Trợ giúp:Không gian tên MediaWiki

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Các không gian tên tại Wikipedia tiếng Việt
Không gian tên nội dung Không gian tên thảo luận
0 (Chính) Thảo luận 1
2 Thành viên Thảo luận Thành viên 3
4 Wikipedia Thảo luận Wikipedia 5
6 Tập tin Thảo luận Tập tin 7
8 MediaWiki Thảo luận MediaWiki 9
10 Bản mẫu Thảo luận Bản mẫu 11
12 Trợ giúp Thảo luận Trợ giúp 13
14 Thể loại Thảo luận Thể loại 15
100 Cổng thông tin Thảo luận Cổng thông tin 101
828 Mô đun Thảo luận Mô đun 829
2300 2301
2302 2303
2600
Không gian tên ảo
-1 Đặc biệt
-2 Phương tiện

Không gian tên MediaWiki cho phép thực hiện sửa chữa để điều chỉnh hoặc dịch giao diện web MediaWiki.

Vì những thay đổi tại các trang này có tác động đến toàn bộ Wikipedia, chỉ có bảo quản viên mới có thể sửa chữa nó. Những thành viên không phải quản lý có thể đề nghị thay đổi tại trang thảo luận của trang này, hoặc trang thảo luận của tin nhắn MediaWiki: đi kèm.

Danh sách thông báo hệ thống[sửa | sửa mã nguồn]

Tất cả các thông báo hệ thống đặc biệt có thể xem lại Đặc biệt:Allmessages. Mỗi thông báo sẽ có liên kết thông báo hoặc trang thảo luận của nó. Trang liệt kê cũng trình bày phiên bản mặc định và hiện hành của thông báo hệ thống.

Lưu ý: Một số thông báo phải dùng liên kết HTML, và một số phải dùng liên kết wiki. Để biết được nên dùng cái nào, bạn phải biết thông báo này hiển thị ở đâu trong giao diện.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Không gian tên MediaWiki được giới thiệu vào ngày 6 tháng 12, 2003. Trước thời điểm này, thông báo giao diện người dùng là một phần của phần mềm PHP và chỉ có thể được thay đổi bởi những lập trình viên phần mềm. Từ khi được giới thiệu, các thông báo này đã có thể được sửa bởi những thành viên bình thường.

Cho đến tháng 6 năm 2004, không gian tên MediaWiki cũng được dùng để tạo ra thông báo dùng lại ở những nơi khác, để dùng trong bài viết. Chức năng này được thay bằng Không gian tên tiêu bản với chức năng là "kịch bản khởi tạo không gian tiêu bản", một con bot do lập trình viên Tim Starling chạy. Tất cả các thông báo không hệ thống được chuyển sang không gian tên mới, và nhiều chuyển hướng vẫn tồn tại. Kịch bản khởi tạo cũng thay đổi các tham chiếu MediaWiki: trong bài viết thành Template: để tránh chuyển hướng. Vào tháng 10 đến 11 năm 2005, số lượng chuyển hướng thừa đã được xóa. Thông tin này giải thích tại sao khái niệm "tiêu bản" đôi khi còn được gọi là "thông báo".