1980 22 tháng 11 năm 1985
David Lange
15 The Rt Revd. Sir Paul Reeves GCMG GCVO QSO 22 tháng 11 năm 1985 20 tháng 11 năm 1990
Geoffrey Palmer
Mike Moore
Jim Bolger
16 Dame Catherine Tizard GCMG GCVO DBE QSO 20 tháng 11 năm 1990 21 tháng 3 năm 1996
17 The Rt Hon. Sir Michael Hardie Boys GNZM GCMG QSO 21 tháng 3 năm 1996 21 tháng 3 năm 2001
Jenny Shipley
Helen Clark
Dame Sian Elias GNZM PC QC 21 tháng 3 năm 2001 4 tháng 4 năm 2001
18 The Hon. Dame Silvia Cartwright PCNZM DBE QSO DStJ 4 tháng 4 năm 2001 4 tháng 8 năm 2006
Dame Sian Elias GNZM PC QC 4 tháng 8 năm 2006 23 tháng 8 năm 2006
19 Sir Anand Satyanand GNZM QSO 23 tháng 8 năm 2006 23 tháng 8 năm 2011
John Key
Dame Sian Elias GNZM PC QC 24 tháng 8 năm 2011 31 tháng 8 năm 2011
20 Lieutenant General Sir Jerry Mateparae GNZM QSO KStJ 31 tháng 8 năm 2011 31 tháng 8 năm 2016
Dame Sian Elias GNZM PC QC 31 tháng 8 năm 2016 28 tháng 9 năm 2016
21 Dame Patsy Reddy GNZM QSO DStJ 28 tháng 9 năm 2016 Incumbent
Bill English
Jacinda Ardern

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ New Zealand was a dependency of New South Wales 1840–1841. Hobson was appointed by Lt.-Col. Sir George Gipps, Governor of New South Wales 1837–1846, and Governor-in-Chief of New Zealand 1839–1841
 2. ^ The office was renamed "Governor-in-Chief" in 1848 under the New Zealand Constitution Act 1846
 3. ^ The office of Governor was renamed Governor-General by Letters Patent of ngày 28 tháng 6 năm 1917
 4. ^ Để biết giải thích về danh dự, hãy xem Huân chương, đồ trang trí và huy chương của Vương quốc AnhHệ thống danh dự Hoàng gia New Zealand.
 5. ^ New Zealand đã đạt được chính phủ có trách nhiệm sau Đạo luật Hiến pháp New Zealand 1852
 6. ^ Shortland từng là Quản trị viên nhờ vào chức vụ Bộ trưởng Thuộc địa.
 7. ^ Sir Arthur Porritt was the first New Zealand-born Governor General—although he had been living in Britain for 31 years at the time of his appointment.[3] All Governors-General since Sir Denis Blundell have been New Zealand residents and,[4] with the exception of Sir David Beattie, New Zealand-born, and appointed by the Sovereign on the advice of the Prime Minister.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Governor-General (Salary) Determination 2016”. legislation.govt.nz. Parliamentary Counsel Office. 2016. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2017.
 2. ^ “Role of the Governor-General”. Government House. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2010.
 3. ^ Beaglehole 2012.
 4. ^ Patriated – the Governor-General.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]