Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Ví dụ.jpg Loại hình= Cao đẳng công lập
Địa chỉ 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại +84.8.38330731
Thư điện tử hce@hcm.vnn.vn
Trang web www.kthcm.edu.vn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường:

  Tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  Tiếng Anh:  HOCHIMINH CITY COLLEGE OF ECONOMICS

2. Tên viết tắt của trường:

  Tiếng Việt: CĐKT TPHCM
  Tiếng Anh:  HCE

3. Tên trước đây (nếu có): Trường Trung học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh

5. Địa chỉ trường: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 38330731 - Số fax 38330731 E-mail: hce@hcm.vnn.vn Website: http://www.kthcmedu.vn

7. Năm thành lập trường: QĐ số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2005

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: Tháng 11/2008

10. Loại hình trường đào tạo: Công Lập.

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường:

11. Lịch sử phát triển:

Tiền thân Trường Cao Đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh là Trường Trung học Kinh tế TP.HCM được thành lập và trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM theo Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 15/9/1989 trên cơ sở hợp nhất 4 trường trung cấp:

1) Trường Trung học Kế hoạch thành lập theo quyết định số 123/QĐ-UB ngày 10/3/1976 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2) Trường Trung học Tài chinh thành lập theo quyết định số 146/QĐ-UB ngày 16/3/1976 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3) Trường Trung học Thương nghiệp thành lập theo quyết định số 328/QĐ-UB ngày 25/5/1976 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

4) Trường Trung học Lao động Tiền lương thành lập theo quyết định số 3425/QĐ-UB ngày 14/10/1976 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ngày 03/02/2005 trường được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý về mọi mặt của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM theo quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Trường được phân công đào tạo các ngành thuộc các bậc học như sau:  Bậc cao đẳng có 4 ngành:

1. Kế toán (chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp)

2. Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD và QTKD XNK)

3. Kinh doanh quốc tế

4. Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại)

 Bậc Trung cấp chuyên nghiệp có 9 chuyên ngành:

1. Tin học Kế toán

2. Kế toán Doanh nghiệp

3. Quản trị Kinh doanh

4. Nghiệp vụ Kinh doanh Thương mại

5. Nghiệp vụ Kinh tế Ngoại thương

6. Hướng dẫn viên du lịch

7. Kế toán Hành chính sự nghiệp

8. Nghiệp vụ Thuế

9. Nghiệp vụ Tiếp tân – Khách sạn – Nhà hàng

 Đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng đối với 2 ngành QTKD và Kế toán.

 Đào tạo hệ vừa làm vừa học đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp (gồm các chuyên ngành giống hệ chính quy).

Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP Hồ Chí Minh được thành lập là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là: đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo từng cấp bậc học, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng. Việc thành lập trường Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ học vấn để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo cán bộ quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng và TCCN, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỷ năng thực hành cơ bản về ngành nghề đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động và sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.