Torrent

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Torrent có thể đề cập đến:

  • BitTorrent, một giao thức chia sẻ tài nguyên trên mạng ngang hàng.
  • Torrent, Valencia, một đô thị trong tỉnh Valencia, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha.
  • Torrent, Girona, một đô thị trong tỉnh Girona, Catalunya, Tây Ban Nha.