Trợ giúp:Xóa bộ nhớ đệm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Viết tắt

Để giảm thời gian tải trang, trình duyệt của bạn lưu giữ các các nội dung và tài nguyên (hình ảnh, bảng kiểu, v.v.) khi nào truy cập trang Web. Các dữ liệu này được lưu vào bộ nhớ đệm (tiếng Anh: cache) trên ổ đĩa. Vì tính năng này, nếu trình duyệt gặp lại những tài nguyên này về sau mà tài nguyên không được thay đổi, trình duyệt không cần phải tải về tài nguyên lần nữa. Tuy nhiên, trong những trường hợp trình duyệt bị nhầm lẫn và tiếp tục hiển thị các tài nguyên lỗi thời, bạn có thể cần phải "xóa" bộ nhớ đệm này để tải về những tài nguyên đúng thời:

  • Trong Firefox, Chrome, Safari, hoặc Opera...
    Bấm giữ Shift và bấm nút Reload / Tải lại trên thanh công cụ.
  • Trong Internet Explorer...
    Bấm giữ Ctrl và bấm nút Refresh / Làm tươi trên thanh công cụ.
  • Trong Konqueror...
    Bấm nút Reload / Tải lại trên thanh công cụ.