Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tiền thân là trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trường rất tự hào là một Cơ sở giáo dục Đại học công lập nằm trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh có khuôn viên rộng lớn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đặc biệt thân thiện với con người; là nơi lý tưởng cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngành, hệ đào tạo[sửa | sửa mã nguồn]

Đại học[sửa | sửa mã nguồn]

Mã ngành Tên ngành học Khối thi
D340404 Quản trị Nhân lực A, A1, D1
D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1
D340301 Kế toán A, A1, D1
D340202 Bảo hiểm A, A1, D1
D760101 Công tác Xã hội A, A1, C, D1

Phòng ban[sửa | sửa mã nguồn]

Phòng đào tạo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chính quy. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Phòng đào tạo Tại chức[sửa | sửa mã nguồn]

Phòng Đào tạo Tại chức là đơn vị quản lý của Cơ sở II Trường Đại Học Lao động – Xã Hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, có chức năng giúp Giám đốc tổ chức thực hiện quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại chức của Cơ sở theo đúng quy chế, pháp luật Nhà nước và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại Học Lao động – Xã Hội.

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong trường, thực hiện về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng khoa học và hợp tác quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác nghiên cứu, quản lý khoa học; hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Cơ sở phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Phòng công tác sinh viên[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức XHCN, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên.

Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

Phòng quản trị thiết bị[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản máy móc thiết bị) của Cơ sở Trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Cơ sở Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Phòng kế toán tài vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà Trường theo các chế độ quy định của Nhà nước.

Phòng tổ chức hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác: Tổ chức và cán bộ, hành chính- tổng hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Cơ sở Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền đã được quy định.

Ban thanh tra[sửa | sửa mã nguồn]

Tham mưu cho Giám đốc về công tác thanh tra. Thanh tra, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Trường.

Nguồn Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]