Việt Cộng

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Một du kích Việt Cộng đang trong tư thế chiến đấu ở địa đạo Củ Chi, trong tay là khẩu súng CKC.

Việt Cộng là tên gọi do Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa cùng đồng minh dùng để chỉ những người cộng sản và thành viên Đảng Lao động Việt Nam chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam[1]. Tuy nhiên, trong thực tế thì tên gọi này được Hoa Kỳ dùng để chỉ tất cả những người miền Nam chiến đấu chống lại họ, không phân biệt người đó có phải là đảng viên cộng sản hay không, không phân biệt phương thức dân sự hay quân sự.

Trong các chiến dịch Tố Cộng - diệt Cộng năm 1956, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã bắt đầu sử dụng phổ biến cụm từ "Việt Cộng"[2] viết ngắn gọn của từ Việt-Nam Cộng-sản.

Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ viên tướng tình báo Mỹ là Edward Lansdale, người được cử sang giúp Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm hiểu rõ Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông, và uy tín của ông không thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp. Theo lời khuyên của Edward Lansdale, để xóa đi uy tín của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm không gọi họ là Việt Minh nữa mà sử dụng tên gọi mới là "Việt Cộng", để người dân miền Nam tưởng rằng đây là 2 lực lượng khác nhau.[3]

Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, những người tham gia Mặt trận cũng được gọi bằng cụm từ này, dù thực tế không phải ai trong số họ cũng đều được kết nạp đảng viên cộng sản. Khi quân Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ "Việt Cộng" và đọc theo tiếng Anh là "vi-xi"), hoặc biến tấu đi thành Victor Charlie (nguyên nhân là do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là VictorCharlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO). Charlie cũng trở thành cách mà người Mỹ gọi những người cộng sản nói chung, bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tình trạng sử dụng

Hiện nay, từ "Việt Cộng" vẫn được dùng phổ biến trong các sách báo, băng nhạc, phim ảnh và trong các tài liệu lịch sử của Hoa Kỳ hoặc các sách báo của cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa và những người có liên quan đến chính phủ đó, cũng như là bởi những nhà bất đồng chính kiến và những nhà hoạt động dân chủ Việt Nam (đa phần có thiên hướng chính trị từ trung hữu đến cực hữu) để ám chỉ những người là Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay bất kỳ người Việt Nam ủng hộ, tham gia hoặc có cảm tình với chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản nắm quyền.

Tham khảo

  1. ^ “Viet Cong definition and meaning”. oxforddictionaries. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 2 năm 2019.
  2. ^ “Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1954–1960”. The Pentagon Papers. 1971. tr. 242–314. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2016.
  3. ^ Cecil B. Currey. Chiến thắng bằng mọi giá. Nhà xuất bản Thế giới, trang 344