Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bộ máy chính quyền
Hà Nội
Emblem of Hanoi.svg

Văn phòng Thành ủy Hà Nội là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Văn phòng Thành ủy Hà Nội có chức năng là:

 • Cơ quan tham mưu, tổng hợp của Thành ủy; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; giúp Thường trực Thành ủy phối hợp hoạt động của các Ban xây dựng đảng Thành ủy phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy.
 • Phối hợp tham mưu giúp Thành ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thành phố; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy.
 • Tham mưu với Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Thành ủy về thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện vật chất đối với hoạt động của cấp ủy và cơ quan Thành ủy. Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy.
 • Trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Văn phòng Thành ủy Hà Nội có nhiệm vụ sau[1]:

 • Giúp Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ phối hợp, điều hoà hoạt động các ban của Thành ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của Thành ủy. * Giúp Thường trực Thành uỷ điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ.
 • Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình hội nghị cấp uỷ về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Tham gia cùng các chủ đề án chỉnh lý các văn bản của Thành uỷ; trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp uỷ cấp dưới về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành uỷ; phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp Thành uỷ tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của Thành uỷ.
 • Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành uỷ; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, khai thác mạng tin học có hiệu quả.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư gửi đến cấp uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác: Văn thư, lưu trữ, cơ yếu theo đúng các quy định hiện hành.
 • Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Thành uỷ; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp uỷ, các Ban của Thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc (quận, huyện, thị và đảng uỷ khối); phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của Thành uỷ. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Thành uỷ.
 • Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp uỷ; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với văn phòng cấp uỷ cấp dưới và văn phòng các cơ quan đảng trực thuộc Thành uỷ.
 • Tham mưu, đề xuất giúp Thành uỷ về chủ trương biện pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ kết quả sản xuất kinh doanh xây dựng ngân sách Đảng.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Văn phòng Thành ủy gồm:

 • Chánh Văn phòng: Trần Anh Tuấn
 • Phó Chánh văn phòng: Vương Thanh Hương.
 • Cán bộ, chuyên viên, nhân viên

Tổ chức Văn phòng Thành ủy do Thành ủy quyết định tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Quy chế làm việc các Ban Đảng